17504-dd6ed58a.jpeg
17504-dd6ed58a.jpeg
Socialdemokratiet
Helle Jessen
Født 6/6/1953 i Næstved - Enlig - Ingen børn - 4736 Karrebæksminde
Nuværende stilling: Billedkunstner
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal tænke CO2 regnskab, miljø og genbrug ind i alle beslutningssammenhænge. Vi skal skabe mere og bedre natur af hensyn til biodiversiteten, som vi alle kan se har det skidt. Motion og friluftsliv styrker borgernes sundhed, men det skal ske på naturens præmisser. Svaret på presset på naturen er ikke at begrænse adgangen, men at vi skal skabe mere natur.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i Næstved Kommune ikke de store problemer med integration af flygtninge.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For lang ventetid kan gøre mere skade.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har vedtaget en friluftsstrategi, som sætter fokus på at få borgerne ud i naturen. Vi har set under coronaen, at det er noget, som borgerne efterspørg.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

God genoptræning sparer penge i sidste ende. Hvordan fordelingsnøglen skal være afgøres af det aktuelle behov.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det koster at være CO2neutral. Ligesom det ikke er gratis at affaldssortere. Den grønne omstilling er ikke en gratis omgang. Det billigste er at lade være. Men det er ikke en mulighed, hvis vi vil overleve på kloden. Vi kan bare håbe, at vi med tiden får vendt økonomien, så det også betaler sig…

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Eftersom der kommer flere og flere ældre, og vi lever længere, så må budgettet som følge heraf løbende justeres. Opad.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har netop tilgodeset området.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Etablering af solcelleparker omkalfatrer landskabet. Så man skal tænke sig godt om, når man siger ja til den slags projekter. Vi skal leve med dem i mange år frem.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et modsætningsforhold, som jeg ser er aktuelt pt. Nogen vil sikkert sige, at det er omvendt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere begge dele. Vi kan ikke lade vejene forfalde på bekostning af nye cykelstier. Det vil blive dyrt i længden.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i gang med at bygge en dyr ny svømmehal. Så der bruges i det nærmeste år rigtig mange penge på idræt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved kommune er rigtig godt med på dette område. Vi har gode kulturtilbud. Nogen gange for mange i forhold til antallet af interesserede borgere.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Folkeskolen skal kunne rumme alle børn. I modsætning til de private skoler, der kan fravælge de udfordrede.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De store svinestalde er blevet produktionfabrikker. Det er en udvikling, som er kommet bag på mange borgere, der ikke nødvendigvis kender lovgivningen på området. Måske er tiden inde til at ændre lovgivningen, så den ikke længere er en “godkendelseslov”.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal fordeles jævnt på mange af de lidende områder.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er for tidligt, da der endnu ikke er overvægt at el-biler. De handlende i byen ville næppe hilse et sådant tiltag velkomment.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2014-d.d.

Formand Teknisk udvalg, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Beredskabskommisionen. MSBR

2014-d.d.

Medlem af NKForsynings bestyrelse

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Billedkunstner, Selvstændig

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Kandidat, Danmarks Designskole, Grafik, illustration

1971-1976

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

252
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

270
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
252
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
270
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier