19552-60f07e0f.jpeg
19552-60f07e0f.jpeg
Nye Borgerlige
Bo Erik Woetmann Hansen
Født 24/6/1975 i Næstved - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Sælger/Kontor
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal kigge på den store administration i Næstved kommune, de kolde hænder skal veksles med varme, så vi fremefter har penge til at passe de svage, unge og ældre i vores kommune, uden altid at skulle trække pengene fra velfærd.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der spildes på landsplan milliarder af kroner på integrationsprojekter. Det virker ikke, og danskernes penge skal ikke spildes på projektmageri. Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal kigge på om der i administrationen er et overforbrug der kan bruges på de syge inden vi skal tage penge andre steder fra.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når politikerne spilder vores skattekroner på fråseri, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs. Halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, vil vi bruge på at styrke kernevelfærden. Den anden halvdel vil vi sende tilbage til danskerne i form af lavere sk... Læs mere

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at fysisk aktivitet er et personligt anliggende. Kommunen kunne uden at bruge penge fremme muligheder for borgere til selv at lave tiltag, mødes til gåture med mere.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en vudering i hvert enkelte tilfælde.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hellere forbygge end helbrede. Vi skal dog hjælpe dem i samfundet som har brug for dette.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt inden for det offentlige er en dyr og ineffektiv måde at fremme den grønne omstilling på. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne - ikke i de danske kommuner. Derfor vil Nye Borgerlige stoppe muligheden for at søge spontan asyl i Danmark. Og så skal integrationsprojekter stoppes, for integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og styrke kernevelfærden med halvdelen af de penge, vi sparer andre steder. Pengene skal følge den enkelte borger - fortsat finansieret over skatten. Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Daginstitutionerne skal sættes fri. De ansatte bruger i dag alt for meget af deres tid på dokumentation, møder med kommunen osv. i stedet for at være sammen med børnene. Politikerne skal bestemme mindre. Når det bliver op til de enkelte institutioner og tilbud - i samarbejde med forældrene - at bestemme, hvordan de vil indrette sig, vil der blive langt mere tid til at være samm... Læs mere

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt inden for det offentlige er en dyr og ineffektiv måde at fremme den grønne omstilling på. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige vil forbedre kvaliteten i ældreomsorgen ved at lade pengene følge borgerne og dermed give danskerne langt større valgfrihed mellem offentlige, private eller frie tilbud - betalt over skatten. Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på et bevis, som den ældre selv ka... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sørge for vores vejnet er brugbart og opdateret. Cykelstier skal indtænkes i planlægningen, så disse ikke skal laves som en hovsa løsning.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges, og udlændinge skal forsørge sig selv. Syge og nedslidte danskere skal ikke være på kontanthjælp – men på en mere fair og hurtig måde bevilges en midlertidig eller permanent førtidspension på baggrund af en lægefaglig vurdering. For det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der ree... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal kigge på kommunens administration og store forbrug af dokumentation og finde penge den vej.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må være op til den enkelte sag.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal først for fremmest tage hånd om alle de andre problematikker i vores kommune. Så vi kan komme frås til livs.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Folketingskandidat

2018-2020

Bestyrelsesmedlem

2016-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Salg og kontor

2003-d.d.

Uddannelse (1)

Handelsskole, Næstved

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

77
Nye Borgerlige
2938
Folketingsvalg 2019

2
Nye Borgerlige
ukendt
Kommunalvalg 2017

121
Nye Borgerlige
578
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
77
Partiet i alt
2938
Folketingsvalg 2019
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
2
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
121
Partiet i alt
578
Kandidatens mærkesager
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier