49796-6db2f263.jpeg
49796-6db2f263.jpeg
Venstre
Sebastian Mylsted-Schenstrøm
Født 21/2/1992 - I parforhold men ikke samboende - Ingen børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Konsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du bør stemme på mig, fordi jeg vil investere i fremtiden (børn og uddannelse), har respekt for skatteborgerne (prioriterer kernvelfærden frem for tant og fjas), samt fordi jeg vil arbejde for at vi får en kommune, der er til for borgerne frem for "systemet" selv. Gennem de sidste 4 år mener jeg at have bevist, at jeg tænker selvstændigt, lytter og at man kan regne med at jeg holder hvad jeg lover - også når det er svært og jeg er under pres for at "rette ind". Samtidig mener jeg, at jeg har leveret på mine valgløfter fra sidste valg (investeringer børn og uddannelse), fokus på kernevelfærden, nej til frås og respekt for borgerne og deres frie valg. Som eksempler kan nævnes, at jeg har bidraget til at tilføre op mod 100 mio. kr. til børn og uddanelse, fået indført mulighed for tilskud til pasning af eget barn, samt færre elever i klasserne. Samtidig har jeg konsekvent stemt imod hvad jeg vil kalde "nice to have" (kunstindkøb, sportssponsorater, store anlægsudgifter til stadion osv.)
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen bliver jeg nødt til at sige, at det ikke nytter at spare på kernevelfærden. Det er min klare overbevisning, at det vil have en negativ indvirkning på integrationen, hvis man eksempelvis sparer på børne- og ungeområdet - selv hvis man bruger pengene på øget integrationsindsats. Integration sker i hverdagen, når mennesker mødes - om det er på arbejdspladsen, i skolen eller i... Læs mere

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen tvivl om, at behov indenfor psykiatrien er stigende. Går der for lang tid inden man kan få hjælp, så stiger risikoen for langtidskonsekvenser også. Hurtig hjælp kan derfor også betragtes som en salgs forebyggelse. Jeg mener, at vi skal være særligt opmærksomme på børn og unges psykiske helbred, eftersom problemer først i livet kan trække lange spor og forhindre e... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I det omfang pengene ikke tages fra andre kernevelfærdsområder, men spares på "nice to have" eller bureaukrati, så kan det give mening - både ift. at forebygge fremtidige udfordringer, men også for sikre flere en værdig og god tilværelse.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten skal holdes i ro. Vi har pt. et fornuftigt niveau omkring landsgennemsnittet. Vi skal passe på ikke at skræmme ressourcestærke tilflyttere væk med en høj skatteprocent.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at den politisk kultur i Næstved Byråd er grænsende til usund nogle gange. Det er ikke velset, at tænke selvstændigt og stille spørgsmålstegn med flertallets dispositioner. Seneste eksempel så vi på byrådsmødet 21/9, hvor flertallet nægtede Venstre at få vores alternative spareforslag - der ville have forhindret besparelser på børneområdet - til afstemning. Det var... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et personligt ansvar at leve et sundt og aktivt liv. Ift. børn og unge, giver det mening at opfordre til og understørre en sund livstil, men for voksne må ansvaret i højere grad ligge hos den enkelte.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der findes ganske givet eksempler på på folk, som modtager offentlige ydelser, selvom de godt kunne undvære dem/forsørge sig selv - særligt indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet. Samtidig er der ingen tvivl om, at vi halter bagud på en række områder, særlig ift. børn, udsatte, ældre og handicappede, som ikke får den hjælp, som de optimalt burde have. Vi bør blive bedr... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er aldrig en god idé at spare på forebyggelse - det fører til større udgifter på sigt. Genoptræning er vigtigt, men det er bedre at forebygge end at helbrede. Når det er sagt, så bør begge dele prioriteres.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er generelt "for nemt" at være på offentlig forsørgelse i DK, hvis man er villig til at gå langt nok. Samtidig er vi som samfund også kommet til at gå ret langt i vores "forfølgelse" af ledige ift. kontrol og registrering. Jeg er tilhænger af, at vi i højere grad lukker kassen, men omvendt tilbyder bedre og mere respektfuld hjælp til at komme i arbejde, hvis folk vurderes a... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, at vi har et fornuftigt niveau omkring landsgennemsnittet. Eventuelle overskud bør prioriteres i retning af kernvelfærden, således at borgerne får en rimelig kernevelfærd for deres skattekroner.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at klimapolitik er et nationalpolitisk spørgsmål, som man ikke kan forvente at de enkelte kommuner skal løse. Vi skal naturligvis tænke energieffektivisering ind hvor vi kan - og det må også gerne koste lidt ekstra - men det skal ikke medføre besparelser på kernevelfærden. Kommunens opgave er først og fremmest at tilbyde gode skoler og dagsinstitutioner, værdig pleje... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har heldigvis ikke store udfordringer med integration i Næstved Kommune, men der nok heller ikke tvivl om, at primært ikke-vestlige indvandrere halter bagud, når det kommer til beskæftigelse er foran, når det kommer til kriminalitet. Samtidig er der også et tilsvarende stort potentiale for at forbedre situationen. Derfor bør vi møde invandrere med respekt og imødekommenhed,... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er plads til effektivisering. Her tænker jeg særligt ift. ledelse og administration. Vi skal have mere tillid til vores ansatte i dagligdagen og kontrollere mindre. På den måde bliver der bedre tid til kerneopgaven - plejen. Samtidig skal have alvorlige konskvenser hvis tilliden brydes.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her er et af de få områder, som jeg mener vi bør prioritere over næsten alt andet, fordi vi ved, at en god start på livet er afgørende for at få et godt og selvstændigt liv. Gode normeringer, som giver mulighed for masser af voksenkontakt og pædagogisk understøttelse af børns udvikling, kan forebygge mange problemer og udfordringer, som ellers ville komme til udtryk. Vi ved, at... Læs mere

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kommer ikke ude om, at vi skal have flere solceller og vindmøller. Disse skal søges placeret til mindst mulig gene (og helst på havet, når det kommer til vindmøller). Igen skal alt dog være med måde - vi skal have respekt for både natur, dyr og mennesker.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal altid have et valg, når det kommer til ældrepleje. Kommunen må aldrig opnå monopol, for det vil helt sikkert forringe serviceniveauet på sigt - det gør monopoler altid. Vi har set talrige eksempler på, at den kommunale ældrepleje ikke altid er god, og derfor er det vigtigt at sikre, at man har et alternativ, hvis man er utilfreds.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at vi har store problemer med at forene hensynet til naturen ift. erhvervslivet.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele skal prioriteres. vedligeholder vi ikke vejnettet, bliver udgifter på sigt større, fordi vejene får lov at forfalde. Samtidig er der bestemt behov for nye cykelstier flere steder. Vi bør prioritere infrastruktur højt, fordi det kommunen sammen.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er først og fremmest et personligt ansvar at forsørge sig selv. Der skal naturligvis være hjælp at hente, hvis man har svært ved at klare dette, men det er mit indtryk, at vi allerede tilbyder en rimelig hjælp. Vi skal derfor ikke spare på kernevelfærden for at opprioritere dette område - det vil formegentlig blot skabe flere langtidsledige på sigt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bakke op om fritids- og foreningslivet. Det behøver vi ikke spare på kernevelfærden for at kunne - vi skal blot prioritere de penge vi allerede bruger på kultur og fritid i retning heraf, fremfor på prestigeprojekter og gøgl.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Stort nej! Det er i min optik en hån mod skatteborgerne, at spare på kernvelfærden for at bruge penge på tant og fjas. Desværre har vi i de forgangne 4 år set flere eksempler på, at et flertal har villet afsætte flere penge til alt fra kunstindkøb og nye festivaller, til dyre opgraderinger af stadion og sponsoraftaler med sportshold. Det er efter min mening en helt forkert pr... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nytter ikke noget, at gå på kompromis med undervisningen af hverkend gennemsnitlige eller særligt dygtige elever for at løfte de elever, der har udfordringer. Det risikerer at sænke gennemsnittet og stille alle ringere. I stede skal vi prioritere flere midler til området samlet set, således at vi kan yde en bedre støtte og uddannelse til alle elever. Det bør vi gøre ved at ... Læs mere

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som udgangspunkt må man forvente, at der lugter af landbrug "ude på landet". Dog alt med måde. Det er således rimeligt, at stille krav om lugtforebyggende foranstaltninger og afstand til naboer.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal bruges på kernevelfærden - særligt børn- og unge, udsatte, ældre og handicappede. Fortrinsvis på forebyggelse og bedre pleje.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for langt flere offentligt tilgængelige ladepladser - især hurtigladere. Næstved Kommune risikerer at blive fravalgt af alt fra turister til tilflyttere, hvis vi ikke følger med ift. den tiltagende elektrificering af bilparken. Derfor skal vi hurtigts muligt indgå i positiv dialog med ladeudbyderne og udpege egnede placeringer for nye ladestandere.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Medlem af Kultur- og Demokratiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Byrådsmedlem

2015-d.d.

Folketingskandidat i Næstvedkredsen

2017-2019

Erhvervskarriere (5)

Kundekonsulent, Altinget

2020-d.d.

Junior Consultant, BAT

2016-2017

Research Assistant, Copenhagen Business School

2015-2015

Political Assistant, Venstre

2014-2014

Shift Supervisor, 7-Eleven

2009-2014

Uddannelse (2)

Kandidat, Copenhagen Business School, Politisk kommunikation og ledelse

2016-2018

BSc, Copenhagen Business School, International Business and Politics

2012-2015

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

431
Venstre
7800
Folketingsvalg 2019

ukendt
Venstre
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

421
Venstre
11303
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
431
Partiet i alt
7800
Folketingsvalg 2019
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
421
Partiet i alt
11303
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier