Vold og stoffer på institution - ny plan skal forhindre alvorlige episoder

Bedre kommunikation, videreuddannelse af personale og mindre brug af vikarer. Sådan lyder det blandt andet i en ny handleplan for Bakkegården.

Udfordringer med rekruttering af medarbejdere. Belastning af de faste medarbejdere. Negativt sygefravær.

Listen over udfordringer på institutionen Bakkegården i Nykøbing Sjælland er lang, og nu skal der sættes ind i forhold til at løse dem. 

Mandag eftermiddag vedtog Forretningsningsudvalget i Region Sjælland en handleplan for Bakkegården, der er et kompetencecenter for unge mentalt retarderede med kriminel adfærd. 

Målet er at skabe en professionel og stabil drift på Bakkegården fremover. Det fortæller Jan Herskov (DF), der er regionsrådsmedlem og næstformand for Social- og Psykiatriudvalget. 

- Jeg er overordnet set tilfreds med, at der er lavet en handleplan, for det er vigtigt. Det handler meget om personalet og deres sikkerhed. Og det handler om, at der skal være nogle standardkrav i forhold til de vikarbureauer, der skal være der, lyder det fra Jan Herskov. 

Kritik af Bakkegården

Den seneste tid har dagbladet Politiken dokumenteret adskillige problematiske forhold på den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, som hører under Region Sjælland. Blandt andet skal vikarer have indsmuglet stoffer til unge.

Søndag kunne Politiken så bringe en historie om, at flere medarbejdere på Bakkegården er blevet voldeligt overfaldet. Af artiklen fremgår det også, at Bakkegården alene de seneste tre år har modtaget 15 alvorlige påbud om sikkerheden fra Arbejdstilsynet.

Videreuddannelse af personale

Handleplanen for Bakkegården sigter efter at løse de nuværende udfordringer på stedet. 

En central løsning er udvikling af ledelsen på institutionen. Her er det en vigtig parameter at få klarlagt, hvilke roller og ansvar de enkelte ledere har. 

Desuden skal ledelsen styrkes i håndteringen af krisesituationer, og så skal ledelsens kommunikation i og udenfor organisationen styrkes gennem planen for Bakkegården. 

- Jeg og andre har krævet, at der kommer mere opfølgning på planerne, end der har været i dag. Jeg har selv bragt op, at jeg gerne vil vide noget mere om, hvorvidt der er andre institutioner i regionen, der har lignende problemer som Bakkegården, siger Jan Herskov.

Næstformanden uddyber, at det er essentielt i handleplanen, at Bakkegården bliver gjort sikker.

- Hvis der er personale, der bliver slået på, og der er voldsanmeldelser, som Politiken har skrevet om, så mangler der sikkerhed. Så må vi enten have mere personale eller sikre andre forhold. I bund og grund handler det om, at personalet skal føle sig sikre, siger Jan Herskov.

Bakkegården Nykøbing Sjælland - sikret institution
Læs også
Vold og vilde fester: Socialdirektør siger op efter kritik af sikkerhed på institution
Bakkegården Nykøbing Sjælland - sikret institution
Læs også
Vold og vilde fester: Socialdirektør siger op efter kritik af sikkerhed på institution

En anden løsning er, at videreuddanne personalet på Bakkegården og sikre, at de har de rigtige kompetencer, som de kan få brug for i hverdagen. 

Medarbejdere på Bakkegården med en mellemlang videregående uddannelse vil få mulighed for at tage en specialuddannelse gennem et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. 

Gennem puljemidler er der råd til, at ni ansatte kan tage en socialpædagogisk efteruddannelse.

- Det er under alle omstændigheder nødvendigt med et kompetenceløft. Vi skal gøre det, vi kan, og sørge for, at niveauet bliver hævet. Vikarerne skal også have kvaliteter, fortæller Jan Herskov.

Bakkegården

Bakkegården er en landsdækkende sikret institution og et kompetencecenter for unge mentalt retarderede med kriminel adfærd beliggende i Nykøbing Sjælland.

Bakkegården består af både sikrede pladser, åbne pladser, delvist lukkede pladser, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Herudover er der tilknyttet en intern skole.

Kilde: Region Sjælland

Flere krav til vikarer 

De første kritiske historier om Bakkegården, der kom i slutningen af januar, omhandlede brugen af vikarer, der smuglede stoffer ind til de unge. Stoffer, som vikarerne var med til at indtage. 

Fremover bliver det et nyt firma (Altid Vikar, red.), der varertager vikaropgaven på Bakkegården.

I kontrakten er der stillet krav om, at vikarerne har mindst seks måneders erfaring med området, og at vikarerne har haft to introdage og gennemført Bakkegårdens introkursus.

- Det her er ikke ligefrem noget, der får folk til at stå i kø til at komme i job på Bakkegården. Den seneste måned har ikke været særlig god promovering. Nu arbejder vi videre med en strategi for arbejdsmiljø og personalepleje. Men det kommer til at tage tid, lyder det fra Jan Herskov.

Bakkegården Nykøbing Sjælland - sikret institution
Læs også
Vold og utryghed på institution: - De unge bliver belønnet med McDonald’s-ture, når de har slået kolleger ned
Bakkegården Nykøbing Sjælland - sikret institution
Læs også
Vold og utryghed på institution: - De unge bliver belønnet med McDonald’s-ture, når de har slået kolleger ned

Bakkegårdens ledelse vil holde månedlige møder med virkar-firmaet, hvor der følges op på kravene. Derudover vil man slå nye faste stillinger op, der skal mindske behovet for vikarer.

Der vil dog fortsat være brug for vikarer, da der lige nu ikke er ansat tilstrækkeligt ansatte.

- Jeg kan ikke sige, at der er mindre brug for vikarer om en måned eller to. Men der er ikke andet at gøre end at sætte tingene i værk, og hvis der kommer gode idéer, er jeg villig til at drøfte dem, forsikrer Jan Herskov.

Brug for bedre kommunikation

Søndag lød det fra Tina Boel (SF), at der igennem længere tid har været problemer med kommunikationen mellem Bakkegårdens ledelse og Social- og Psykiatriudvalget.

- Vi kan jo ikke blive ved med at blive overraskede over ting, der foregår på social- og psykiatriområdet i regionen. Det går ikke, at det politiske niveau, der har ansvaret i en politisk ledet organisation, ikke er orienteret om sager som denne, sagde Tina Boel til TV2 ØST.

Spørger man Jan Herskov, så forstår han godt, hvor frustrationen fra formanden kommer fra.

- Når vi har en sag, som den sidste sommer (vikarer, der smuglede hash ind på Bakkegården, red.), så er det forkert, at vi som politikere ikke får noget at vide om det. Der kan man godt tage en diskussion af, hvornår det politiske niveau skal involveres fremover, fortæller Jan Herskov.

07091721_Politi_hund.jpg
Læs også
Fangeflugt: Politihunde indhentede unge fra lukket institution
07091721_Politi_hund.jpg
Læs også
Fangeflugt: Politihunde indhentede unge fra lukket institution

Nu håber Jan Herskov, at kommunikationen med Bakkegården fremover vil blive langt bedre. Det er administrationen i Region Sjælland, der kommunikerer med ledelsen på institutionen. 

- Vi har meldt tilbage til vores administration, at vi vil have nogle flere tilbagemeldinger. Det er meldt klart ud, at vi vil involveres noget mere. Det kan være i en sag som denne her eller omkring vikarforbrug i psykiatrien. Det er klokkeklart, at vi skal orienteres, slutter Jan Herskov. 

Arbejdstilsynet har på forskellige området stillet krav om opgradering af sikkerheden på Bakkegården. 

20220119-095800-4-5893x3929ma
Læs også
Vikarer gav unge indsatte stoffer - nu stopper leder af institutionen
20220119-095800-4-5893x3929ma
Læs også
Vikarer gav unge indsatte stoffer - nu stopper leder af institutionen