36538-13130dd6.png
36538-13130dd6.png
Socialistisk Folkeparti
Claus Ditlev Larsen
Født 1/5/1947 - Gift - 1 barn - 4736 Karrebæksminde
Nuværende stilling: Pensionist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil arbejde for at klima og miljø får prioritet i kommunen. Renovering af offentlige bygninger inc. solcelleanlæg og brug af gråt vand. - Desuden krav om faskiner ved alt byggeri i kommunen. Velfærden skal forbedres. Det gælder alle områder. Børn, unge og ældre.. Minimumsnormeringer. To voksen undervisning på de mindre skoletrin. 24 i klasserne. Gratis psykologhjælp til aldersgruppen 15 - 24 år. Uddannelse af flere sosuer til pleje af ældre og handikappede. Et godt velfærdssystem er vigtigt for at tiltrække ressourcestærke familier til vores kommune. OOg der skal skabes bedre sammenhæng mellem land og by. Eksempelvis servicebusser til de mindre lokalsamfund efter en fast plan, da mange ældre og ressourcesvage personer har svært ved at komme til borgerservice. - Lokalråd skal have administrativ hjælp og generelt bør alle forslag i byrådet også vurderes ud fra betydningen for landområderne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uenigheden har været tydelig, men op til valget vil alle partier pludselig have velfærd og klima og miljø på dagsordenenn.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved at sikre sig gode ledere og sikre sig flere sosuer så man undgår at skulle have dyre vikarer.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men placeringen skal grundigt diskuteres i byrådet. Og der skal tages hensyn til miljøet.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den bløde trafik skal prioriteres.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal bruges bredt og ikke inden for et enkelt område.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Valgkoordinator

Ukendt dato

Mangeårig formand

Ukendt dato

Erhvervskarriere (2)

Pensionist

2012-d.d.

Gymnasielærer, Næstved Gymnasium

1975-2012

Uddannelse (1)

Cand.mag., Københavns Universitet

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

20
Socialistisk Folkeparti
2185
Kommunalvalg 2017

34
Socialistisk Folkeparti
1752
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
20
Partiet i alt
2185
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
34
Partiet i alt
1752
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier