281546-48d42842.jpeg
281546-48d42842.jpeg
Radikale Venstre
Jan Ståhlberg
Født 9/11/1970 - Gift - 2 børn - 4171 Glumsø
Nuværende stilling: Virksomhedsejer og Direktør
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal frigøre daginstitutioner og skoler med større lokal medinddragelse og beslutninger samt tilførsel af penge til investering i ansatte, tiltag og faciliteter. Vi skal tænke nyt og tænke plads til børn og unge. Hvordan kan vi blive bedre til at gøre by- og landrum bedre for børn og unge at færdes i uddannelse og fritid. De skal have mindre karaktérræs og stress sammen med en bedre dagligdag. Næstved har mange skønne lokalområder med godt engagement fra frivillige. Kommunen skal give flere midler videre til lokalområder og få flere ansatte fra forvaltning ud til at bidrage med lokal udvikling frem for at gøre det fra skrivebordet. Kommunen skal videregive en del af indtægterne fra salg af grunde til lokalsamfundet til udvikling og forbedring af lokale faciliteter. Næstved Kommune har en mulighed for at sikre, at de forskellige tiltag med grøn omstilling omsættes til nye arbejdspladser f.eks. med etablering af nye cykelstier, affaldssortering, biodiversitet og bedre vandkvalitet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan både tage større ansvar for at hjælpe til med krisesituationer og krige rundt omkring i verden. Vi skal have et større antal kvoteflygtninge, så vi fortsat kan vise, at Danmark forstår at stå forrest med denne form for hjælp og diplomati. Vi skal dog samtidigt være langt bedre til at integrere flygtninge i lokalsamfund og skabe hurtigere veje til ansættelse i jobs, s... Læs mere

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykisk sygdom er en bombe under vores samfund. Det er et området, som har manglet investering i mange år. Det er på tide, at der findes flere penge og midler, sådan at vi kan komme både akut og længerevarende psykisk sygdom til livs. Næstved har et hospital, som kommunen i samarbejde med regionen bør se på som en ressource, hvor vi lokalt og i hele regionen kan bruge til nye... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den politiske debat er ved at bevæge sig i en populistisk retning, hvor partier er blevet for bange for at miste vælgere og derfor er for hurtige til at få med i det som rammer ind i det, som de regner med folk gerne vil høre. Forskellighederne er alt for gemt og der er for mange byrådspolitikere, som gerne vil have anerkendelse for ideer og tiltag, som er startet eller aftalt... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er vigtig for sundhedsfremme, bedre mental sundhed, studieliv og beskæftigelse. Enhver investering er derfor god for samfundsøkonomien, og kan være med til at skabe bedre dagligdag og liv for alle borgere. Det er desværre også en kendsgerning at udsatte grupper fortsætter med at have det svært at finde vej til fysisk aktivitet - især pga. placering, krav til... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle landets kommuner

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har kun én verden! Det er en verden vi har drevet rovdrift på i mange årtier. Vi har desværre ikke længere råd til at lade CO2 udledningen fortsætte i samme tempo - ej heller at pille lidt ved udledningen i nedadgående retning. Vi skal give kommende generationer en chance for at leve et normalt liv i en verden uden alt for mange klima og miljøudfordringer. Det kræver inves... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorimod andre politikere og partier uden tøven vil række i lommen og sige at der altid skal flere penge på bordet til ældre pleje (og andre omsorgsområder), er jeg mere pragmatisk. Jeg vil gerne se på, hvad, hvor og hvordan ældreplejen tilbydes iøjeblikket. Er der grupper som får ydelser, som godt kan klare dagligdagsopgaver selv og er der modsat grupper, som har brug for bet... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmølle- og solcelleparker er den bedst mulige teknologi, vi har i øjeblikket. Vi skal gøre alt for at placere disse parker på steder, hvor de bringer mindst mulig gene til lokalsamfundet. Fremtidig teknologi vil bringe bedre solceller, som kan sidde i vinduer og facader. Det vil give os mulighed for at give solcelle og vindparkerne tilbage til naturen. Imellemtiden har vi... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt udfordrede børn og unge fortsætter med at have dårlige muligheder for at føre en normal tilværelse senere hen i livet. Det betyder at de og deres familier ofte har behov for meget støtte i gennem rigtig mange år, ofte hele livet. Tidlig indsats er med til at hjælpe alle i kommunen, da det forebygger store summer penge brugt i fremtiden. Jeg har selv været med til at ... Læs mere

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Radikale Venstre har kæmpet indædt imod opførelse af store svinestalde både lokalt og nationalt. Gødning på marker er noget, som man i landområder selvfølgelig skal lære at "elske", som en del at bo på landet. Som fhv. bysbarn er det blevet en del af, hvorfor jeg foretrækker at bo i landområder. Lugt fra store svinestalde er ikke længere et nødvendigt onde. Det er ikke noget... Læs mere

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, vi skal have alle med! Investering i udsatte grupper er en vedvarende nødvendighed, så vi på lang sigt kan skabe bedre muligheder for alle i kommunen. Ingen skal parkeres og udsættes for lange psykisk og fysisk nedbrydende perioder. Det hverken forsvarlig for menneskene, samfundet - og i sidste ende økonomien. Jeg har selv arbejdet i området med udsatte børn, unge og famil... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (9)

Founder og CEO, SiliconHagen

2018-d.d.

Head of Strategic Partnerships, Labster

2014-2018

Centerleder, Nationalt Videncenter om Ùdsatte Børn og Unge, Professionshøjskolen Metropol

2011-2014

Udviklingskonsulent, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning, Ringsted Kommune

2010-2011

Konsulent, Task Force, Post Danmark

2008-2010

Founder og CEO, Stahlberg Solutions, UK

2004-2007

Founder og CEO, Samsor Ltd

2004-2006

New Initiatives Development Manager, National Association of the Care and Rehabilitation of Offenders (NACRO)

2000-2004

Commissioning Manager, Substance Misuse, Mental Health, Public Health, Walsall Health Authority, UK

1996-2000

Uddannelse (2)

Master, Aston University, UK, Business Administration og Public Service Management

1998-2002

BA (Hons), Coventry University, UK, Economic Development and Planning

1989-1993

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

39
Radikale Venstre
2421
Kommunalvalg 2017

9
Radikale Venstre
866
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
39
Partiet i alt
2421
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
9
Partiet i alt
866
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier