280829-dc9234f0.jpeg
280829-dc9234f0.jpeg
Det Konservative Folkeparti
Rune Kristensen
Født 7/4/1982 - Gift - 2 børn - 4700 Næstved
Nuværende stilling: Chefkommunikationskonsulent i Danske Bank
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg hedder Rune Kristensen, og er en helt almindelig borger i Næstved med drømme og ambitioner – ligesom dig. Ikke kun for mit eget liv, men også for andres. Jeg vil gøre en forskel på de områder, der betyder noget for dig, mig og Næstved. Næstved er en fantastisk kommune, og jeg vil i byrådet arbejde - og samarbejde - for, at vi hæver ambitionsniveauet og arbejder mere strategisk med kommunens udvikling. Al forandring sker på baggrund af det eksisterende, og jeg vil være garanten for, at Næstved bliver rykket i en mere grøn og erhvervsvenlig retning. Vi vil satse på vores turisme og foreningsliv, og vi skal sikre vores økonomi og kernevelfærd - herunder ikke mindst børn og ældre. Vi har et fint udgangspunkt, og jeg ved, at udvikling kræver samarbejde, så vi i fællesskab løfter det, der har været, til det, der skal være. Du har måske stemt på Venstre eller Socialdemokratiet tidligere, men lad være med at være så konservativ. Stem på mig - og stem for Det nye Næstved.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at der er behov for yderligere udgifter til dette område.

Næstved Kommune bør oprette et akuttilbud til psykisk syge – også selvom midlerne skal tages fra andre sundhedsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt skal vi opprioritere sundhedsområdet - herunder omkring psykisk syge. Dette er en investering, der på den lange bane sænker udgifterne til området. Det er bedre at forebygge end at helbrede.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal målrette hjælpen til dem, der har behov for det. Det er en konservativ mærkesag at give velfærd fra bunden. Hvis man giver alle lige meget, så giver man alle lige lidt.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten skal i hvert fald hellere ned end op. En høj skat gør, at familierne har færre penge. Og en lav skat skaber vækst - vækst vækst skaber arbejdspladser - arbejdspladser skaber skatteindtægter - og skatteindtægter giver flere penge til velfærd. Velstand skaber velfærd.

Den politiske debat i byrådet i Næstved er blevet tam og uden kant. Det gør det svært for vælgerne at se forskel på partierne, fordi de er enige om det meste i byrådssalen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at uenighed er sundt. Det er en del af demokratiet at repræsentere forskellige synspunkter. Ellers kunne vi bare lade embedsmændene bestemme det hele. Vi lokalpolitikere har et politisk udgangspunkt, der er forskelligt, hvad end det er liberalt, socialistisk eller konservativt, og med disse respektive værdigrundlag indgår vi i debatten om lokale emner. Det er vores... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe vores frivillige foreninger, der gør et kæmpe stykke arbejde på dette område. Et rigt forenings- og idrætsliv er med til at gøre Næstved Kommune attraktiv for såvel unge som ældre, og sundt for krop og sjæl. Coronakrisen har også været hård ved de frivillige foreninger. Fritids- og idrætsforeningerne i Næstved betaler årligt samlet omkring syv millioner kroner ... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal målrette hjælpen til dem, der har behov for det. Det er en konservativ mærkesag at give velfærd fra bunden. Hvis man giver alle lige meget, så giver man alle lige lidt.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt skal vi opprioritere sundhedsområdet - herunder omkring genoptræning. Dette er en investering, der på den lange bane sænker udgifterne til området. Det er bedre at forebygge end at helbrede.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er dyrt at have folk udenfor arbejdsmarkedet. Flere ledige skal kunne forsørge sig selv og indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskyld er en misundelsesskat på mursten. I Næstved er det ikke dyrt, at sænke grundskylden på grund af de lave uspriser. Men først skal vi have styr på økonomien. Vi skal arbejde aktivt for at tiltrække arbejdspladser og kvalificeret arbejdskraft. Flere ledige skal kunne forsørge sig selv og indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet. Gælden skal væk og vi skal have s... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Klima- og miljøtiltag skal give resultat i forhold til indsats og økonomi. Næstved Kommune skal prioritere de grønne tiltag i driften og skal således indtænke størst mulige miljømæssige hensyn hele vejen rundt. I Næstved Kommunes klimaplan for årene 2020-2030 hæves niveauet for reducering af CO2-udledningen fra en tidligere målsætning på 50 % reduktion i 2030 til en reduktion p... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet, og i Næstved er der faktisk ikke så mange problemer med indvandrere. Men de problemer, der er, skal naturligvis håndteres.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores ældre skal have større fleksibilitet og frihed til selv at vælge pleje, mad etc. Dette privilegie har vi andre, og det tilkommer også dem, der har ydet en kæmpoe indsats for vores samfund. Ældreplejen skal være et sted, vi trygt kan tilbyde vores forældre og bedsteforældre. Det er en af kommunens fornemmeste opgaver at sikre værdighed for både de ældre og dem, der passer ... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre, at både børn og pædagoger/pædagomedhjælpere trives. Det er usundt for begge parter, hvis der ikke er nok voksne og hænder. Der skal bruges mindre tid på områdeledelse og personalemøder - og mere tid sammen med børnene.

Næstved Kommune skal vedtage flere grønne projekter såsom vindmølle- og solcelleparker for at indfri sine klimaambitioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være en grøn kommune, men stadig respektere naboerne, så de ikke generes.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores ældre skal have større fleksibilitet og frihed til selv at vælge pleje, mad etc. Dette privilegie har vi andre, og det tilkommer også dem, der har ydet en kæmpoe indsats for vores samfund. Ældreplejen skal være et sted, vi trygt kan tilbyde vores forældre og bedsteforældre. Det er en af kommunens fornemmeste opgaver at sikre værdighed for både de ældre og dem, der passer ... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har meget natur, og den skal vi passe på. Men der findes områder, der er oplagte at lave om til erhverv og bolig - for at fortsætte udviklingen. Vi har for få byggegrunde og erhvervsgrunde sammenlignet med vores nabokommuner.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at det er enten eller. Vi skal have gode og sikre veje og cykelstier. Dette gælder også indfaldsvejene. Vi skal have et konstant fokus på, at der etableres sikre og logiske veje til nye boligområder.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er dyrt at have folk udenfor arbejdsmarkedet. Flere ledige skal kunne forsørge sig selv og indvandrere skal integreres på arbejdsmarkedet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et rigt forenings- og idrætsliv er med til at gøre Næstved Kommune attraktiv for såvel unge som ældre, og sundt for krop og sjæl. Coronakrisen har også været hård ved de frivillige foreninger. Fritids- og idrætsforeningerne i Næstved betaler årligt samlet omkring syv millioner kroner i lokaleleje – det er en skat på det frivillige foreningsliv, som ikke giver mening. I en 2017... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe de særligt udfordrede bærn, men jeg køber ikke præmissen om, at det skal ske på bekostning af de øvrige børn. Der skal være råd til at vi kan hjælpe dem alle på hver deres niveau og ud fra hver deres behov.

Man må acceptere eventuelle gener fra landbrugsproduktion, når man har valgt at bo på landet – også lugten fra store svinestalde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal huske, at landbruget skaber arbejdspladser, fødevarer og vækst. Men naturligvis skal også der tages hensyn til naboer og miljøet.

Det er en god idé at bruge de ekstra millioner, som Næstved har fået i udligning, på Næstved Kommunes udsatte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har modtaget udligningen fordi, der er kommet flere udsatte. Derfor giver det god mening, at nogle af pengene går til dette område. En god kommune skal vurderes på, hvordan den behandler de svageste.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre, at der er nok parkeringspladser i vores byer - det er en nødvendighed, hvis vi vil have et aktivt handelsliv. Vi skal have byer med plads til bilerne – og med gode muligheder for elbilerne. De offentlige ladestandere skal udrulles. Hertil skal der ske en elektrificering af kommunale busser og biler.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et sundt og rigt kulturliv. Hvis der skal bruges flere penge, så er der andre områder, der kommer først: Ældre, børn og syge eksempelvis.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds

2010-2015

Hovedbestyrelsesmedlem

2007-2010

Landsformand

2007-2010

Erhvervskarriere (1)

Chefkommunikationskonsulent, Danske Bank

2016-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.scient.pol., Københavns Universitet, Kandidat i Statskundskab

2010-2012

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

2545
Det Konservative Folkeparti
6665
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
2545
Partiet i alt
6665
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier