283071-e42b05a0.jpeg
283071-e42b05a0.jpeg
Socialdemokratiet
Aligo Francis
Født 24/1/1982 i Jinja - Gift - 4 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Omsorgsmedhjælper Autisme Center Storstrøm
Hvorfor bør man stemme på dig?
MIT POLITISKE FOKUS Nydanskere skal have en god start. De skal føle at de er en del af fællesskabet samt tage et fælles ansvar for vores kommune. Jeg ved hvor vigtigt det er, at både familie, venner og hele det kommunale system tager en “bid” af ansvaret, for en god integration. Børn og unge er vores fremtid. Det er vigtigt, at vi har en tæt og positiv dialog gennem det politiske arbejde samt at børn og forældre får den rette hjælp i skoler, institutioner og dagtilbud som de har behov for. Vi har fantastiske ildsjæle i Næstved kommune, og dem skal vi sætte pris på. Der skal skabes et endnu tættere, større og positivt samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger. Jeg tror at kendskab til hinanden gennem kulturelle oplevelser vil danne et endnu større og bredere fællesskab og knytte os endnu mere sammen, børn som voksne. Jeg ser gerne at vi får musikken endnu mere ud i folkeskolerne, daginstitutionerne og handicapområdet. Jeg er overbevist om, at glade børn lærer bedst.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Omsorgsmedhjælper, Autismecenter Storstrøm

2008-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

193
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

157
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
193
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
157
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier