261701-001c1bc9.jpeg
261701-001c1bc9.jpeg
Socialdemokratiet
Hanne Sørensen
Født 13/1/1965 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Socialpædagog/Misbrugskonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
BRUG DIN STEMME MED OMSORG - når du går til valg i DIN kommune d. 16 november 2021. I de 8 år jeg har siddet i byrådet, har en af mine vigtigste opgaver været, at kæmpe for de borgere, som af en eller anden årsag føler sig udsatte og ikke føler sig værdsat på lige fod med mange andre borgere. Det der optager mig lige nu er.. Hvordan kan vi, som kommune, blive bedre til at opdage og støtte mennesker, der mistrives? Bør vi som kommune have mange flere opsøgende medarbejder? Hvordan støtter vi bedst, alle de pårørende, med at finde rundt i kommunens tilbud? Husk at rigtig mange af kommunens borgere, unge som ældre, udsatte og sårbare - er i den grad afhængige af den allerbedste støtte fra kommunens side. Jeg kan ikke love ret meget, for vi er mange der er med til at beslutte hvad der er vigtigst og hvad der er det bedste for Næstved... Jeg vil til gengæld love, at jeg vil kæmpe for langsomhed, og hvad mener jeg så med det? Jo... Hvor ville det være fedt at opleve: En medarbejder
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I det hele taget, er hensynet til alle borgere med sindslidelser rigtig fornuftigt, for med den rigtige støtte, kan mange hjælpes og få et godt liv.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle kan få brug for en ekstra chance her i livet, det skal der være mulighed for og penge til.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe vi er i en kommunerne, hvor skatten ikke er synderlig høj, så betaler jeg min skat med glæde. Kig til andre lande, hvordan mennesker behandles der - og kig så på dine egen hverdag - Hurra for Danmark og vores skattesystem.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Delvis enig, men det er faktisk fordi, det der foregår på byrådsmøderne er langt fra det der foregår på udvalgsmøderne og det er jo som sådan, der beslutningerne tages. Så når vi først er i byrådssalen, er der bare for at gentage, og alle gerne vil hører dem selv tale, specielt op til et valg.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige nu tror jeg det vigtigste er at kunne skaffe hænder nok, på hele sundhedsområdet. Det er ikke så meget pengene der er de vigtige, men hvordan man tænker at udfører opgaverne. Prøv at inddrage medarbejderne, have selvstændige teams - godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne bliver anerkendt for deres store arbejde - det kan godt betale sig.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det viser sig jo, at de private ofte har dårlige arbejdsmiljø og igen dårlig økonomi - og når de så går konkurs, er det igen kommunen der står med oprydningen og ansvaret, derfor er det langt det bedste at ældreplejen forbliver i kommunerne. Der skal tænkes nye tanker og måske kunne et tværfagligt samarbejde gavne både private og offentlige - Alle er vel gode til noget.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at både veje og cykelstier prioriteres.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte borgere er mit hjerteblod - her er der meget at kæmpe for - At komme fra at være udsat til at være værdsat og blive set, betyder utroligt meget for mange af de mennesker, som lever på kanten af vores samfund - og føler sig udsatte og ikke særlig meget værd.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2014-d.d.

Medlem af Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Socialpædagog, Næstved Kommune

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

366
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

378
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
366
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
378
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Integration
Miljø og klima
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier