50427-38c219c9.jpeg
50427-38c219c9.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Anette Brix Andreasen
Født 30/5/1963 i Holme-Olstrup - Gift - 2 børn - 4684 Holmegaard
Nuværende stilling: Politiassistent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg kan samarbejde! Jeg tænker tværgående og helhedsorienteret. Derudover har jeg vist, at selvom noget er svært, så kæmper jeg for det - og skulle det resultere i andet end det jeg kæmper for, så sætter jeg mig ikke over i et hjørne og surmuler, men prøver at få det (næst)-bedst mulige ud af situationen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør meget for integration - medborgerskabs-tankegangen - og har et godt samarbejde med eks Røde Kors, som er med til at matche netværks-familier.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke overskud fra andre sundhedsområder, men vi skal hele tiden sikre, at samarbejdet om - og med - en psykisk syg, sker så tidligt som muligt og på tværs af fagområder. Den helhedsorienterede indsats er vigtig for at støtte dels den psykisk syge, dels de pårørende, som også er påvirket af situationen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har gode tilbud til udsatte borgere, eks. Varmestuen Café Håbet. Det er også her vigtigt, at tilbud justeres efter hvad borgerne har behov for - i godt samarbejde.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene ligger bedst i egne lommer, så man selv kan bestemme, hvad man vil bruge dem til - dog kan jeg ikke se, at der pt er mulighed for at spare på budgetterne uden det går ud over velfærden.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det meste debat foregår i de enkelte udvalg, og derfor er det ikke den store yderligere debat, der foregår i byrådssalen. De aftener, hvor der er mange tilhørere i salen, er ofte mere debat

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Folkesundheden er et område vi skal tænke ind hvor det er muligt. Det behøver ikke være mange penge, der skal sættes af - eksempelvis er mulighederne for udendørs fitness genialt - frisk luft, mulighed for bevægelse, mulighed for at mødes med andre (undgå ensomhed)

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her gælder det om den tidlige rette indsat igen…

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores ledighedstal er lavere end vores nabokommuner, så vores borgere er - for en stor dels vedkommende - i job.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

CO2-udledningen skal tages med i beslutninger, og det behøver ikke nødvendigvis at koste ekstra…

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bliver gjort virkelig meget for at få den bedst mulige ældrepleje for de ressourcer, der er sat af til området - og der bliver hele tiden tænkt ind, hvordan vi kan gøre det SMARTERE, så vi er i gang…

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi SKAL arbejde videre for at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne…vi er kommet et stykke, men er ikke i mål. Tidlig indsats er afgørende for et barns videre udvikling.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har flere private investorer, der ønsker at etablere vindmølle- og/eller solcelleparker, hvilket jeg synes er godt. Dog skal vi tænke på indvirkningen på såvel naturen som de naboer, der bliver påvirket. Der er stadig en udfordring med støj, hvor beregninger ikke holder stik, og hvor det efterfølgende ikke får konsekvenser mht at sørge for at reducere støjen. Næstved har all... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konkurrence skader ikke, og det kan måske være med til at holde fokus på serviceniveauet. Det giver borgeren mulighed for at vælge selv, og den frihed mener jeg er vigtig.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sørge for at eksisterende veje bliver vedligeholdt, ellers bliver det dyrere i den sidste ende. Cykelstier vil jeg gerne have flere af, især ved skoleveje, da det kan fremme cyklismen….tryg skolevej….børnene kan selv transportere sig …vi alle får bevæget os mere…bedre sundhed til følge.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør allerede meget for at hjælpe langtidsledige tilbage i job, og her er det ikke nødvendigvis penge, der gør en forskel, men måden vi gør det på. Vi skal fortsætte med at hjælpen sker i samarbejde med borgeren, så det er den rette indsats i rette tid - ingen borgere er ens, derfor er indsatserne heller ikke ens.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idræt og bevægelse i det hele taget - er vigtig, og ved at sikre, at idrætsforeninger ikke skal betale leje, gør vi det muligt for foreningerne at “overleve” og dermed for flere borgere at deltage i foreningslivet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur er vigtig - den er med til at binde os sammen som område og vigtig at prioritere. Kulturen kan også benyttes i læringsøjemed (undervisning på skolerne)

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig i, at vi skal hjælpe særligt udfordrede børn, men vi skal have en fordeling i skolerne, så det ikke sker på bekostning af øvrige elever.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis svinestalen lå der før man købte huset, vidste man der kan være lugtgener MEN det skal altid forsøges, om lugtgenerne kan minimeres!

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge pengene der hvor det giver bedst mening, også på vores udsatte, men også så vi sørger for, at færre bliver udsatte fremadrettet.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skal justeres efter behov
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Formand for Beskæftigelses-og Uddannelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Formand, Beskæftigelsesudvalget, Næstved Kommune

2014-2017

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2010-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Politiassistent (konsulent Politi), Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

1988-d.d.

Uddannelse (1)

Kriminolog, Diplomuddannelse fra Kbh.Uni., Københavns Universitet, Kriminolog, Diplomuddannelse

2016-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

630
Det Konservative Folkeparti
6665
valgt ind
Kommunalvalg 2017

451
Det Konservative Folkeparti
2896
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
630
Partiet i alt
6665
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
451
Partiet i alt
2896
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier