281293-266de541.jpeg
281293-266de541.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Dorthe Winberg
Født 1/1/1971 i Københaven - Gift - 2 børn - 4600 Køge
Nuværende stilling: Erhvervsjurist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Retssikkerhed Borgernes retssikkerhed skal i fokus. Vi skal have minimeret fejl i sagsbehandlingen, så vi får den rigtige afgørelse fra start, til gavn for alle. Politikerne skal være mere lydhør overfor borgernes ønsker. Trafiksikkerhed og blødetrafikanter De bløde trafikanters sikkerhed skal i fokus. Cykelstier og gangstier skal forbedres og udbygges, så det opfordrer til at tage cyklen i stedet for bilen. Kommunes fremtidige udvikling Ved fremtidige lokalplaner og udviklingsplaner skal forskelligheden i de 4 udviklingsbyer respekteres. Der skal fortsat være liv i de mange små bysamfund. Fremtidssikret planlægning i nye udstykninger og forhold til infrastruktur. Kommunen skal udvikles til gavn for alle borgere i hele Stevns Kommune Pendlere skal kunne komme på arbejde uden for kommunen både med det Offentlige og med egen transport. En omfartsvej der afhjælper trafikken og en løsning på trafikken på Kystvejen. Arbejde mod flere lokale arbejdspladser.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan altid bruges flere penge på alt. Har ikke hørt om, at der skal være de store problemer her i Kommunen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er nok en overset gruppen som ikke er ressource stærke til at råbe op men med gensidig respekt og forståelse kan man komme langt. Jeg har ikke viden nok på området til at kunne udtale mig skarpt nok.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ville være helt fantastisk hvis det kan lade sig gøre.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kommet en hal i Rødvig Der er ved at blive bygget en ny hal i Store Heddinge. Hårlev har en dejlig hal med gode muligheder (den bedste i Kommune). Der mangler afgjort noget i Strøby området. Mon ikke 3/4 dele af kommunen er ved at være godt dækket ind.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmøller såfremt de ikke ødelægger et område det gælder både på lands og til vands.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ordentlig genoptræning kan hurtigt være tjent hjem: Livskvalitet hos borgen her og nu og på lang sigt. Resurse forbrug i forhold til hjemmehjælp og pleje.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Problemet er, at der ikke er mange lokale virksomheder der kan tage folk i praktik og hjælpe dem vider på arbejdsmarked.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja grundskylden er høj, men jeg skal kende budgetterne for at kunne sætte fingeren på hvad der skal gøre anderledes.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal der fokus på klima, men meget kan ændres ved at vi ændre i vores opførsel, forbrug og vaner, det må der være nogle eksperter det ved en masse om.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal i fokus, der skal være opmærksomhed på det, det skal tænkes ind i beslutninger og handlinger, men helst på en omkostningsneutral måde.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kender ikke budget og de enkelte poster godt nok til at kunne pege på områder. Men det er absolut ikke min kop te at skatten er så høj.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er folk på gulvet der ved hvor der er en optimeringsmulighed. Omtalt i fjernsynet, var det med nattevagterne der havde nattøj på for at tilkendegive at det er nat, hvilket får flere ældre til at sove bedre, flere af den slags lavthængende frugter er ikke den store udgift.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Håber at de penge der kom fra Staten til det område også bliver brugt til det. Men en børnehavestue med omkring 24 børn og 2 voksne er ikke meget (det var det jeg selv oplevede med min den yngste) 2 udflugter (cirkusmuseet + bondegård) på 3 år + 1 gang i Vallø slotspark og 1 gang en tur til legepladsen i Love Parken i Køge.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Har selv erfaring med at kommunens sygeplejersker ikke kunne løfte en opgave som de private aktører klarede uden problemer (picc line hvor der skulle skiftes forbinding).

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I forbindelse med udstykninger har der i planlægningsfasen ikke været lagt vægt på grønne område i og stier og få de forskellige udstykninger til at hænge sammen. Det har også knebet med overfladesøer til de større regn mængder der kan forventes i fremtiden. I Strøby Egede har vi også eksemplet med Børrnehjemsgrunden og adgang til Strande. Lige nu er der også det grønne område... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en vedligeholdelses aftale med NCC, så der kan ikke gøres det store, før den aftale udløber og skal genforhandles. Men printer stier og funktionalitet i forbindelse med nye udstykninger, så vi får flere tilbage på cyklerne i stedet for at tage bilen.

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må tiden vise ud fra hvem der bliver valgt og hvilke muligheder der viser sig.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Problemet er, at vi er en pendler kommune og arbejdspladserne er uden for kommunen. Måske private aktører der ikke er så hæmmet af kommunegrænser kan være en løsning.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kommet en hal i Rødvig Der er ved at blive bygget en ny hal i Store Heddinge. Hårlev har en dejlig hal med gode muligheder (den bedste i Kommune). Der mangler afgjort noget i Strøby området. Mon ikke 3/4 dele af kommunen er ved at være godt dækket ind.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tænker vi trods Komunnens størrelse ligger på et rimelig pænt niveau.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De udfordrede børn skal hjælpes, men på mange områder er der skåret helt ind til benet i den almindelige skole så der er ikke mere at skære i. Der er 5 kr pr barn til indkøb af madvarer til 2 timers Madlavning om ugen, der bliver ikke lavet maget mad for de penge.

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gennemslagskraften er personlig og ikke nødvendigvis i partifarve. Vi ved heller ikke hvem der sider på mageten i Staten om 2 år.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er bare ikke så mange af kommunens parkeringspladser i kommunen. De fleste er på private aktøres matrikel og så er det vel et samarbejde med dem.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Medlem af Plan, Miljø & Teknik, Stevns Kommune

2021-d.d.

Kommunalvalgskandidat, Stevns Kommune

2017-d.d.

Uddannelse (1)

bachelor, CBH, Erhvervsjura - HA.Jur

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

220
Det Konservative Folkeparti
1741
Kommunalvalg 2017

70
Det Konservative Folkeparti
1195
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
220
Partiet i alt
1741
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
70
Partiet i alt
1195
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier