262327-ced7ddcf.jpeg
262327-ced7ddcf.jpeg
Venstre
Karsten Skov
Født 5/5/1966 - Gift - 3 børn - 4600 Køge
Nuværende stilling: Økonom (Executive Adviser i en bank)
Hvorfor bør man stemme på dig?
Infrastruktur: Indenfor kommunens grænser er udfordringerne ikke så store, men for pendlerne der skal mod Køge eller endnu længere mod nord eller vest skal flaskehalsene løses. Det kan kun ske i samarbejde med Køge og med hjælp fra folketinget. Via mit politiske arbejde har jeg vist at kunne skabe de kontakter og relationer der kan være en forudsætning for at vi får problemerne løst. Frit valg: Borgerne skal have mere frit valg til at vælge mellem offentlige og private tilbud. Jeg vil klart være åben overfor såvel friplejehjem som fri/privatskoler. Frihed er også velfærd. Velfærd er ikke blot send flere penge. Kommunens økonomi: Stevns kommune blev uheldigt ramt af seneste udligningsreform. En skattestigning var uundgåelig uden væsentlige forringelser i servicen på især ældre og børn/unge området. Vi har demografien imod os, så derfor er det kun det lange seje træk, der kan give plads til, at skatten kan komme ned igen. Jeg håber min økonomiske baggrund kan medvirke hertil.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre en god service til vores ældre, gode skoler, gode fritidstilbud m.m. Vi skal dog hele tiden have fokus på at borgernes penge anvendes så effektivt som muligt og får vi mulighed for at sætte skatten ned ved effektivisering og mere skarp prioritering så ligger borgernes indtjente penge bedre i deres lommer end i kommunens.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke have høje vindmøller på land eller nær kysten. Jeg er dog meget åben såfremt de kan placeres minimum 15 km fra kystlinjen

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hurtig og effektiv genoptræning er faktisk en god investering, som gøre at borgeren hurtigere kommer igennem sit forløb og kan klare sig selv. Det er jo i virkeligheden også god livskvalitet

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden er passende, da vi i kommunens nuværende økonomiske situation alternativt ved en nedsættelse vil skulle skaffe samme skatteprovenue ved stigning i indkomstskatten.

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal agere fornuftigt i kommunen på klima ved at være at benytte energi- og klimavenlige løsninger, men klima kender ikke kommunegrænser, så det er mere noget der skal klares på lands eller EU plan

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi skal være realistiske er det nok ikke muligt på den korte bane at nedsætte skatten, men skulle muligheden opstå hvad jeg vil gøre alt for så skal den udnyttes til skattesænkning og ikke nye udgifter

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Valgfrihed er også velfærd. Borgerne skal have så udstrakt en frihed som muligt til at definere hvordan de ønsker at leve

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal klart sikre de grønne oaser. Det er med til at sikre oplevelsen af den gode natur vi har for borgerne og gør Stevns kommune til et godt sted at bo. Det er mindst lige så vigtigt at sikre et godt sted at bo for eksisterende borgere som at tiltrække nye

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtigt. Trafikproblemer er ikke et generelt problem indenfor kommunen, men mere et spørgsmål i.f.t. at komme ud kommunen. Vi har mange pendlere i kommunen der enten skal til Køge eller igennem Køge og det er her udfordringer mestendels er. Løsningen af dette kan ikke klares alene af Stevns kommune men kun i samarbejde med Køge kommune og folketinget

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi forventer at der samlet set fortsat er et borgerligt flertal i Stevns kommune, men Venstre søger gerne et så bredt samarbejde som muligt der også kan række helt ud til Socialdemokratiet. En bred konstituering giver erfaringsmæssigt mest stabilitet og sikrer en velforankret udvikling af kommunen

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal gøres en bedre indsats, men her er løsningen næppe et spørgsmål om flere penge

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have en fornuftig balance. Selvfølgelig skal der gøres en indsat for særligt udfordrede børn, men man kan jo ikke fortsætte en sådan prioritering igen og igen. Vi skal have gode forhold for alle elever også det store flertal der ikke er udfordret

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Anette Mortensen har vist stor gennemslagskraft de seneste knapt 4 år, hvorimod vi endnu ikke har set noget fra Henning Urban Dam. Jeg tvivler, at han lige pludselig kan opnå samme gennemslagskraft som Anette

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal komme flere ladestandere (mange flere), men der skal være plads til alle
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Medlem af Social & sundhed, Stevns Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsmedlem, Stevns Kommune

Ukendt dato

Erhvervskarriere (1)

Executive Adviser (Director), Bank

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Finansiering og økonomistyring, Handelshøjskolen København

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

89
Venstre
3054
Kommunalvalg 2017

71
Venstre
2535
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
89
Partiet i alt
3054
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
71
Partiet i alt
2535
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Sundhed
Trafik
Ældre