¨

Udvalgsformand efter påbud: Problemer i hjemmesygeplejen skyldes manglende ledelse

Hjemmesygeplejen i Odsherred har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af mangelfulde journaler Foto: TV ØST

Hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune har fået et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed. Det skyldes manglende ledelse, siger udvalgsformand.

Nu har der været problemer i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune i et år.

Tilbage i januar 2018 år kunne TV ØST berette om IT-problemer i hjemmesygeplejen, som forårsagede fejlmedicineringer og borgere, der blev glemt. Her fik det nye it-system Cura kritik af 25 navngivne sygeplejersker.

- Dengang satte vi alle sejl til. Men det her har ikke kun været it-problemer - de har selvfølgelig ikke forbedret det- men det her handler også om, at de mennesker der skulle betjene systemet, ikke har gjort det, som de skulle, siger Arne Mikkelsen (SF), der er formand for Social- og Forebyggelsesudvalget.

Det har rodet i administrationen, og det er derfor, vi ikke har opfanget de her problemer

Arne Mikkelsen (F), formand for Social- og Forebyggelsesudvalget

Nu, et år senere, er der igen problemer med hjemmesygeplejens it-system. Den 27. november gav Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune blandt andet på grund af mangelfulde journaler.

Social- og Forebyggelsesudvalget blev orienteret om situationen onsdag.

- Der har været rod i administrationen

Styrelsen for Patientsikkerhed modtog den 17. januar 2018 en bekymringshenvendelse vedrørende forhold i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune. Efter hjemmesygeplejen fik et nyt it-system i december, havde der været problemer med medicinoplysninger, der ikke var korrekte i forhold til lægeordination, samt kørelister der ikke var korrekte.

De problemer forsøgte kommunen dog i marts 2018 at udbedre med en ny version af systemet, hvor udfordringer relateret til medicindoseringen var tilrettet, og udfordringerne med kørelister var løst.

Men i november 2018 fik kommunen et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af mangelfuld journalføring og manglende udarbejdelse og implementering af flere instrukser.

- Vi er nødt til at tage det her alvorligt, og det gør vi også, siger Arne Mikkelsen, formand for Social- og Forebyggelsesudvalget.

Der var også problemer i januar sidste år, hvorfor er der nu problemer igen?

- Det har rodet i administrationen, og det er derfor, vi ikke har opfanget de her problemer. Hvis man kigger på vores dagsorden, kan man se, at der er ledere, der slet ikke har været til stede, og at det ikke har været i orden i et stykke tid, siger udvalgsformand Arne Mikkelsen.

- Når der ikke er nogen ledelse, hvem skal så gøre det?

Formanden for Social- og Forebyggelsesudvalget peger på, at de to centerchefer, der var på området, begge blev fyret. På lidt mere end et år har tre forskellige chefer haft ansvaret for Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune.

Man har ikke sikret sig, at de mennesker, der skulle udføre opgaven, var i stand til det. Det er jo klart, når man ikke har nogen ledelse. Hvem skal så gøre det?

Arne Mikkelsen (F), formand for Social- og Forebyggelsesudvalget

Og ifølge Arne Mikkelsen er det netop derfor, personalet i hjemmesygeplejen ikke er blevet uddannet i tilstrækkelig grad til at kunne håndtere it-systemet.

- Man har ikke sikret sig, at de mennesker, der skulle udføre opgaven, var i stand til det. Det er jo klart, når man ikke har nogen ledelse. Hvem skal så gøre det? spørger udvalgsformand Arne Mikkelsen.

Heller ikke på det politiske niveau er man blevet orienteret om problemernes omfang, før nu:

- På det politiske niveau, er vi ikke blevet orienteret om, hvad man har gjort. Der har ikke været en ordentlig fremlæggelse for os om, hvor galt det var, siger han.

Handleplan er igangsat

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet givet på baggrund af et tilsynsbesøg den 25. april 2018, hvor styrelsen foretog stikprøver og gennemgik journaler og medicinlister for patienter. Ved gennemgangen af journaler var der i alle stikprøver mangler i oversigten over patientens sygdomme.

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

- I første omgang har vi lavet et påbud, hvor der detaljeret står beskrevet, hvad det er for nogle ting, kommunen skal gå ind og rette op på. Så kommer vi på et tidspunkt uvarslet og beder om at se på tingene igen, og så prøver vi at finde ud af, om der er rettet op på det, vi har skrevet om, siger overlæge Karsten Bech fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge formanden for Social- og Forebyggelsesudvalget er man i fuld sving for at rette op på problemerne:

- Nu har vi centerledere på begge niveauer. Vi har ansat en specialuddannede sygeplejerske på Siriusparken og Grønnehaven til at være tovholder for oplæring, også er der nogle sosu-assistenter der er blevet ansat som superbrugere. Derudover har vi afsat en del penge på budgettet til at kompetenceopløfte, siger Arne Mikkelsen.

Økonomien skranter på omsorgs- og socialområdet

Udvalgsformanden har dog ikke et præcist overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser, de langvarige it-problemer har haft.

- Det har selvfølgelig haft de konsekvenser, at det har kostet at ansætte og efteruddanne folk. Jeg sidder lige nu og er ved at kigge på hele området. For vi skal også diskutere, om det budget, der er lagt, er retvisende, siger Arne Mikkelsen.

Omsorgs- og socialområdet i Odsherred Kommune er stadig ramt af underskud. Per 1. oktober 2018 er det opgjort til 10. mio. kr. primært fra hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og et stort forbrug af vikarer på plejecenter Bakkegården. Og selvom der er igangsat en større handleplan for at gå bugt med underskuddet, ser det ifølge udvalgsformanden ikke for godt ud:

- Jeg har fået et signal om, at det budget, som hedder 2019, nok ikke kan holde, og det er jo ikke i orden. For vi er jo ikke engang begyndt at bruge det endnu. Det er vi nødt til at have en grundig drøftelse af, siger Arne Mikkelsen.

Men er der så økonomi nok til at rette op på de her problemer?

- Det skal der jo være. Det er ikke en ”kan” eller ”good-to-have” Det er et must. Det skal være i orden. Det siger lovgivningen heldigvis også, at det skal være i orden. Det er jo ikke noget, man kan diskutere. Ellers har vi et problem med at drive virksomhed, siger Arne Mikkelsen.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App