227373-2257b29f.jpeg
227373-2257b29f.jpeg
Socialdemokratiet
Charlotte Roest
Født 19/2/1970 i København - Gift - 3 børn - 4733 Tappernøje
Nuværende stilling: Administration og projektledelse
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg ønsker at være dit talerør, når og hvis du møder noget i Næstved Kommune, som du syntes, vi kunne gøre endnu bedre. Måske vi ikke er enige, men så lad os tale sammen og finde nye løsninger. Erhvervsmæssigt er jeg uddannet konditor og har da også været selvstændig bagerfrue, men efter flere arbejdsskader har jeg uddannet mig i administration, med fokus på kommunikation, politik og forvaltning. Lokalt er jeg en aktiv frivillig ildsjæl, og er med i mange bestyrelser og udviklingsprojekter. Jeg er fx formand for Tappernøje Folkeskov, og er fx også koordinator for Tappernøjes 1-1-2 Akuthjælperhold, altså frivillige, der rykker ud og redder liv, når ulykken sker og sekunderne tæller. I valgkampen ønsker jeg ikke at love noget, som jeg ikke holde, når stemmerne er optalt. Men jeg lover at arbejde for et samlet Næstved, i troen på en bedre fremtid, samt et stærkere og mere ligeværdigt samfund, hvor alle mennesker har værdi, og bidrager alt de overhovedet kan. Alle har en betydning.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere vil have mere. Alle forventer mere og mere af kommunen i dag, så nok en dårlig ide at sætte skatten ned ...

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De bedste løsninger skabes i fællesskab. Men der ER altså stor forskel på partierne. Demokrati er at skabe demokratiske løsninger og helst løsninger alle kan se sig selv i efterfølgende.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tror faktisk vi skal bruge flere penge på at gøre alle mere selvhjulpne ...

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det "problem" møder jeg aldrig i mit lokalsamfund ...

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kæmpevindmøller skal ud på vandet og solceller skal placeres med omtanke. Vi skal tænke i nye og innovative løsninger, som ikke generer naboer i samme grad ...

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvem skal rydde op, når den private aktør forlader skuden?

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der mangler i den grad cykelstier, specielt omkring skolerne på landet ...

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bo på landet giver både fordele og ulemper, men selvfølgelig kan lugten fra en svinestald blive for stor ...

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal placeres, ikke bare på en gruppe, men på de grupper der mangler...

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Kultur- og Demokratiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Landdistriktsudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Udpeget til Landdistrikternes Fællesråd (Suppleant)

2019-d.d.

Udpeget til Ungdomsskolebestyrelsen

2018-d.d.

Erhvervskarriere (3)

Frivillig koordinator, Tappernøjes 1-1-2 Akuthjælperhold

2017-d.d.

Kreativ konditor, COOP Danmark

2015-2017

Bagerfrue (Selvstændig erhvervsdrivende), Basseriet - Et Roest Bageri

1994-2003

Uddannelse (2)

Bachelor, Professionshøjskolen Absalon, Offentlig administration - Politik og forvaltning

2018-2021

Erhvervsuddannelse, VUC Ringsted, Konditor

2004-2007

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

676
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

721
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
676
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
721
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier