261666-d0cc591b.jpeg
261666-d0cc591b.jpeg
Socialdemokratiet
Brian Hornbek
Født 25/11/1980 i Næstved - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Bygge Opmåler ( Akkord )
Hvorfor bør man stemme på dig?
Den danske models værdier har altid været mit forbillede. Derfor var det også en naturlig del af mit liv at være tillidsmand, først som soldat i ingeniørtropperne og derefter som murer. Socialdemokratiet står for frihed i fællesskabet. Man skal yde før man kan nyde, men de bredeste skuldre skal bære, for når alt kommer til alt, er kæden ikke stærkere end det svageste led. For 4 år siden tog jeg springet og meldte mig som kandidat for Socialdemokratiet til KV17, jeg kom ind og har aldrig fortrudt det. Jeg håber at blive genvalgt, for være med til at udvikle Næstved endnu mere. SAMMEN STÅR VI STÆRKT
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tidlig indsats er vigtigt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

forebyggelse og tidlig indsats er vigtig, så problemet ikke bliver støre end det er i forvejen

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

partier ER forskellige men forhandler et kompromis. det er vigtigt at et byråd står sammen ved de endelige beslutninger så kommunen står samlet og stærkt hvor flertallet kan se sig selv i

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

der er mange der får hjælp af kommunen og det er godt, men Focus skal først være på de svageste led og der efter de andre

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

forebyggelse og tidlig indsats er vigtig for ikke at skulle genoptrænes i det hele taget, men genoptræning er også vigtigt når uheldet er sket.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten er ok som den er nu, men man kunne godt justere hvor man opkræver skat/afgifter fra

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal nå vore klimamål så hvis det kommer til at koste mere, er det sådan det må være. Men det regner jeg ikke med da Næstved kommune er godt med

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan altid laves en bedre ældrepleje ved at skabe en bedre struktur, men det bliver svært uden ekstra resurser

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

vi skal nå minimums normeringerne

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

eller vertikale farms O.S.V

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man vil få det samme, men der er bare en ekstra part der skal tjene penge

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

arbejdsmarkedets parter ( arbejdsgivers og arbejdstagers fagforening) bør tage ansvaret for arbejdsmarkedet i samspil med kommune og stat

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

på nær hvis det er store industri bygninger som burde ligge tætter på arialer uden mennesker eller lave landbrugs industri arialer

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

udligningen blev fordelt efter hvor meget diverse kommuner havde af ekstra udgifter på forskellige befolknings grupper. derfor mener jeg at udligningen skal gives til det man har fået dem for

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

der skal flere lade standere op, men p pladser behøver ikke KUN at være til el biler

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et godt børneliv er nøglen til et godt voksenliv, derfor er det problematisk at bruge penge der var tiltænkt den udfordredes klassekammeraterne.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Landdistriktsudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Tekniskudvalg, Næstved Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (12)

Opmåler, 3F Opmålerforeningen Region 4 Sjælland

2018-d.d.

Murer, Cb. Enterpriser, Præstø

2015-2018

Murer, Knud Andreasen, Faxe

2015-2015

Murer, Tom Janum, Høje tåstrup

2014-2015

Murer, H.Nielsen og søn, Næstved

2013-2014

Murer, Børge Jakobsen og søn A/S, Næstved

2012-2013

Murer, Hansen og Andersen, Næstved

2011-2012

Murer, P.S Murerentreprise A/S, Næstved

2009-2011

Murer, Hansen og Andersen, Næstved

2008-2009

Murer, Helge Jørgen Mortensen, Vordingborg

2008-2008

Murer, Øens Murerfirma A/S, Amager

2007-2008

Murer, Mols & Larsen Entreprise A/S, Herfølge

2006-2007

Uddannelse (4)

Opmåler, 3F, Opmåler

2010-2012

Murersvend antaget med ros og diplom (sølv ske), EUC Haslev, Murer

2002-2006

Panser-ingeniør, Farum og Skive, Menig

2001-2002

Teknisk Assistent, EUC Slagelse, Teknisk Assistent

1998-2001

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

234
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

211
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
234
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
211
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier