227497-52134dd2.jpeg
227497-52134dd2.jpeg
Socialistisk Folkeparti
Michael Graakjær
Født 18/10/1960 i Frederiksberg - Samboende men ikke gift - 1 barn - 4600 Køge
Nuværende stilling: Procesoperatør
Hvorfor bør man stemme på dig?
Klimaet og naturen skal mere på dagsordenen og indtænkes i alle beslutninger - vi skal have et klimaråd som rådgiver os. Stevns kommune er helt i bund og der skal gøre en masse og det skal gøres nu! SF har været Danmarks klima-parti i mindst 50 år - vi vil sikre kampen for det grønne. Vi skal kæmpe for energirenoveringer og vedvarende energi i alle kommunale bygninger, grønne kiler, beskytte vores grundvand og grønne indkøb mm Ingen må sejle son egen sø. Vi skal have forebyggelse, så vi kan knække den social arv, vi skal hjælpe folk i job (ikke i håbløs anbringelse), og sikre ældre kan blive længere i eget hjem.. Vi skal sikre at mødet med forvaltningen bliver godt for borgerne. Det betyder at de ansattes faglighed skal sætte mere fri. Vi skal sikre at de ansatte har et ordentligt arbejdsmiljø. Vi skal bekæmpe social dumping, både med regler og kontrol. Vi vil et stærkt nærdemokrati og at de planer vi laver med borgerne holdes og vi skal sikre borgerforslag som skal behandles i KB
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det problem er ikke så aktuelt lige for tiden. Forhåbentlig får Danmark og Stevns kommune snart nogle kvoteflygtninge fra staten, men her kommer en del penge med

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo mere vi kan forebygge jo flere store regninger kan vi undgå i fremtiden - samtidig får de udsatte borgere et bedre liv. Det vil kun koste noget ekstra de første år.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke nogen høj velfærd og kan derfor ikke skære ned uden at det vil gå hårdt ud over børn, syge og ældre. Vi ønsker kun at opkræve det der er behov for

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen en meget vigtig forebyggelsesting. Det vi giver ud nu vil vil spare langt mere i fremtiden og borgerne vil få det bedre

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke sikker på at vi bruger for meget på dem som kan selv, men vi bruger for lidt på de svageste

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der findes steder på Stevns hvor der kan stå møller, men det skal ske i samarbejde med naboerne. De skal kompenseres og gives udvidet mulighed for at være medejere.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre en god genoptræning, men jeg tror det er kortsigtet at tage pengene fra det øvrige sundhedsområde - især forebyggelse.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker ikke at opkræve flere penge end nødvendigt, men vi har lige nu brug for alle de penge vi får ind

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan lave meget klima for små penge, men skal vi bruge flere penge vil jeg gerne se på om der er områder på velfærdsområdet hvor vi kan spare.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns kommune er helt i bund når det gælder om at gøre noget for klimaet - så vi skal op i gear. Vi skal løfte vores del af ansvaret og det vil koste penge, men meget kan allerede gøres uden de store udgifter

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal sikre dem en uddannelse eller et job for det styrker integrationen. Det vil gøre flygtninge og indvandrere er en naturlig del af lokalområdet

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan lige opretholde en tålelig velfærd med skattestigningen . Vi ser ind i en demografisk udvikling med stadig flere ældre, derfor skal vi lave endnu flere forebyggende indsatser

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Størstedelen af ældreplejen består i fysik møde mellem to mennesker - det tager den tid det tager hvis det skal gøres med respekt for den ældre og den ansatte

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige nu kommer de penge til minimumsnormeringer fra Christiansborg som SF skaffede. Når de er udmøntet skal vi se om vi skal have målrettet personale til eksempelvis forbedring af sproglige og sociale kompetencer

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det som forbedrer servicen er mere indflydelse på eget arbejde hvor man kan bruge sin faglighed, færre detaljerede planer og mere medarbejderinddragelse

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Falsk modstilling. På Stevns har vi plads til både at gøre mere for miljøet og de grønne områder ligesom vi har brug for at udbygge vores erhvervsliv - her skal vi udbygge omkring de områder vi allerede har udlagt

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en kontrakt på vedligeholdelse af vejene. Men vi skal stadig anlægge cykelstier fordi mange af vores landeveje er farlige at køre på for cyklisterne.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har lavet et valgforbund med RV og S som dækker hele valgperioden og som har nogle politiske pejlemærker - alle partier som kan se sig selv i dem er velkomne. Vi ønsker et bredt samarbejde i den kommende kommunalbestyrelse

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Folk som flyttes fra arbejdsløshed til job er penge lige ned i kommunekassen - derudover er det en stor gevinst for den enkelte som får et job og en masse kollegaer. Vi vil tjene penge på at skaffe flere i job, så vi skal ikke tage penge fra andre områder. Vi skal desuden se om Jobcentret fungerer optimalt

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SF har ved budget fået flere penge til idræt for udsatte børn. Udover det bør idrætslivet som andre områder vurderes i sammenhæng med de øvrige kommunale udgifter. SF ønsker et tæt samarbejde mellem kommunen og idrætslivet

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et stærkt kulturliv på Stevns. SF ønsker et fripas til de unge (som Marcon i Frankrig) som giver de unge gratis adgang til museer mm Kommunen skal måske investere i hjælp til at søge fonde mm

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der behøver ikke at være et enten eller. Skolerne bør være selvstyrende, men vi skal bede dem have speciel fokus på børn med udfordringer. Vi ønsker lagt flere 2-lærer lektioner, klasseloft på 24 elever osv. til glæde for alle elever - og koster det ekstra , udover hvad en forkortet skoledag skaffer, må vi se på det

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som det ser ud landspolitisk har Socialdemokrattet gode chancer for at beholde regeringsmagten - og her vil Henning have en direkte forbindelse

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige nu er det vigtigste at få sat flere lade-standere op. P-pladser reserveret til el-biler, især hvis den indeholder en lade-stander, er en god ide da der kommer flere el-biler
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker en udbygget kollektiv trafik mallen kommunerne og deres byer.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erhvervslivet mangler uddannede faglærte.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vi tværtimod udsulte de offentlige sygehuse, fordi de skal lave de komplicerede opgaver, mens de private laver de enkle.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De store byer har nemmere ved at skaffe kulturtilbud fordi publikummet er større.

Region Sjælland skal være grønnere. Region Sjælland bør fremover satse på klimavenlige løsninger – også selvom de på kort sigt er dyrere end traditionelle løsninger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bliver alle nødt til at levere til den grønne omstilling - vi har intet alternativ. Vi skal bygge grønt, lave grønne indkøb, lave grøn transport og sortere vores affald fra alle dele af vores "virksomheder"

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener det bør være en statsopgave, som via en find kan lægges ud til regioner og kommuner som ved hvor problemerne er. Hvis det bliver regionen som skal betale må det godt gå lidt ud over andre områder

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke have et A- og B.hold (se forrige svar)

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SF har kæmpet for de lokale sygehuse, men naturligvis med de meget specialiserede opgaver skal ligge på de store sygehuse. Det er vigtigt for større bysamfund at de har et sygehus.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal de næste år arbejde for at skabe øget lighed i sundhedsvæsenet

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være mere aktive i fordelingen af elever. i dag har vi nogle meget populære gymnasier som nærmest bliver elitegymnasier - det ønsker jeg ikke

Borgerne kan få bedre og hurtigere service/behandling, hvis Region Sjælland i højere grad overlader behandlingerne/undersøgelserne til private udbydere på sundhedsområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har haft mange udliciteringer og det viser at de private tager de nemme, samlebåndoperationer, mens det offentlige må tage de dyre og komplicerede behandlinger. De tager ikke det sociale ansvar med at uddannelse, men dræner de offentlige hospitaler for personale.. Privathospitaler er sammen med sundhedsforsikringerne medvirkende til at skabe et A og B-hold og det ønsker jeg... Læs mere

Region Sjælland bruger størstedelen af sit budget til regional udvikling på busser, lokalbaner og anden kollektiv trafik. En del af de penge kunne bruges bedre på erhvervsudvikling og miljø, eksempelvis at sikre rent drikkevand og oprense efter jordforureninger såsom PFOS.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for en velfungerende kollektiv trafik på regionalt plan - så her kan ikke spares, men jordoprensning og grundvandsbeskyttelse bør primært betales af Christiansborg

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke billigere hvis man regner alle de udgifter med som en udlicitering koster, Desuden viser forskning at folk ansat i udliciterede arbejdsområder tjener mindre og bruger flere offentlige ydelser.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener det bør være en statsopgave, som via en fond kan lægges ud til regioner og kommuner som ved hvor problemerne er. SF har skaffet en fond på 630 mio hvor man kan søge dækning for sine udgifter. Hvis det bliver regionen som skal betale må det godt gå lidt ud over andre områder

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have lighed i sundhedsvæsenet. det er også vigtigt at folk opsøger lægen år man har symptomer så patienterne ikke bliver mere syge og en behandling dermed meget dyre

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at der er en demokratisk ledelse af vores sygehusvæsen - og at det er lokalt valgte som ved hvor "skoen trykker "

Region Sjælland har afsat 20 millioner kroner på at belønne personalet for indsatsen under coronapandemien. Pengene kunne have været brugt bedre til behandling af patienter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er glad for ønsket om at anerkende de hårdtarbejdende medarbejdere under coronaen - det fortjener de, men jeg tror hellere medarbejderne vil have investeringer i et bedre arbejdsmiljø i stedet for.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre at en fødsel bliver en tryg oplevelse, både for forældrene og de ansatte

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi nedlægger buslinjer vil det bremse bosætningen og medvirke til landsbydød

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vj skal sænke responstiden og det kan ske når vi hjemtager akutberedskabet i region Sjælland

I 2024 overtager Region Sjælland dele af ambulancedriften fra Falck. På længere sigt bør Region Sjælland stå for al ambulancedrift i området.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver god mening, men jeg vil ikke lægge mig fast på om mere eller mindre skal være video eller telefonkonsultation. Det må bero på hvor det giver værdi og at det kan ske uden at svække patientsikkerheden og sikre at patienterne er trygge.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil arbejde for at sidestille psykiatrien med det somatiske område
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Folketingskandidat, Sjællands Storkreds

2013-d.d.

Formand for SF-Stevns

2009-d.d.

Kommunalbestyrelseskandidat, Stevns Kommune

2017-2017

Erhvervskarriere (2)

Operatør, Novo Nordisk

2014-d.d.

Operatør, Xellia Pharmaceuticals

1996-2014

Uddannelse (2)

, Københavns Tekniske Skole, Industrioperatør

2013-2013

HD1, Syddansk Universitet, Dritfsøkonomi

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2021

411
Socialistisk Folkeparti
29882
Kommunalvalg 2021

136
Socialistisk Folkeparti
682
Folketingsvalg 2019

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

277
Socialistisk Folkeparti
25980
Kommunalvalg 2017

81
Socialistisk Folkeparti
341
Folketingsvalg 2022
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
411
Partiet i alt
29882
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
136
Partiet i alt
682
Folketingsvalg 2019
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
277
Partiet i alt
25980
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
81
Partiet i alt
341
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier