260897-3937aa08.jpeg
260897-3937aa08.jpeg
Venstre
Hans Peter H. Michaelsen
Født 5/10/1958 i Sommersted - Gift - 2 børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Forsvarsanalytiker
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil give mere frihed til kommunens skoler og institutioner, således at ledere, ansatte og forældre-/brugerbestyrelser får mere ansvar. Jeg vil også arbejde for en fortsat udvikling af Stevns Kommune. Jeg vil arbejde for bedre infrastruktur (nye skinner til Østbanen og ny statsvej til Stevns). Jeg vil arbejde for udvikling af turisterhvervet - det giver flere lokale arbejdspladser. Jeg vil arbejde for fortsat dialog og bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integrationen i Stevns Kommune er god og indsatsen bør fastholdes. Der er således ikke behov for en øgning.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er gavnlig for alle og kan reducere sygdomme og behov for pleje. Men den enkelte har også et personligt ansvar for at holde sig i gang. Jeg og mange andre seniorer deltager flere gange ugentligt i senior fitness i vores lokale motonscenter.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Høje vindmøller hører til på havet som fx. Krigers Flak 1 og 2.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse er vigtig lige som genoptræning.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter min opfattelse bliver der gjort en god indsats for at få ledige i job.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns Kommune gør i forvejen meget på klimaområdet og set skal ikke gå ud over ældres pleje og børnenes uddannelse.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er yderst begrænset hvad en kommune kan gøre for at reducere CO2 udledningen - men kommunale bygninger og biler skal naturligvis være så grønne som muligt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns Kommune har generelt været god til at integrere flygtninge og indvandrere således at de bliver en ressource for samfundet.

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns Kommune er udfordret på velfærdsområdet pga. stigende antal ældre og tilflyttende børnefamilier. Skattestigningen skal finansiere god ældrepleje og gode skoler og børneinstitutioner. Der bliver næppe mulighed for at sætte skatten ned inden for de næste par år.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns Kommune har en fornuftig normering i daginstitutionerne.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er altid sundt for en organisation at blive udfordret således at lederne overvejer om og hvordan ældreplejen kan gøres bedre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en passende balance. I en kommune som gerne vil øge bosætning og erhverv betyder det, at enkelte områder af og til inddrages til byggeri.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den brede flertalsgruppe har stået for stabil politik under ledelse af borgmester Anette Mortensen. Venstre står meget gerne i spidsen for bredt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse. Mulighederne herfor må afklares når valgets resultat kendes

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede en god indsats som bør fastholdes.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stevns Kommune har et sprudlende kunst og kulturliv med mange private initiativer. Det nuværende niveau af kommunal støtte bør fastholdes.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er behov for flere ladestandere til el-biler. Men en kommune må kun sætte ladestandere op til egne el-biler. Det må derfor være en privat opgave.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Kandidat

2021-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Forsvarsanalytiker, Forsvarsanalyse.dk

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Officer, Forsvarsakademiet

1989-2019

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

ukendt
Venstre
ukendt
Kommunalvalg 2017

15
Venstre
2535
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
15
Partiet i alt
2535
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier