281440-46da1a39.jpeg
281440-46da1a39.jpeg
Socialdemokratiet
Tina Høilund Pedersen
Født 20/4/1967 i Næstved - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Sekretariatschef
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det kræver økonomi at give bedre velfærd. Derfor skal indtægterne øges gennem fokus på bosætning og bedre uddannelses- og erhvervsmuligheder. Det kræver samarbejde mellem det offentlige og private med flere jobs generelt og ikke mindst flere lære- og praktikpladser. Sjællands største pendlerkommune skal have kollektiv og privat transport, der virker. Gode togforbindelser, motorvej på rute 54 og tværforbindelse i regionen giver mindre CO2-udledning og dermed et renere miljø lokalt. Grøn energi og cirkulær økonomi er fremtiden. Arbejdet i Ressource City fortsættes, genanvendelse, affaldshåndtering og klimaplan om 70% CO2-reduktion i 2030, men løsningerne bør tage hensyn til natur, naboer og erhvervsliv. Bedre idrætsfaciliteter og styrket foreningsliv for bredden og eliten bredt fordelt mellem sportsgrene give bedre sundhed og mere velfærd til alle i kommunen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næstved Kommune har haft uændret skatteprocent på 25% siden kommunesammenlægningen, og det er absolut 'konkurrencedygtigt' i forhold til øvrige kommuner i regionen.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selv om der for det meste er kompromiser, er der også masser af debat og nuancer i holdningerne på tværs af partierne.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2018-d.d.

Formand for Plan- og Erhvervsudvalget

2020-d.d.

Medlem af Plan- og Erhvervsudvalget

2018-2020

Erhvervskarriere (1)

Direktør, DIRF - Danish Investor Relations Association

2013-d.d.

Uddannelse (2)

Kandidat, Aarhus Universitet, Tysk

1991-1995

To-sproglig korrespondent, Handelshøjskolen, Slagelse, Engelsk/tysk

1986-1989

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

ukendt
Socialdemokratiet
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

179
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
179
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier