50429-dba9b00d.jpeg
50429-dba9b00d.jpeg
Venstre
Cathrine Riegels Gudbergsen
Født 8/2/1973 i Næstved - Gift - 4 børn - 4160 Herlufmagle
Nuværende stilling: Landmand/bestyrelsesmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Behandler folk ordentligt og med respekt og er lydhør overfor andres behov. Ønsker en kommunen der støtter borgerne og ser muligheder fremfor begrænsninger, og som mener at vi borgere har ansvaret for vores eget liv. Vi skal holde hus med pengene og bruge dem optimalt. Vi skal huske, at vi både har byområder og landområder og vi skal se begge dele som uundværlige. Vi skal øge fokus på lokaldemokratiet og inddrage borgerne hvor det giver mening. Vi er ikke mange kandidater der arbejder som selvstændige, det har en betydning for mangfoldigheden at vi får en god blandet flok ind i byrådet. Jeg har min virksomhed, jeg har min bopæl, mine forældre og mine børn i Næstved så alle områder i kommunen berører sådan set mig, så derfor er mit kendskab til Næstveds forvaltninger meget bredt.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har heldigvis ikke det store problem i Næstved omkring flygtninge og indvandrere

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ligger mere i Regions regi. Vi har medarbejdere der tager hånd om de psykisk syge og vi er hele tiden opmærksomme på hvad vi kan gøre for at hjælpe og støtte. Vi har en bred vifte at tilbyde til netop psykisk syge.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er faktisk ret gode i Næstved til at hjælpe vores socialt udsatte. Vi har et rigtig godt værested som kommunen driver med en cafe. Vi har et godt forsorgshjem og en bred vifte af tilbud

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

igen som med grundskylden finder jeg at pengene ligger bedst i borgernes egne lommer. Men som ovenfor så har vi en udfordring i Næstved ifht. økonomien og derfor så har jeg svært ved at se hvor vi kan spare i realiteten

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nu er jeg i politik for at gøre en forskel. Ofte er der masser af kant og debat i udvalgene hvor vi hver især forsøger at få de andre til at se fornuften i netop det vi selv mener. Debat for debattens skyld mener jeg er useriøst og rent skuespil

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi forsøger hele tiden at hjælpe hvor der er størst behov. Men det er klart at hvis der ikke var nogen der snød og bad om hjælp selvom de reelt godt kan klare sig selv, så ville der være flere ressourcer til de aller svageste med størst behov. Der er desværre en stor tendens til at ansvar og pligt ligger hos kommunen istedet for hos den enkelte borger. Jeg finder at ansvaret er... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi prioritere allerede genoptræning højt i Næstved fordi det er en måde at få borgerne selvhjulpne hurtigere hvilket giver bedre livskvalitet (og sparer penge)

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er utrolig mange krav til de arbejdsløse og ofte rammer de lidt skævt. Jeg mener vi skal straksaktivere da vi har brug for alle de hænder vi kan finde. Dernæst er det vigtigt at der ikke er nogen der står som jobparate som ikke er det. Men nu er det jo ikke kommunens primære job at få folk i arbejde. Det er sådan set vores eget ansvar at sørge for at få en job og vi skal... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser sådan set helst at pengene ligger i borgernes egne lommer, men pt. er der ikke ret meget luft. Vi kæmper ifht. ældre og handicappede hvor flere og flere overlever diverse sygdomme men med store udfordringer bagefter som kræver mange ressourcer. Derfor har jeg svært ved at se hvordan vi pt. kan spare ret meget. Men jeg er meget enig i princippet

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er godt igang og det behøver ikke koste ekstra at vi sænker co2 udledningen

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke så mange flygtninge og indvandrere og vi skal sørge for at vi får dem vi har aktiveret i jobs fordi der er brug for alle de hænder vi kan finde

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har alle hørt om Dagmarsminde og det er noget vi bestemt vil se på. Vi har hele tiden fokus på hvordan vi kan optimere så borgerne får den bedste pleje. Pt. er den største udfordring at vi ikke kan skaffe personale nok.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

der er givet midler fra staten til minimums normeringer

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vi nød til hvis vi skal have den grønne omstilling. Det nytte ikke vi alle sammen har holdningen om at vi gerne vil have grøn energi bare ikke her lige ved vores område

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi arbejder i Næstved aktivt for at få flere private aktører og dem vi har er vi meget glade for. De hjælper med at holde os på tæerne. Udfordringer er når de pludselig kaster håndklædet i ringen, så skal vi som kommune være klar til at overtage

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en fin balance

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

man kan være smart og slå to fluer med et smæk med flere 2 - 1 veje hvor vejen jo så renoveres og der er plads til cyklister også på det lyserøde felt. Det er ikke så optimalt som cykelstier men det giver trods alt noget og bilisterne må så kun køre 60 km/t. på denne type vej

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med det behov der er i øjeblikket for ekstra hænder burde det ikke være noget problem at få alle der kan arbejde i arbejde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har vores frivillig center hvor vi støtter godt op om alle vore super foreninger som gør et stort arbejde på idrætsområdet. Det er for at hjælpe med nogle af de ting som man måske ikke lige når i en forening

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg finder at det kulturudbud vi har pt. er rigtig godt og mangfoldigt

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal hjælpe de børn der har udfordringer men det nytter ikke noget at det går ud over resten, så får de måske bare udfordringer

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er sjældent at der er de store lugtgener fra de store og moderne svinestalde. Miljøkravene er utrolig høje. Der vil naturligvis altid være lugtgener når der køres gylle ud, det er uagtet om det er små eller store brug.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal primært bruges til de områder der gør at vi får ekstra udligningsmidler. Og det er jo netop de svageste

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kommer flere og flere turboladere på tankstationerne det er et fokúsområde for dem. Derudover viser undersøgelser, at de fleste folk lader primært hjemme, kun hvor der er tale om lejlighedskomplekser kan det være et problem at få ladet. Vi kunne bruge et par stykker i Rådmandshaven
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Landdistriktsudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2014-d.d.

Medlem af Beredskabskommisionen

2014-d.d.

Byrådsmedlem, Haslev Kommune

2001-2006

Erhvervskarriere (1)

Godsejer, Broksø Gods

2003-d.d.

Uddannelse (3)

Bestyrelsesuddannelsen, Niels Brock

2016-2016

Kandidat, Københavns Universitet, Psykologi

1997-2002

Agrarøkonom, Næsgaard Agerbrugsskole

1992-1996

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

866
Venstre
7800
valgt ind
Kommunalvalg 2017

634
Venstre
11303
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
866
Partiet i alt
7800
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
634
Partiet i alt
11303
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier