280561-c183e536.jpeg
280561-c183e536.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Mikkel Lundemann Rasmussen
Født 20/8/1989 - Gift - 2 børn - 4660 Store Heddinge
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
For mig er Stevns mere end bare et hjem. Det er her, vi vælger at lade vores børn vokse op i et trygt og levende nærmiljø, hvor vi passer på hinanden. Der er hvor vi engagerer os i foreningslivet, møder nye venner og bekendtskaber, dyrker sport og fritidsaktiviteter. Der er hvor vi går på arbejde eller starter ny virksomhed op. Der er her vi bliver gamle og nyder vores pension.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal lave kloge investeringer der sikrer råderum til at kunne sænke skatten eller investere i kernevelfærd.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke nødvendigvis at koste mere.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune skal sige fra over for høje vindmøller på land eller nær kysten uanset forpligtelsen til at leve op til klimamålene i Partnerskab 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vindmøller skal ud på vandet.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En tidlig indsats giver også en økonomisk besparelse.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skyldes i høj grad national lovgivning.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Stevns Kommune bør bruge flere ressourcer på klimaområdet – også selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal fastholde det beløb vi bruger i dag.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke koste mere. Med grønne investeringer kan vi spare på varmeregningen og driften.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Selvom Stevns Kommune vedtog landets største skattestigning i indeværende valgperiode, så den blev sat op til 26,0 procent, er der ikke råd til at sætte skatten ned i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan sagtens planlægges i sammenhæng med hinanden.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis den brede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fortsat har 13 mandater tilsammen efter valget, bør den fortsætte som hidtil i næste valgperiode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været et fint samarbejde og jeg ønsker at samarbejde med alle kommunalbestyrelsens partier og hvor vi kan få gennemført konservativ politik.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Henning Urban Dam overtager borgmesterposten fra Anette Mortensen får Stevns Kommune større gennemslagskraft i forhold til stat, folketing og nabokommuner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Medlem Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

2019-2021

Kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns Kommune

2018-d.d.

Formand, Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Stevns Kommune

2018-d.d.

Medlem, Økonomiudvalget, Stevns Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Programkoordinator, Vordingborg Erhverv A/S

2017-d.d.

Uddannelse (2)

Cand.scient.adm, Roskilde Universitet, Forvaltning

2013-2016

STX, Køge Gymnasium

2006-2009

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

832
Det Konservative Folkeparti
1741
valgt ind
Kommunalvalg 2017

547
Det Konservative Folkeparti
1195
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
832
Partiet i alt
1741
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
547
Partiet i alt
1195
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier