281335-75b89e23.jpeg
281335-75b89e23.jpeg
Radikale Venstre
Andreas Pourkamali
Født 14/2/1983 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Jurist i staten
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vores børn er det vigtigste vi har! Derfor har den næste generation mit primære fokus. Forholdene for vores børn og unge er ikke gode nok. Næstved kommune skal hæve ambitionerne for at sikre vores børn bedre omsorg, trivsel, læring og dannelse. Det er eksempelvis en dealbreaker for mig, at der skal sikres minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Vores folkeskole skal heller ikke længere være stedet hvor byrådet søger hen for at finde besparelser, men stedet hvor vores dygtige lærere har resurserne til at skabe verdensklasse lærings og dannelsesmiljøer. Hvor børns muligheder i livet ikke begrænses, men foldes ud. Vores gode (børne)kulturliv er en styrke, som ikke bare skal nydes, men skal styrkes. Der er her et uudnyttet potentiale ikke bare til gavn for borgerne i Næstved kommune, men gode kultur- og børneforhold har afgørende betydning i den vigtige opgave der også ligger i kommunen - nemlig tiltrækning af ressourcestærke borgere.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

2014-2018

Erhvervskarriere (2)

Fuldmægtig, Udlændingestyrelsen

2018-d.d.

Juridisk konsulent, Danmarks Restauranter & Cafeer

2016-d.d.

Uddannelse (1)

Master's Degree Jura, Københavns Universitet

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

445
Radikale Venstre
2421
Folketingsvalg 2019

613
Radikale Venstre
ukendt
Kommunalvalg 2017

858
Radikale Venstre
26725
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
445
Partiet i alt
2421
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
613
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
858
Partiet i alt
26725
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Kandidaten på sociale medier