280687-05d6ee9f.jpeg
280687-05d6ee9f.jpeg
Socialdemokratiet
Evals Gruevski
Født 26/5/1977 i Næstved Sygehus - Enlig - 3 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Kriminalforsorgen
Hvorfor bør man stemme på dig?
Aktive fællesskaber giver meningsfulde liv. Der skal være tilbud til alle. Støtte til økonomiske trængte familier er vigtigt, så alle børn og unge kan gå til sport, musikundervisning eller være aktiv omkring en anden interesse. Jeg ønsker gode faciliteter til foreningerne, og nu er der også en ny svømmehal på vej. Jeg vil arbejde for et sundt miljø, som samtidig højner trivslen hos de unge mennesker i de frivilligt valgte fællesskaber. Det har været en udfordring at være barn/ung under epidemien. Der skal prioriteres fysiske aktiviteter, hvor bevægelse bliver en naturlig del. Nye byggelegepladser/skaterbaner/streetbasket m.m. skal se dagens lys, og kommunen skal udlægge egnede områder. De unges hverdag drejer sig omkring deres skolegang, og det er vigtigt, at den er baseret på trivsel og lægger op til fællesskaber, som rækker ud over skoledagen. Der sættes yderligere midler af, så børn og unge fra udsatte familier kan deltage på lige fod med andre børn.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2012-2013

Erhvervskarriere (3)

Enheden Bevogtning og sikkerhed, Kriminalforsorgen

2018-d.d.

Juridisk sagsbehandler, LLO

2015-2016

Fuldmægtig, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse, Departementet

2012-2014

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Økonomi

1994-2001

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

143
Socialdemokratiet
17006
Kommunalvalg 2017

111
Socialdemokratiet
18094
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
143
Partiet i alt
17006
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
111
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier