Nye prøver taget i PFOS-sag - høje værdier tre steder

Der er foretaget nye prøver i ni nye haver og tre haver, hvor der tidligere er fundet for høje værdier af PFOS.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er foretaget nye prøver i 12 forskellige haver i kolonihaveforeningen i Korsør, efter man første gang i marts opdagede forhøjede værdier af stoffet PFOS.

I alt er ni nye haver og tre haver, hvor der tidligere er fundet for høje værdier af PFOS, blevet undersøgt.

Her viste prøverne, at i otte ud af ni haver er der lave niveauer af PFOS. Det skriver Slagelse Kommune på deres hjemmeside.

Lave niveauer i flere haver

Prøverne er taget af NIRAS, der har lavet supplerende prøver for at kortlægge værdierne i den nærliggende kolonihaveforening.

I én af de nye ni haver, samt i to af de tidligere målte, viser prøverne fund af høje PFOS-værdier. Her er PFOS-indholdet målt til mellem 32 og 204 mikrogram per kilo jord. Det overskrider jordkvalitetskriteriet, der er 30 mikrogram per kilo jord.

Prøverne er taget i de to øverste jordlag, hvor der er påvist højere koncentration.

- Det svarer til vores forventninger, fordi forureningen er spredt med overfladevandet, når der har været oversvømmelser. Ligeledes ses det højeste indhold af PFOS i kolonihaverne, som ligger op mod brandskolen, hvilket også er forventelig, skriver Slagelse Kommune på deres hjemmeside.

Kræftfremkaldende stof i brandskum

Sagen begyndte i marts, da TV2 ØST kunne være med til at fortælle, hvordan flere hundrede medlemmer af Korsør Kogræsser og Naturplejeforening har spist kød, der indeholder det kræftfremkaldende stof PFOS.

Foreningen har gennem de seneste 15 år haft køer græssende på en eng ned mod et vandløb, hvor også et afløb fra den lokale brandskole munder ud.

Frem til omkring år 2008 blev der på brandskolen i årtier anvendt skum til brandøvelser, som indeholdt PFOS, der blandt andet mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Prøver i badevand

Nu er der så taget flere nye prøver også for at undersøge det omkringliggende vand i området ved Noret.

Her har man fundet, at de højeste værdier er ved grøften tæt på, hvor køerne har græsset ved kogræsserforeningen. Prøverne fra havbunden viser værdier på  henholdsvis 460, 1200 og 3600 nanogram PFOS per kilo tørstof, hvilket betegnes som høje værdier. Ligeledes i selve vandprøverne, er der også for høje værdier.

- I vandprøverne er der de samme steder målt henholdsvis 48, 77, og 64 nanogram PFOS per liter vand. Det er en overskridelse af WHO’s anbefalinger for badevand på 20 nanogram per liter vand, skriver kommunen på deres hjemmeside.

NIRAS har derfor lavet en badevandsprøve, hvor der er blevet hvirvlet havbund og sand op, som hvis man var ude og bade. Her har det dog ikke haft den store effekt på prøverne. Værdierne lå på 77 og 76 nanogram per liter vand før og efter, der blev rodet i havbunden.

Jo længere væk fra brandskolen, man bevæger sig, jo mere falder værdierne i både vand og havbund.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal nu vurdere analyseresultaterne, og om hvorvidt man fortsat skal undgå at bade ved Noret.

I starten af juni var miljøminister Lea Wermelin (S) kaldt i samråd om sagen.