260707-d7b1ceef.jpeg
260707-d7b1ceef.jpeg
Socialistisk Folkeparti
Jan Jespersen
Født 13/9/1964 i Odense - I parforhold men ikke samboende - Ingen børn - 4652 Hårlev
Nuværende stilling: Førtidspensionist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Alle ældre skal have et værdigt liv med livskvalitet og selvbestemmelse uanset om de bor i eget hjem eller på plejecenter. Vi skal sikre udsatte og svage borgere får den nødvendige støtte, så de kan leve på lige for med andre. Vi skal sikre god tilgængelighed ved nybyggeri og til alle offentlige bygninger, og sørge for at mennesker med handicap får de hjælpemidler, der gør det muligt at leve at aktivt liv. Stevns skal være førende i omstillingen til vedvarende energi, ved. bl.a. at informere og samarbejde med borgere om udnyttelse af vedvarende energi f.eks. varmepumpeteknologi. Vi skal sikre vores drikkevand, ved at opkøbe jord nær vad vandboringer. og så skal vi videre med planen om en Tryggevælde naturpark. Alle børn og unge - uanset baggrund - skal have den bedste uddannelse og trivsel. Vi skal sikre forholdene mellem børn og vi øge andelen af uddannede pædagoger i vores institutioner. Styrke de musisk - praktiske fag og sikre kvalificeret hjælp til børn med sociale udfordringer.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal selvfølgelig sikre en god integration for vores nye medborgere. På den lange bane blive det alt for dyrt, hvis ikke vores nye medborgere bliver integreret så de kan leve på lige for med os andre.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sørge for at alle kommunens borger har mulighed for at leve et godt og værdigt liv. Nogle har brug for mere hjælp and andre, og vi skal selvfølgelig sikre, at de socialt udsatte borgere får den hjælp, der er nødvendig, så de kan leve på lige for med alle andre.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi lever allerede med et skrabet service niveau på rigtig mange områder, så der kan ikke spares mere.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal understøtte de idrætsforeninger vi allerede har og også dem der kommer i fremtiden. Samtidig skal vi sørge for, at alle får mulighed for at dyrke sport, også selv om økonomien i nogle tilfælde kan være en forhindring. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også havde mulighed for at give et ekstra tilskud til de idrætsforeninger, der sikrer inklusion af mennesker med handic... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal selvfølgelig leve op til klimamålene, og derfor skal vi selvfølgelig benytte os af vedvarende energi. men jeg mener ikke vi skal have vindmøller alle vegne. Vi skal kigge meget mere på jordvarme og varmepumpeteknologi.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal investere i mennesket. god genoptræning er alfa og omega for at den sygdoms- eller ulykkesramte får de bedste muligheder, for at leve et så normalt liv som muligt.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. I Stevns kommune bliver alle arbejdsløse jagtet rundt i en jungle af endeløse ensartede beskæftigelsesfremmende forløb. Vi bør i stedet kigge meget mere på den enkelte borgers udfordringer, og give mere håndholdt indsats

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke lyst til at skære i velfærden, men jeg mener faktisk at vi sagtens kan styrke klimaet uden at skulle forværre på velfærdsområderne.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror godt vi kan mindske kommunens CO2 udledning uden at bruge flere penge.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennesker er en ressource. Det handler om at finde den enkeltes stærke sider, og styrke den.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke være med til at skære i velfærden, så vi er nød til at beholde skatten på det nuværende niveau.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej det er ikke muligt. Vi har allerede omfordelt og tilpasset området så vi får mest muligt ud af de afsatte midler. En bedre ældrepleje vil kræve flere midler.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener bestemt, at vi skal sikre at der ikke er mere end tre børn pr. pædagog i vuggestuerne og seks børn på pædagog i børnehaverne. Lige på det område ligger vi i Stevns kommune meget godt. Men jeg vil gerne have at antallet af uddannede bliver øget på bekostning af ufaglærte medarbejdere, så vi fremover får en større andel af uddannede pædagoger i vores institutioner.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har allerede udliciteret alt for meget. Udlicitering giver ikke bedre service for borgerne, det skaber bare dårligere forhold for medarbejderne der skal udføre opgaven.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg syntes desværre at vi alt for ofte giver kald på de grønne områder, i håbet om at tiltrække flere ressource stærke borgere til kommunen. Vi er nød til at beskytte og bevare de grønne områder vi stadig har, for det er også den der er medvirkende til, at nye borgere flytter til Stevns.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

VI mangler cykelstier over alt på Stevns. Vi skal styrke cyklisternes forhold og sikre flere sikre cykelstier. flere cyklister vil sikre trafiksikkerheden og forbedre sundheden blandt kommunens borgere.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for et systemskifte, og det får vi ikke ved at fortsætte som det er nu. Jeg ønsker at SF kommer med i konstitueringen, så vi kan få drejet kommunen ind på et mere socialt spor.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal selvfølgelig hjælpe langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet, men indsatsen skal finansieres, ved at omfordele puljerne inden for beskæftigelses området.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg syntes vi yder et rimeligt tilskud til idrætsforeningerne. Og med budget 2022 har vi også sikret at udsatte borgere for mulighed for at deltage i en sportsgren. Men jeg vil gerne være med til at se på, om vi kan finde en anden fordelingsnøgle, der styrker de idrætsforeninger der sikrer inklusion af mennesker med handicap.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur er sundt for menneske, da kultur både er dannende og lærerigt. Kultur henvender sig til alle og mindsker afstanden mellem mennesker. Kultur er både for store og små, og i nogle tilfælde til alle aldersgrænser samtidig. Vi skal sikre let adgang til bibliotekerne ved at fastholde de tre biblioteker vi har i kommunen. Al forskning på området viser, at nærheden til bibliotek... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi vil give alle de samme muligheder, er vi nød til at behandle dem forskelligt.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke det er nogen skade til, at borgmesteren tilhøre det regeringsbærende parti.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, vi skal have flere ladestandere på de offentlige parkeringspladser
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Medlem, Social- og Sundhedsudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Næstformand, Social og Sundhed, Stevns Kommune

2018-d.d.

Medlem, Børn, Unge og Læring, Stevns Kommune

2018-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2014-d.d.

Medlem, Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, Stevns Kommune

2014-2017

Erhvervskarriere (2)

Førtidspensionist

2020-d.d.

Phoner, Lead Telemarketing ApS

2014-2015

Uddannelse (1)

Gymnasial uddannelse

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

90
Socialistisk Folkeparti
682
Regionsrådsvalg 2017

44
Enhedslisten
26041
valgt ind
Kommunalvalg 2017

173
Enhedslisten
808
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
90
Partiet i alt
682
Regionsrådsvalg 2017
Enhedslisten
Personlige stemmer
44
Partiet i alt
26041
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Enhedslisten
Personlige stemmer
173
Partiet i alt
808
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier