Miljøministeren trækkes ind i PFOS-sag fra Korsør: - Hvorfor har det ikke tændt nogle advarselslamper?

I 2014 fandt Miljøstyrelsen høje værdier af PFOS ved flere brandskoler i landet. Derfor kommer forureningen i Korsør bag på flere miljøordførere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er påvist indhold af PFAS på 5 ud af 8 brandøvelsespladser i screeningsundersøgelsen. 

Sådan lød en af konklusionerne, da Miljøstyrelsen i 2014 udgav en rapport om PFAS-forurening i jord og grundvand.

quote Det er dybt alvorligt, hvis der er kommet sådan en anbefaling, og man ikke har reageret på den. Det bekræfter mig kun i, at vi skal helt til bunds i det her

Rasmus Vestergaard Hansen, miljøordfører for Enhedslisten

Derfor vækker det undren, at der nu viser sig at være en større forurening i Korsør.

- Hvorfor har det ikke tændt nogle advarselslamper, der har stået og blinket? Hvorfor har man ikke spurgt sig selv, hvor den her forurening ellers kunnet være gået hen? 

Sådan lyder det fra René Christensen (DF), der er formand for Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Og Venstres miljøordfører Jacob Jensen er lige så forundret:

- Det virker meget besynderligt, at man i 2014 har lavet en rapport om de her stoffer i jord og grundvand uden at se på, hvad de ellers kan have påvirket. Man burde helt bogstaveligt have stukket en finger i jorden og undersøgt, hvad der ellers kunne være forurenet, siger han.

Den undren vil han nu sammen med sin folketingskollega Stén Knuth (V) søge afklaret hos miljøministeren i et samråd.

- Når det nu kommer frem, er det nærliggende at spørge, om man har et overblik over andre steder – både i vores region og resten af landet – hvor man givetvis har haft samme fremgangsmåde og anvendt det her stof i forbindelse med brandøvelser. Har man allerede nu sat ind med undersøgelser og ekstra kontroller for, om det her har fundet sted andre steder? siger Jacob Jensen og tilføjer:

- Det kan jo vise sig at være en kæmpe miljøskandale, hvis Miljøstyrelsen helt har undladt at følge op med prøver af jorden omkring brandskolen, men udelukkende har fokuseret på vandet.

Samrådet med miljøministeren tager afsæt i følgende spørgsmål:


63 gange over hvad man kan tolerere

I slutningen af sidste år blev der fundet høje koncentrationer af PFOS i Korsør Rensningsanlæg.

PFOS er et af de giftige fluorstoffer, der samlet betegnes PFAS, og undersøgelser har vist, at det med stor sandsynlighed er havnet i rensningsanlægget fra den nærliggende brandskole, hvor man tidligere har anvendt brandskum med PFOS i. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Fødevarestyrelsen bad DTU om at undersøge kødet fra kvæget, der havde græsset ved Korsør Nor. DTU vurdering lød, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød.
Fødevarestyrelsen bad DTU om at undersøge kødet fra kvæget, der havde græsset ved Korsør Nor. DTU vurdering lød, at der er en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at spise det pågældende kød. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

I Korsør har det vist sig, at PFOS'et via regnvand og spildevandsdræn har spredt sig til en nærliggende eng med græssende køer. Kvæget blev for nylig undersøgt, og det viste sig, at mængderne af PFOS i kødet svarede til en overskridelse af det tolerable indtag med 63 gange. 

Kødet er gennem flere år blevet spist af personer i den lokale kogræsserforening, og de venter nu på undersøgelser, der skal kortlægge, hvor meget PFOS de har i deres kroppe.

Niveauer over grænseværdier 

I 2014 var der 38 brandøvelsespladser. Miljøstyrelsen slog fast, at der på 27 af pladserne var blevet brugt brandskum. 

Otte brandøvelsespladser blev undersøgt, og på fem af dem blev der fundet PFAS. Niveauet lå på mellem nogle få nanogram per liter til tusinde nanogram per liter, og det blev bemærket, at koncentrationsniveauet for PFAS på brandøvelsespladser generelt lå over de 100 nanogram per liter, som dengang var den anbefalede grænseværdi for indhold af PFOS og PFOA i drikkevand i Tyskland. 

Der fandtes på det tidspunkt ingen danske grænseværdier, og derfor brugte styrelsen de tyske, som var Europas laveste, til sammenligning. I Danmark blev PFAS-værdierne målt i grundvandet under de forurenede områder.  

Ikke en god sag

Miljøstyrelsens rapport slog fast, at det primært var landets brandøvelsespladser, der var den største kilde til PFAS-forurening, og det blev anbefalet at undersøge brandøvelsespladserne for forurening for at øge datagrundlaget.

Med en sådan anbefaling undrer det Enhedslistens Rasmus Vestergaard Hansen, at en sag som den i Korsør dukker op syv år senere.

- Det er dybt alvorligt, hvis der er kommet sådan en anbefaling, og man ikke har reageret på den. Det bekræfter mig kun i, at vi skal helt til bunds i det her. Det er ikke en god sag, siger han.

Han og det øvrige miljøudvalg på Christiansborg venter lige nu på svar fra miljøminister Lea Wermelin (S), som Rasmus Vestergaard Hansen 30. marts stillede spørgsmål til i sagen. 

Spørgsmål til miljøministeren:

Også Venstres Jacob Jensen har stillet spørgsmål til miljøministeren. Hans spørgsmål går på, hvad ministeren fremadrettet vil gøre for at mindske risikoen for høje mængder af PFOS.

- Sagen fra Korsør er en skrækkelig sag. Vi bør tage ved lære af den, og vi bør ret hurtigt få et overblik over det her og få lavet nogle undersøgelser de relevante steder. Det kan vise sig, at det her er et langt større problem end bare i Korsør, siger han. 

Miljøordfører: - Det er vældig bekymrende

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin (S), men hun henviser til Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov (S).

Hun siger til TV2 ØST:

- Det er bekymrende. Vi ved, at det har været forbudt at bruge PFOS i brandskum siden 2011. Men det er så svært nedbrydelig, og vi kan jo ikke garantere, at der er noget, der ikke er gået under radaren andre steder.

Miljøordføreren svarer ikke direkte på, hvorfor en sag som den i Korsør dukker op, når Miljøstyrelsen allerede i 2014 var opmærksom på høje værdier af PFOS omkring brandøvelsespladserne. Mette Gjerskov peger på, at det overordnet set er regionernes ansvar at kortlægge de forurenede områder i landet:

- Ministeren har bedt Miljøstyrelsen om at samle viden på området sammen med regionerne. Det er regionerne, der står for kortlægningen af forurenede områder, mens Miljøministeriet, har ansvaret for drikkevandsovervågningen, siger Mette Gjerskov.

Højgravid vækker bekymring på Christiansborg

I Miljøstyrelsen forklarer kontorchef Jane Hansen, at de i 2014 og 2015 efter offentliggørelsen af rapporten skrev til kommunerne og bad dem undersøge PFAS i drikkevandet.

Slagelse Kommune fulgte op på opfordringen og konkluderede, at drikkevandet ikke indeholdt værdier af PFAS, der gav anledning til bekymring. Men selve brandskolen blev aldrig undersøgt for forurening - en forurening man nu ved er så voldsom, at det kan få alvorlige konsekvenser for de borgere, der har spist det PFOS-holdige kød. 

Har I gjort nok for at gøre kommunerne opmærksomme på alvoren af PFAS-forurening?

- Det er svært at sige, og det er jo en meget ulykkelig sag, som vi ser lige nu, men vi skrev ud til kommunerne i 2014 og 2015, og det er jo kommunerne, der har ansvaret for at undersøge forureningerne lokalt, fastslår Jane Hansen.

PFOS øger risikoen for blandt andet kræft, hormonforstyrrelser, dårlige immunforsvar, påvirkning af fosterudvikling og lavere fødselsvægt. Særligt for små børn er stoffet farligt, og derfor er det særligt bekymrende, at 28-årige Cecilie Roland fra Lolland har spist kød fra Korsør Nor i 15 år af sit liv. 

Artiklen fortsætter under billedet.

28-årige Cecilie Roland er gravid med sit tredje barn og frygter, at det er for risikofyldt at amme barnet, fordi hun har spist PFOS-holdigt kød i 15 år. Stoffet udskilles nemlig gennem modermælken.
28-årige Cecilie Roland er gravid med sit tredje barn og frygter, at det er for risikofyldt at amme barnet, fordi hun har spist PFOS-holdigt kød i 15 år. Stoffet udskilles nemlig gennem modermælken. Foto: Privatfoto

Hun er gravid med sit tredje barn og skal føde i starten af juni. Hun venter lige nu på at blive undersøgt på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus, så hun kan få svar på, om det er forsvarligt at amme sit barn eller ej. 

Samtidig oplever hun, at hendes to døtre på henholdsvis halvandet og seks år ofte er syge, uden at lægerne kan forklare hvorfor, og hun frygter nu, at det kan hænge sammen med, at de har spist det PFOS-holdige kød hele deres liv. 

Cecilie Rolands historie vækker bekymring på Christiansborg:

- Det er helt klart det, der gør mest ondt at tænke på i den her sag. At de to børn måske har taget skade af det her, lyder det fra Rasmus Vestergaard Hansen.

- Hun (Cecilie Roland, red.) står i en helt forfærdelig situation, og kunne det her have været stoppet for syv år siden, havde hun og børnene ikke været påvirket lige så meget af PFOS, som de er nu. Den her sag lugter af, at vi skal have ministeren i samråd, så vi sikrer, at det her ikke sker igen, siger René Christensen.

VIDEO: Se eller gense indslaget, hvor professor Philippe Grandjean forholder sig til fundet af PFOS i kvæget:

Stands ulykken

Både Jacob Jensen og Rasmus Vestergaard Hansen siger, at det fremadrettet kan være en løsning målrettet at kontrollere for blandt andet PFAS i de kommuner, hvor der ligger eller har ligget brandøvelsespladser. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Venstres miljøordfører Jacob Jensen vil have miljøministeren til at svare på, hvad hun i fremtiden vil gøre for at mindske risikoen for høje mængder af det kræftfremkaldende giftstof PFOS.
Venstres miljøordfører Jacob Jensen vil have miljøministeren til at svare på, hvad hun i fremtiden vil gøre for at mindske risikoen for høje mængder af det kræftfremkaldende giftstof PFOS. Foto: Ingrid Østergaard - TV2 ØST

Også René Christensen peger på, at der eventuelt skal strammes op på lovgivningen, så man også undersøger lækager til andet end grundvandet, når man kontrollerer for PFOS. Det kan også være, at reglerne skal ændres, så det bliver et krav, at der i rensningsanlæggene testes for PFOS, mener udvalgsformanden.

- Helt generelt skal vores rensningsanlæg til at undersøge for meget mere. Der skal kigges efter medicinrester og anden kemi. Selv om vi ikke kan se de her stoffer, så kan de have ret stor indflydelse på os mennesker og på naturen, siger René Christensen og tilføjer, at strengere kontrolkrav lige nu bliver drøftet på Christiansborg i forhandlingerne om en ny vandplanperiode. 

Hvem regningen kommer til at lande hos, hvis strengere kontroller bliver en realitet, er lige nu sekundært, mener han.

- Det er lidt ligesom med førstehjælp. Først skal vi have standset ulykken, så skal vi sikre, at den ikke forværres, og så må vi se på økonomien.