Trods naboklager om støj og støv - byråd vil ændre lokalplan for at frede to virksomheder

Byrådet i Odsherred gik tirsdag aften i rette med Miljø- og Klimaudvalget og freder to virksomheder med 30-35 arbejdspladser fra at flytte.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

To virksomheder behøver formentlig ikke at pakke flyttekasserne og forlade deres adresser i udkanten af Hørve. De to virksomheder har ellers etableret sig i strid med lokalplanen, og en række naboer har klaget over støj og støv. Men et stort flertal i byrådet stemte tirsdag aften for at sende en lokalplan i høring, der kan gøre placeringen lovlig. Kun Enhedslisten stemte imod.

- Det er virksomheder, der repræsenterer 30-35 arbejdspladser i alt. Det har vi virkelig brug for her i kommunen. Vi er klar over, at en ny lokalplan vil få konsekvenser for både naboer og virksomheder. Men vi bliver nødt til at finde en løsning. Vi kan ikke tillade os at skubbe to aktive virksomheder ud af Hørve eller kommunen, fastslog Finn Hallberg (V).

quote Jeg synes, at vi som byråd har en pligt til at se, om tingene kan lykkes.

Thomas Adelskov (S), borgmester

Sagen drejer sig om en entreprenør og en anlægsgartner på Dragsmøllevej i udkanten af Hørve. De ligger i en landzone, og dermed placeret ulovligt i forhold til den lokalplan, der gælder for området. De to virksomheder har boet på deres adresser siden henholdsvis 2012 og 2017.

- Jeg besøgte den ene virksomhed for to dage siden. Der var pænt og ordentligt på pladsen. Jeg kunne ikke genkende den beskrivelse, som nogen af naboerne er kommet med til forvaltningen, sagde Helge Fredslund (Nyt Odsherred).

Det var Venstre, der havde fået sagen i byrådet. Det skete efter, at flertal i Miljø- og Klimaudvalget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i begyndelsen af marts sagde nej til at lave en ny lokalplan, der kunne lovliggøre de to virksomheders placering. Men ved tirsdagens byrådsmøde var Clark Pratt (EL) den eneste, der fastholdt sit nej.

- Det nytter ikke noget, vi kun tænker på erhvervslivet. Det drejer sig også om bosætning. Borgerne må kunne stole på, at de kommunale planer ikke pludselig bliver lavet om. Det har jo blandt andet konsekvenser for deres huses værdi, lød det fra Clark Pratt.

Klager over støj, støv og lastbiler

Forvaltningen har foreslået en såkaldt lovliggørende lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg, der vil gøre området til byzone, hvor der kan være plads til både bolig og erhverv. I lokalplanen vil der blive stillet en række krav til virksomheder i området om, at der for eksempel ikke må være aktivitet fra kl. 18.00 til 07.00. I weekenderne skal virksomhederne også ligge stille, og der skal blandt andet også plantes læhegn ind mod naboer.

Sagen drejer sig om erhvervsvirksomhederne på Dragsmøllevej 7, 4534 Hørve, tilhørende Odsherred Have og Anlæg APS (den firelængede gård på højre siden af vejen), samt Dragsmøllevej 23, tilhørende JJ Entreprenør og Anlæg A/S (første hus nederst i billedet på højre side af vejen).
Sagen drejer sig om erhvervsvirksomhederne på Dragsmøllevej 7, 4534 Hørve, tilhørende Odsherred Have og Anlæg APS (den firelængede gård på højre siden af vejen), samt Dragsmøllevej 23, tilhørende JJ Entreprenør og Anlæg A/S (første hus nederst i billedet på højre side af vejen). Foto: Skraafoto.dk, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

- Vi er nødt til at lytte til alle parter. Vi får nu en åben proces, hvor alle har mulighed for at komme med høringssvar. Jeg er ikke villig til at lukke virksomheder, hvis vi kan finde en mindelig løsning, sagde Julie Jacobsen (DF).

Men det bliver svært at finde en mindelig løsning, for naboerne er langt fra begejstrede for de to virksomheders aktiviteter. De har blandt andet klaget over støj, støv og at deres udsigt bliver spoleret af lastbiler, trailere og andet. Kommunen har holdt møder med både naboer og virksomheder for at finde en løsning. Uden held.

- Naboerne havde grundlæggende svært ved at acceptere, at ulovligt etablerede virksomheder kunne blive forsøgt lovliggjort gennem en lokalplan. Tiltroen til de to virksomheders evne til at forstå, hvor mange gener de var anledning til, var meget lille, skriver embedsmændene i sagsfremstillingen.

Men borgmester Thomas Adelskov tror alligevel, at begge parter kan blive tilfredse.

- Jeg synes, at vi som byråd har en pligt til at se, om tingene kan lykkes. Med en lokalplan og et kommuneplantillæg bliver der opstillet nogle betingelser for at drive virksomhed, der kan værne beboerne mod støj og andre typer af gener. Jeg synes, det er bedst, hvis vi kan få både beboernes og virksomhedernes behov til at mødes, sagde borgmesteren.

Lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillæg skal i otte ugers høring. Og så skal sagen behandles på ny af både Miljø- og Klimaudvalget og byrådet.