281152-b18f80dd.jpeg
281152-b18f80dd.jpeg
Venstre
Kristian Skov-Andersen
Født 6/7/1965 i Vordingborg - I parforhold men ikke samboende - 5 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Selvstændig konsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Venstre samler ikke på sidste pladser. Men Næstved har lige fået en sidsteplads blandt alle kommuner indenfor børnepasning. Det er ikke godt nok. Motorvejen kommer først i 2031, den blev der ikke rigtig kæmpet for. Ældreområdet mangler medarbejdere. Det kræver nytænkning. Venstre vil afprøve 4 dages arbejdsuge for medarbejderne, så vi får bedre trivsel. De ældre skal have flere valgmuligheder mht mad, bolig og pleje. Vores service til handicappede er for ringe. Generelt har socialdemokratiet fejlet med hensyn til at tage sig af de svageste i Næstved. At erhvervslivet mangler positiv opmærksomhed, er ikke noget nyt. Det vil Venstre også ændre på. Vi skal have en rigere, kønnere kommune med flere turister og mere tilflytning. Det får vi ikke ved at fortsætte i samme spor som hidtil.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal stå fast på at Region Sjælland skal tage sit ansvar.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, vores serviceniveau er lavt.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Blå blok bliver stemt med af det røde flertal på stort set hvert eneste byrådsmøde.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men vi skal blive bedre til at motivere til fysisk aktivitet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I så fald skulle dem, som kan klare sig selv, betale mindre i skat.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er generelt hverken nemt eller let at være arbejdsløs.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mindre co2, men det koster ikke penge fra andre områder.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange indvandrere er i arbejde.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bedre, men ikke betydeligt bedre.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunens indtægter skal vokse. Penge til børnene skal komme ad den vej.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pt har vi en passende balance. Fordi vi også gør meget for naturen.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste veje er i god stand.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at motion bliver en vane for børn.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er taget rigeligt fra de øvrige. Igen skal det ske via bedre økonomi i Næstved Kommune.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja. Men vi skal også gøre generne fra landbruget mindre.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal bruges på dem, som er årsag til at vi har fået pengene.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pladserne skal være både og.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Formand for Næstved Havn

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Ejer og direktør, SkovAndersen

Ukendt dato

Uddannelse (2)

, Handelshøjskolen i Århus, Finansiering

1992-1994

, Handelshøjskolen København (CBS)

1989-1991

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1708
Venstre
7800
valgt ind
Kommunalvalg 2017

3975
Venstre
11303
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
1708
Partiet i alt
7800
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
3975
Partiet i alt
11303
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier