261620-03251510.jpeg
261620-03251510.jpeg
Socialdemokratiet
Marianne Olsen
Født 14/8/1981 - Enlig - 2 børn - 4160 Herlufmagle
Nuværende stilling: Studerende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil arbejde for at medarbejderne i ældreområdet får et fagligt løft. At borgerne får den service de har krav på, og at vi får stoppet minuttyraniet. Giver mulighed for at variere mere i ydelsen hos borgeren, ud fra borgerens behov. Arbejde for at få indført at borgerne kan tilkøbe ydelser hos den kommunale pleje. Skabe flere pladser til demente og andre sårbare grupper, hvor vi kan have en større specialisering.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have set på hele området, og lavet det smartere med både bosteder og andre pladser.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er vigtigt, men kan ikke stå alene, da forebyggelses er en stor del af det.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges flere penge til børne områderne, men det skal også være via midler fra staten, som skal være med til at sikre der er økonomi til minimums normeringer. Vi har mange områder i kommunen som har brug for flere midler.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har set for mange private aktører som ikke kan lave den rette service til borgerne. Borgerne skal ikke bruges i et politisk spil om private aktører. Men borgerne bør få mulighed for at kunne tilkøbe ydelser hos det kommunale på lige fod med det private.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Midlerne inden for beskæftigelses området skal bruges til at få de langtidsledige i job. Ikke på bekostning af andre områder, men inden for den tildelte økonomi.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være plads til alle, og der skal også laves flere pladser til el-biler. Men det behøves ikke kun at være på de eksisterende p-pladser.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2014-d.d.

Medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

2014-d.d.

Udsatterådet

2018-d.d.

Børne- og skoleudvalget

2014-2018

Erhvervskarriere (2)

Social- og sundhedsassistent, Næstved Kommune

2011-2018

Ungdoms konsulent, 3F

2005-2007

Uddannelse (4)

Erhvervsuddannelse, Sosu Næstved, Social- og sundhedsassistent

Ukendt dato

Bachelor, Professions højskolen Absalon, Offentlig administration

2019-d.d.

Erhvervsuddannelse, Roskilde slagteriskole, Fødevare tekniker

2008-2008

Erhvervsuddannelse, Danish crown / tulip, Industrislagter/ forædler

2001-2004

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

318
Socialdemokratiet
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017

169
Socialdemokratiet
18094
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
318
Partiet i alt
17006
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
169
Partiet i alt
18094
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier