To virksomheder skal undersøges for kræftfremkaldende stoffer

Slagelse Kommune oplyser, at der er målt værdier på 2000 nanogram pr. liter. Forureningerne kan udgøre en sundhedsrisiko.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

To virksomheder i Slagelse modtager påbud i forbindelse med fund af de giftige stoffer, der går under kategorien PFAS. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

PFAS er en kategori af fluorstoffer, som blandt andet dækker over stoffet PFOS. Et hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende stof, som har fået stor opmærksomhed, efter at borgere i Korsør har indtaget det efter at have spist kød fra forgiftede kvæg.

I Slagelse Kommune har virksomheden Stigsnæs Gulfhavn Olie Terminal fået varsel om et påbud om at analysere drænvandet for at afgøre kilden til forureningen, efter der er fundet PFAS i et nærliggende vandløb.

quote Der går nogle får dernede nu, som græsser i området. Men de kan ikke drikke af vandet

Jan Jørgensen, konstitueret afdelingsleder for miljø, Slagelse Kommune


Jan Jørgensen, der er konstitueret afdelingsleder for miljø i Slagelse Kommune, fortæller, at årsagen er et gammelt olieraffinaderi, hvor der har været brandøvelsesplads.

- Vi har målt rimeligt høje værdier på 2000 nanogram pr. liter, fortæller Jan Jørgensen.

Får græssede tæt ved forurening

De forhøjede PFAS-værdier er målt af Slagelse Kommune i et vandløb, Maderanden, der ligger i et område, hvor der har gået får og græsset i 14 dage.

- Der går nogle får dernede nu, som græsser i området. Men de kan ikke drikke af vandet, siger Jan Jørgensen, der dog ikke kan komme ind på, hvad dyrene skal bruges til.

Der er fra myndighedernes side særligt fokus på, at PFAS-forureningerne ikke spreder sig til for eksempel slagtedyr, da forureningen dermed vil sprede sig til de mennesker, der spiser dyrene.

Det var, hvad der skete i Korsør, hvor 118 har fået konstateret forhøjede PFAS-værdier i kroppen, efter de har spist kød fra Korsør Natur- og Kogræsserforening, der havde græssende køer på en forurenet eng nær brandskolen i byen.

Ifølge afdelingslederen har Slagelse Kommune været i kontakt med lodsejeren og opfordret ham til at fjerne fårene fra området, indtil forureningens omfang er blevet undersøgt nærmere.

- Nu skal virksomheden finde ud af, hvor stor forureningen er, og hvor meget der ligger i jorden. Alt efter resultatet, kan der komme et påbud om oprensning, siger Jan Jørgensen.

Ved miljøstationen Forlev Deponi nordøst for er der også funder PFAS.
Ved miljøstationen Forlev Deponi nordøst for er der også funder PFAS. Foto: Peter Kryger - TV2 ØST

Påbud til deponi

Også Forlev Deponi ved Slagelse har modtaget et forbud. Virksomheden er af miljøstyrelsen blevet påbudt at udtage vandprøver og få analyseret PFAS-stoffer syv steder nord for deponiet.

Årsagen er, at der siver vand fra depotet, hvilket udgør en risiko for, at PFAS-stoffer kan sive gennem jorden mod engene nedstrøms, hvor der græsser kvæg.

- Det er en losseplads, hvor der er en stor plasticpose, som man har hældt gammelt emballage med PFAS i. Nu tyder noget på, at der er gået hul i den, siger Jan Jørgensen.

- Nu er det værdierne, der skal undersøges.

Foruden Miljøstyrelsens påbud pålægger Slagelse Kommune deponiet at det perkolat, der siver ned, skal renses.

- Det bliver konsekvensen, siger han.  

25 steder udgør en sundhedsrisiko

Udover de to steder i Slagelse kan mindst 25 steder med PFAS-forurening rundt om i landet udgøre en mulig sundhedsrisiko. 

Køer ved Avnø
Læs også
Frygtet stof i vandet - 25 områder kan udgøre sundhedsrisiko
Køer ved Avnø
Læs også
Frygtet stof i vandet - 25 områder kan udgøre sundhedsrisiko


Stofferne kan blandt andet være skadelige for menneskers immunforsvar og være hormonforstyrrende.

Her i sendeområdet gælder det tre steder i Vordingborg Kommune heriblandt Kulsbjerg Vartningsanlæg, hvor der går græssende dyr på forsvarets område, som kan være have et forhøjet indhold af PFAS-forbindelser.

Det samme er tilfældet på Flyvestation Avnø, hvor der også går græssende dyr på Naturcenterets område. 

Forurening på Kalvebjerg Kaserneanlæg kan også udgøre en sundhedsrisiko, fordi der bliver slået høslæt på området, som måske gives til konsumdyr, og som derfor kan have forhøjet indhold af PFAS.