261705-5923fe10.jpeg
261705-5923fe10.jpeg
Socialdemokratiet
Michael Perch
Født 6/4/1990 i Fenmark - Gift - 2 børn - 4684 Holmegaard
Nuværende stilling: Lærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Politik er prioriteringer, og jeg har valgt at prioritere velfærdsområderne først. Dvs. jeg vil være klar til at vælge børnene, skolerne, de udsatte, mennesker med handicap og ældre over andre områder. Derfor er der ikke penge til skattelettelser og store løfter om nye store byggerier - vi skal bruge pengene på de mennesker, som kommunen er sat i verden for. Hvorfor børnene og skolerne? Fordi de er fremtiden, og vi har slet ikke råd til at tabe nogen på gulvet. Alle fortjener en god start, og vi skal bruge flere voksne omkring børnene og mere kvalitet i dagpasning og skole. Flere tolærertimer. Kortere skoledage. Hvorfor ældre? Fordi de har skabt det samfund vi er i, hvor mange ting er gået enormt godt. Det skal man have respekt om, så også dem der har bygget det grundlag, kan få en god og værdig alderdom. Hvorfor handicap? Fordi alle kan blive ramt og få et handicap. Vi skal som samfund kunne tage os af mennesker med handicap, ellers er det en falliterklæring.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal fastholde det nuværende niveau. Vi kan ikke bare spare en masse her, for det er også dyrt for samfundet, hvis flygtninge og indvandrere ikke lærer dansk og kommer i arbejde.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har den integrerede psykiatri som et eksempel, og vi har andre tilbud, hvor man kan komme fra gaden. Nye tilbud, som vi ikke kender effekten af endnu, fordi de er så nye. Derfor er det svært at vurdere, om der er brug for at skrue op - særligt hvis det er andre forebyggende tiltag, der skal skæres ned på. Vi har f.eks. åbnet "borgerbutikken", hvor unge mellem 18-25 kan komme... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge pengene på velfærd: Børnene, de ældre, de handicappede. Omsorg først.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal jeg ikke vurdere - jeg er en del af den debat. Jeg synes godt, at man kan se forskel på os, men i bund og grund er det slet ikke relevant, hvad jeg synes om det. Jeg synes man skal satse på velfærdsområderne, og det må godt koste penge at gøre det. Vi skal sætte omsorgsområderne først, og her er der andre, der prioriterer andre ting i byrådet. Men om det er synligt nok... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet er først og fremmest ens eget ansvar. Det der taler for at gøre det er, at et lille beløb til en forening kan skabe store forandringer og gode tilbud. Derfor kan det give rigtig god mening at prioritere mindre beløb ind i foreningerne (og evt. også med tiltag på sundhedscenteret), men man kan ikke gå ud og skære i ældrepleje og børneområde for at opnå det. Der ... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

F.eks. på arbejdsmarkedsområdet tror jeg, at der er noget at hente ved at følge mere op på dem, der har svært ved at komme i arbejde, og til gengæld lade dem der er enten syge eller har let ved selv at søge arbejde, få noget snor. På den måde tror jeg godt, at man kan frigøre midler til andre områder.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning og forebyggelse går hånd i hånd.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er tid til at prioritere velfærden.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klima og bæredygtighed er meget nødvendigt at prioritere, og vi bliver nødt til at tage den udfordring alvorligt. Jeg er tilhænger af, at vi indfaser miljøtiltag, så vi hele tiden bruger det mest miljøvenlige og bæredygtige alternativer, når vi skal bygge nyt og renovere. Det behøves ikke være dyrere. Nogle gange er det på den korte bane, men det betaler sig hjem på den lange b... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sådan kan man ikke generalisere. Mange flygtninge og indvandrere bidrager til samfundet ved først at lære dansk, og siden få et arbejde, tage en uddannelse eller lignende. Desværre er der bare større udfordringer med at lykkes med det, og derfor er der flere indvandrere og udlændinge i ledighed end så mange andre grupper, og det er rigtig ærgerligt.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældrepleje handler om hænder, og derfor vil det koste mere at sætte servicen op. Det kan ikke være anderledes.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Normeringerne skal op. Pengene kan ikke komme fra skoler, ældre, handicap og udsatte, for de har også brug for bedre vilkår.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal vi det. Det svære er at få det placeret på en måde, så vi får effekten af klimatiltagene, men uden at ødelægge vores natur og komme for tæt på beboelse.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et privat firma skal lave overskud. Det skal det offentlige ikke. Derfor får man mere for pengene ved at holde tilbuddene på offentlige hænder. Når det ikke bliver "helt uenig" er det fordi det kan give god mening at supplere med private aktører ind imellem - særligt i perioder, hvor der kan være travlt og presset er stort.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et "både og".

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal kun bruges flere penge, hvis der er et realistisk mål for at komme i arbejde. Det er måske lidt hårdt skrevet, men hvis en borger har været ledig i 20 år, så kan man sagtens stå i en situation, hvor man får mere ud af at bruge de penge på de unge for at undgå nye langtidsledige. Så pengene skal i højere grad bruges på tidlig indsats.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må blive et meget lille "overvejende enig", for pengene må ikke tages fra børn, skole, ældre og handicap for at opnå det. Kan der findes nogle beløb, som ikke vil ramme servicen, så kan det give god mening, for idrætslivet er noget, der giver meget værdi for pengene, og som mange borgere får glæde af.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge pengene på at sætte omsorg først, så de skal bruges på børnene, de ældre, udsatte og mennesker med handicap.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må ikke ske på bekostning af andre elever, men skolerne skal hjælpe særligt udfordrede børn bedre og mere end i dag. Det kommer til at kræve en tilførsel af midler på området. Inklusionsindsatsen er en udfordring, for der følger ikke ressourcer med til de børn med særlige behov, der skal være i en almindelig klasse. Det vil være et godt sted at starte.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt med måde. Landbruget skal også vise hensyn til sine naboer.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et samfund skal kendes på, hvordan det tager sig af sine svageste. Derfor skal vi selvfølgelig hjælpe de mennesker.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er udviklingen, og det skal være lettere at lade sin elbil op.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (10)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2014-d.d.

Formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Formand for ViSP (Videnscenter for specialpædagogik) bestyrelse

2018-d.d.

Medlem af Synscentralens bestyrelse

2018-d.d.

Medlem af frivilligrådet

2018-d.d.

Næstformand for Handicaprådet

2018-d.d.

Næstformand for Børne- og Skoleudvalget

2018-d.d.

Medlem af Børne- og skoleudvalget

2016-2017

Medlem af Beskæftigelsesudvalget

2014-2017

Medlem af Kulturudvalget

2014-2016

Erhvervskarriere (5)

Lærer, Holmegaardskolen

2018-d.d.

Lærer, Søndre Skole, Køge

2013-2018

Lærervikar, Holmegaardskolen

2010-2013

Kampagnemedarbejder, DSU's Landsforbund

2009-2012

Køkkenmedhjælper og tjener, Holmegaard Bryghus

2007-2009

Uddannelse (3)

Professionsbachelor, Læreruddannelsen i Vordingborg, Lærer

2009-2013

, Næstved Gymnasium og HF, Samfundsfag, matematik, erhvervsøkonomi

2007-2009

, Holmegaardskolen, Folkeskolen

1995-2006

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

965
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

537
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
965
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
537
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier