Slam fra PFOS-forurenet spildevand spredt ud over marker - det giver anledning til bekymring, mener professor

Mindst 15-20 landmænd har de seneste år modtaget slam fra det rensningslæg, hvor der er fundet høje værdier af det giftige flourstof PFOS.

Slam med det giftige fluorstof PFOS er i adskillige år blevet kørt ud til landmænd, som har brugt det til gødning på deres marker.

I slutningen af sidste år blev der fundet høje koncentrationer af PFOS i spildevandet i Korsør Rensningsanlæg. 

quote Det kan godt være, man har blandet det med andet slam, men PFOS forsvinder ikke

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet

Stoffet stammer med stor sandsynlighed fra Korsør Brandskole, hvor der tidligere blev brugt brandskum med PFOS i. I rensningsanlægget blev der blev målt op til 975 nanogram per liter, hvilket er væsentligt over EU's miljøkvalitetskrav på 0,13 nanogram per liter.

Sammen med slam fra andre rensningsanlæg bliver slammet fra Korsør kørt til Slagelse og herefter leveret til landmænd til gødning. 

- Det giver da anledning til bekymring. Det kan godt være, man har blandet det med andet slam, men PFOS forsvinder ikke, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet.

Professor Phillippe Grandjean har før udtalt til TV2 ØST, at fundet af PFOS i Korsør bør give anledning til, at man får tjekket andre steder, hvor skum med PFOS har været anvendt.
Professor Phillippe Grandjean har før udtalt til TV2 ØST, at fundet af PFOS i Korsør bør give anledning til, at man får tjekket andre steder, hvor skum med PFOS har været anvendt. Foto: Toke Sloth Grøndal - TV2 ØST

Spredes i tyndt lag 

Professoren understreger dog, at det kræver en undersøgelse af den jord, hvor slammet er udbredt, før man ved, hvor store koncentrationerne er.

I SK Forsyning, som samler slammet, oplyser vandchef Jan Jørgensen, at de i øjeblikket er ved at få foretaget prøver, der skal vise, hvor meget PFOS slammet indeholder. Han er dog ikke så bekymret.

- Slammet fra Korsør er blevet blandet med andet slam, og ude hos landmændene bliver det bredt ud i et tyndt lag, siger han.

Jan Jørgensen fortæller, at grænseværdierne for PFOS i jord er noget højere end i vand. I jord må der maksimalt være 40.000 nanogram per kilo tørstof. Når der bliver kørt 20 tons vådslam ud, svarer det til fire tons tørstof, som så bliver bredt ud over 10.000 kvadratmeter jord.

Til bunds i sagen

Samtidig er der flere regler omkring anvendelsen af slam i jordbrug.

- Indenfor det første år må der ikke dyrkes fortærbare afgrøder, hvis man har gødet med slam, og der er en cyklus, så man kun anvender slammet det samme sted hvert tredje-fjerde år, siger vandchefen.

quote Vi skal til bunds i den her sag

Jan Jørgensen, vandchef, SK Forsyning

- Men selv om jeg ikke er bekymret, skal slammet selvfølgelig undersøges. Vi skal til bunds i den her sag, og jeg regner med, at vi har svar på prøverne indenfor 14 dage, siger Jan Jørgensen.

Han vurderer, at 15-20 landmænd har fået slam fra SK Forsyning de seneste tre-fire år.

Dertil kommer de, der har fået det i årene før det. 

VIDEO: Se eller gense indslaget fra den 10. april, hvor Region Sjælland meddeler, at de nu har nedsat en arbejdsgruppe, som vil hjælpe borgerne, der har spist kød fra kvæg, hvor der er fundet høje koncentrationer af PFOS i.

Redegørelse på vej

I 2012 offentliggjorde Miljøstyrelsen en risikovurdering af fem miljøfremmede stofgrupper i spildevandsslam udbragt på landbrugsjord i seks nordiske lande herunder Danmark. 

Fire af stofferne udgjorde med stor sandsynlighed ikke et miljøproblem for jordbundsorganismer, afgrøder og andre planter i forhold til spildevandsslam.

Men de per- og polyfluorerede stoffer, som PFOS hører under, lå på grænsen af, hvad EU anbefaler i deres retningslinjer, lød det dengang i undersøgelsen.

TV2 ØST har været i kontakt med ingeniørvirksomheden Niras, som er på vej med en  miljøhistorisk redegørelse for brugen af brandslukningsskum på brandskolen. De er indtil videre ikke blevet bedt om at undersøge den landbrugsjord, der har modtaget slam fra SK Forsyning. 

Redegørelsen skal dog fungere som et oplæg til, hvad der skal igangsættes af undersøgelser i løbet af foråret.