280464-ca869987.jpeg
280464-ca869987.jpeg
Venstre
Stine Andersen
Født 3/12/1990 i Glostrup - Enlig - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Lærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Flere voksne i institutionerne Da jeg blev mor opdagede jeg at forholdene i kommunen slet ikke var for børn. Der var for få af de super dygtige pædagoger, og for mange børn på stuerne. Siden da har jeg kæmpet for flere penge til området, og selvom det har hjulpet, så er vi stadig meget langt fra mål. Næstved er både by og land Jeg har boet 15 år i Karrebæk, og ved derfor en del om det at bo i en mindre by, og ved hvor afhængig man er af offentlig transport, skolen som byens samlingspunkt og foreningerne som byens blod. Det skal vi som kommune blive meget bedre til at forstå og støtte op om. Bedre skole og muligheder for de unge Kommunen skal gøres mere attraktiv for de unge, blandt andet med ordentligt indeklima i skolerne, og hurtige tog. Og så skal vi blive bedre til at støtte op om det sociale liv, som er så vigtigt for dem. Byen skal have mere puls, ved blandt andet at støtte op om flere frivillige initiativer såsom Gadefesten og Næverland.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke det er økonomien omkring projektet der giver problemerne, men måden eksempelvis politikerne snakker om flygtninge/indvandrere

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en gruppe der budgetmæssigt tit bliver overset, fordi de ikke er i stand til at råbe så højt for dem selv.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den er på et rimeligt niveau nu. Og som skrevet opover kan vi ikke undvære pengene. Den skal dog på ingen måde hæves heller!

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Samarbejde er godt og vigtigt, men problemet kan være at det ikke er tydeligt for borgerne hvilke partier der har kæmpet for hvad, når vi f.eks. når til budgettet.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener kommunen bruger rigeligt penge på det, og at der også er et personligt ansvar hos os alle, for at holde os aktive.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke man skal tage pengene fra forebyggelse, da det vil være en ond spiral der giver mere og mere arbejde indenfor genoptræning.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg oplever det ikke som let. Jeg oplever til gengæld at syge borgere bliver jagtet for meget.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, som husejer selv, at den ligger på et rimeligt niveau og kommunen ikke kan undvære flere penge i kassen. Har vi pludselig en overflod af penge, så kan vi snakke om det.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener vi skal sænke kommunens CO2-udledning, men jeg er ikke enig i at det nødvendigvis vil/bør koste kommunen penge. Vi skal godkende når private vil iværksætte miljørigtige initiativer som solceller og vindmøller, selvfølgelig så længe det ikke bliver til stor gene for en stor gruppe borgere.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg på ingen måde, så længe vi ikke prøver at integrere for store grupper på en gang, eller gør det på for koncentrerede arealer, sådan at de ikke får muligheden for at opleve den danske kultur og venlighed. Vi har været utroligt glad for at være støttefamilie for en fantastisk sød flygtning. Han er på alle måder en ressource både for samfundet og os som familie.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for penge til ansatte nok

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det her er min absolut vigtigste mærkesag; Flere ansatte til at passe på børnene - og færre børn på stuerne. Indeklimaet og kvadratmeterne er fuldstændig urimelige til de børnegrupper vi har i dag.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennesker er ikke den samme. Derfor er det vigtigt at kommunens tilbud heller ikke kun er det samme. Hvad der er lykken for en, er det ikke nødvendigvis for hans nabo

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der mangler simpelthen cykelstier og sikre cykelveje alt for mange steder i Næstved. Det er et problem, blandt andet også for sikre skoleveje, hvilket medvirker til at alt for mange kører deres børn i skole, i stedet for at børnene får muligheden for den selvstændighed det giver, at cykle selv. Og så er rigtig mange af kommunens eksisterende veje heldigvis blevet fikset inden ... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mit indtryk er at de fleste langtidsledige ikke er det fordi de ikke kan finde job, men fordi de er syge enten fysisk eller psykisk. Vi skal stoppe med at kaste så mange penge efter dem for at de kan komme i job, og istedet udbetale dem ydelser uden modkrav, og have tillid til at de selv kommer og beder om hjælp til at komme i job når de er klar. Så er der selvfølgelig de gans... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ifølge mig nok penge til området. Men der skal prioriteres flere penge til de små foreninger der generelt kan skabe meget glæde for få kroner, og ikke bruges så mange på prestigeprojekter som eksempelvis stadion fordi man fik superligadrømme

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener; som under idrætten, at pengene bare skal omfordeles. Jeg oplever en meget stor del af kulturens penge går til børn og ældre, og den unge målgruppe mangler. Det er problematisk da det er sociale, kulturelle arrangementer der skal være med til at give de unge lyst til at blive boende i vores by, fordi Næstved er en fed by at bo i. Statuer, malerier m.m. mener jeg ikke... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger i forvejen rigtig mange penge her. Pengene bliver bare brugt forkert. forebyggende og tidlig indsats ville spare det her område millioner af kroner, der så kan bruges på at placere de børn i specialtilbud, som har behov for mere støtte (det er for svært for dem at opnå nu)

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg under dem egentlig en helt masse, men der er andre områder der også mangler penge i stor grad, og der skal en del af pengene også bruges.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

nNår der kommer flere el-biler skal udviklingen i p-pladser selvfølgelig følge med. Jeg oplever dog i Næstved at det ofte er el-parkeringspladserne der ikke er optaget, så jeg vurderer ikke vi er der endnu.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bevillingsnævn

2017-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Lærer, Lille Næstved skole afd. Herlufsholmsvej

2017-d.d.

Studerende (med 2 års barsel), Vordingborg lærerseminarium

2011-2018

Uddannelse (1)

Studerende (med 2 års barsel), Vordingborg Seminarium, Lærer

2011-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

365
Venstre
7800
Kommunalvalg 2017

212
Venstre
11303
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
365
Partiet i alt
7800
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
212
Partiet i alt
11303
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier