50382-604c689c.jpeg
50382-604c689c.jpeg
Venstre
Rico Carlsen
Født 5/4/1972 - Ikke oplyst - Ikke oplyst - 4250 Fuglebjerg
Nuværende stilling: Lærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
FLERE PENGE TIL BØRN OG ÆLDRE Børnene og de unge er fremtiden, og de skal prioriteres. Men samtidig skylder vi vores ældre, der har bygget samfundet op, en værdig alderdom. HELE KOMMUNEN – BÅDE LAND OG BY Det er vigtigt, at vi har fokus på erhverv, foreningslivet og kulturen i bred forstand i alle dele af Næstved Kommune. Nogle ting ligger bedst i Næstved by, andre ting bør hellere ligge uden for byskiltet. HVOR SKAL PENGENE KOMME FRA? Et bedre erhvervsklima vil skaffe flere indtægter og arbejdspladser rundt omkring i kommunen. Øget aktivitet og støtte til initiativer er det, der rykker i stedet for nedskæringer eller skattestigninger. SKØJTEHAL En skøjtehal vil være den første øst for Storebælt uden for Storkøbenhavn og ikke bare være til glæde for kommunens egne borgere, men også trække besøgende til fra store dele af Sjælland. HVEM ER JEG? Jeg har siddet i byrådet i Næstved i snart 4 år. Til dagligt arbejder jeg som lærer og har derved et godt kendskab til børn og unge.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Kultur- og Demokratiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Landdistriktudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Lærer, Højelse Skole

2019-d.d.

Uddannelse (1)

Lærer, Vordingborg Seminarium

1994-1998

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

267
Venstre
7800
valgt ind
Kommunalvalg 2017

334
Venstre
11303
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
267
Partiet i alt
7800
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
334
Partiet i alt
11303
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier