27.02: Skal man altid vende den anden kind til?

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I Præstens Lektie diskuterer to af regionens præster både aktuelle begivenheder og nogle af de helt store spørgsmål

Morten Pedersen, Kalundborg (Vor Frue Kirke)

Jeg er 42 år, gift og har tre børn. Cand. theol. fra Københavns Universitet i 2006. Siden 2007 har jeg været sognepræst ved Vor Frue Kirke i Kalundborg. Jeg er født i Esbjerg, men er det meste af min barndom vokset op i Næstved. Oprindelig er jeg uddannet tømrer. Som helt ung blev jeg engageret i den kirkelige børne- og ungdomsorganisation KFUM og KFUK og blev i 1995 ansat som projekt- og udviklingssekretær i organisationen med fokus på bevægelsens ungdomsarbejde på dele af Sjælland. I 1999 begyndte jeg på teologistudiet på Københavns Universitet. Jeg er meget glad for mit virke som præst og udfordringen med at forkynde evangeliet så det opleves relevant. De mange meningsfulde opgaver og kontakten til mennesker i forskellige aldersgrupper og forskellige livssituationer oplever jeg som et stort privilegium.

Du kan læse søndagsprædikenen her

Jesper Bacher, Lolland  (Tirsted, Vejleby, Hillested og Skørringe kirker) Født den 28. februar 1971, cand. theol. fra Aarhus Universitet 1999, samme år sognepræst på Lolland. Fraskilt far til tre. Elsker af teologi som tanketjeneste for evangeliet og ynder af ord til klargørelse og opbyggelse. Offentlig debattør og mediekommentator på Kristeligt Dagblad. Nyder af maltwhisky og henført af løbeglæde.

Du kan læse søndagsprædikenen her

Søndagens tekst:

Jesus tog de tolv til side og sagde til dem: "Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå." Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: "Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi." Da råbte han: "Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!" De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: "Davids søn, forbarm dig over mig!" Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: "Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?" Han svarede: "Herre, at jeg må kunne se." Og Jesus sagde til ham: "Bliv seende, din tro har frelst dig." Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

Luk 18,31-43