15442-daf3a7c8.jpeg
15442-daf3a7c8.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Bettina Hansen
Født 27/8/1972 i Roskilde - Gift - 3 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Supportleder i Erhvervsstyrelsens Kundecenter
Hvorfor bør man stemme på dig?
Der er behov for nyt blod i kommunalbestyrelsen. Ved sidste kommunalvalg var kun 7 ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer nyvalgte. Hvis vi skal skabe et Nyt Næstved, skal der nye kræfter i byrådet, der kan skabe nye kreative løsninger i kommunalpolitik.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at midlerne skal prioriteres til det mest meningsfulde, men der skal også tænkes i løsningsmodeller der ikke nødvendigvis KUN kan løses ved at andre må undvære.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erhvervslivet skal styrkes, så der kommer flere bidragsydere til kommuneskatten og så flere kommer i vedvarende beskæftigelse. Der bør kigges på konkurrenceudsættelse af visse kommunale opgaver, der vil lette de offentlige omkostninger og herved give mulighed for lavere kommuneskat.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke nogen grund til at være uenige bare for uenighedens skyld, men lidt uenigheder og forskelligheder er ikke nogen skade til, da det kan bidrage til nogle mere reflekterede beslutninger.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke kommunens opgave at sikre fysisk aktivering af borgerne

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en udfordring at alle skal have det samme uanset behov. Det kommer i praksis til at betyde at de, der kan selv får en hjælp, de i mindre grad har brug for, mens de der har særligt brug for hjælp ikke får tilstrækkelig hjælp. Det MÅ kunne balanceres bedre.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges penge på sundhedsområder, der giver mening og ikke nødvendigvis til ét specifikt område.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal nytænke ældreplejen og turde inkludere private aktører, frivillige og andre kommunale institutioner, så vi giver de plejekrævende ældre en værdig alderdom.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes man bør tænke i energivenlige løsninger i de kommunale aktiviteter, men vindmøller og solceller er ikke den eneste vej til grønne løsninger.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ældre i højere grad skal have mulighed for at tilkøbe ydelser fra private aktører. Herudover synes jeg vi skal kigge på samspil med private aktører (fx foreninger) og fx samspil mellem skoler og plejecentre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er behov for begge dele. Der er dele af kommunen, hvor livet som cyklist nærmest er livsfarligt og der er veje, der i den grad kan trænge til ny belægning.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal oprettes specialtilbud til børn med særlige udfordringer, men jeg synes at vi skal krølle inklusionstanken sammen og smide den væk. Den gavner desværre ikke inklusionsbørnene.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der KAN lugte på landet og der KAN larme, hvis man vil bo i bymidten. Det er vilkår.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes pengene skal bruges, hvor det giver bedst mening. Det kan være til udsatte grupper, men kan også være til skole- eller erhvervsudvikling eller andre områder, der kan have afsmittende effekt på særligt udsatte grupper.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ladestandere og køb af elbiler hænger sammen. Dog skal overgangen til ladestandere ske i nogenlunde samme tempo som overgangen til biler der ikke kører på fossile brændsler. Hvis dette ikke hænger sammen ender vi med tomme parkeringspladser og evt. butikslukninger (hvis det ikke er muligt at komme til at parkere)
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Supportleder, Erhvervsstyrelsen

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Erhvervsuddannelse, Zealand Business College, Næstved, Merkonom i ledelse

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

32
Det Konservative Folkeparti
6665
Kommunalvalg 2017

28
Det Konservative Folkeparti
2896
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
32
Partiet i alt
6665
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
28
Partiet i alt
2896
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier