164487-6c0b7d94.jpeg
164487-6c0b7d94.jpeg
Radikale Venstre
Lars Hoppe Søe
Født 21/1/1967 i Rødovre - Gift - 3 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: leder i ældre & sundhedsafd., Køge Kommune
Hvorfor bør man stemme på dig?
En stemme på mig er en stemme på en lokalpolitiker, som arbejder stenhårdt på at udvikle Næstved Kommune. Jeg er meget ydmyg ift. min rolle som politiker og de borgere, som har stemt på mig. Jeg bruger meget tid på at tale med og lytte til borgere, foreninger, bestyrelser, fordi det er med til at skabe bedre beslutninger. Næstved Kommune er en fantastisk kommune at bo og leve i, uanset om man er til byliv, landsbyliv eller landliv. Vi kan og skal rumme det hele. Naturen er enestående og vi skal passe bedre på den.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kommer meget få flygtninge og indvandrere til Næstved Kommune i øjeblikket. Men det er sund fornuft at styrke deres integration, ås de hurtigt bliver selvforsørgende.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De psykisk syge havner tit imellem kommunen og regionens tilbud. Vi skal have etableret et samarbejde mellem region og kommune.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det er en af kommunens vigtigste opgaver at hjælpe de, som har brug for hjælp.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en forholdsvis lav kommuneskat i Næstved Kommune. Den skal ikke nedsættes.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange politiske debatter er afklaret inden de når byrådet. Derfor bør man overveje, hvorledes borgerne kan følge det politiske arbejde på anden vis. Det kunne f.eks være åbne udvalgsmøder i et eller andet omfang. Det er vigtigt at vi løbende fornyer det lokale demokrati.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Motion er vigtigt og det er en god ide at tænke det ind i f.eks byplanlægningen med cykelstier, motionsmuligheder etc.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, der er behov for at målrette velfærden til de, som har behov. Der er borgere, som modtager hjælp i dag, som ville kunne betale selv.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse er vigtig. Det skal prioriteres.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det er ikke mit indtryk.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, vi har brug for indtægterne.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vi simpelthen nødt til at prioritere.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere udgør ikke et problem i Næstved Kommune.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, der bliver løbet stærkt af medarbejderne i dag og det er vanskeligt at rekruttere alle de ønskede medarbejdere.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal investere i børnene. De er fremtiden.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal vi det, når det ikke kolliderer med andre interesser, som det f.eks var tilfældet i Nylandsmosen.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konkurrence er en god ting og vil være med til at udvikle de kommunale tilbud.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtige.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver god mening, hvis det er muligt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et velfungerende idrætsområde er med til at styrke folkesundheden.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur er vigtig. Det skal vi prioritere højere.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle børn skal sikres en god skolegang.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det regelsæt som regulerer etablering af svinefabrikker giver næsten retsløse tilstande på landet. Vi er nødsaget til at regulere etablering af svinefabrikker helt anderledes og tage hensyn til bosætningen på landet.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal netop tage vare på de udsatte. Det er en vigtig kommunal opgave.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

ja og der skal etableres flere lademuligheder i kommunen.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Medlem af Økonomiudvalget, Næstved Kommune

2018-d.d.

Formand for Børn/Skoleudvalget

2018-d.d.

Byrådsmedlem, Næstved Kommune

2007-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Leder for Sundhed, Træning & Rehabilitering, Køge Kommune

2016-d.d.

Uddannelse (2)

Diplomuddannelse i ledelse

2016-2021

Diplomuddannelse, Næstved Ergo- Fysioterapeutskole, Fysioterapeut

1992-1995

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

476
Radikale Venstre
2421
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

1028
Radikale Venstre
18941
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1350
Radikale Venstre
3057
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
476
Partiet i alt
2421
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1028
Partiet i alt
18941
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1350
Partiet i alt
3057
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier