Ti ud af 11 veje er anlagt forkert: - Det kan føre til ulykker

En gennemgang af 11 2 minus 1-veje i Odsherred Kommune afslørede mange problemer med ti ud af 11 vejforløb. Selv med en dispensation skal de nu bygges om.

Smidsholmsvej vest for Vig er en såkaldt 2 minus 1-vej.

Det vil sige, at vejen er indsnævret for at give plads til cyklister, mens bilister har mulighed for at trække ind over de stribede linjer, når der kommer modkørende - alt sammen for at højne trafiksikkerheden.

Der er bare ét problem.

Det meste af vejen opfylder nemlig slet ikke kravene til en 2 minus 1 vej - og dermed er vejen som mange andre veje i Odsherred Kommune blevet bygget forkert.

- Problematikken er i hovedsagen, at der kan være udfordringer i oversigtsforhold,  altså at kunne se langt nok til at se i trafikken. Og det kan være et problem i forhold til at møde bilister, at der er plads nok til at møde en modkørende, siger Michael Kappendrup Bay, der er konstitueret centerchef ved Center for Miljø og Teknik i Odsherred Kommune. 

Opdagede problemet sent

Kommunen blev opmærksom på problemerne i forbindelse med anlæg af en ny 2 minus 1 vej, og satte gang i en undersøgelse.

Resultatet viste, at der var store problemer med oversigtforholdene på de ti vejstrækninger. Samtidig var der problemer med placeringen af en række steler på strækningen - en slags pullerter, der markerer vejens indskrænkning.

Ud over problemerne med selve vejforløbet, så var der også problemer med skiltningen på samtlige 11 veje.

Der er et problem med en række steler på vejene.
Der er et problem med en række steler på vejene. Foto: Tina Mortensen - TV ØST

Ud af sammenlagt knap 16 kilometer 2 minus 1-vej, er det blot fem kilometer, der overholder kravene.

Eksempelvis på Skaverupvej mellem Nørre Asmindrup og Strandhuse. Vejen er over godt tre kilometer en 2 minus 1-vej, og ikke en eneste meter er vurderet til at være anlagt korrekt.

Det er potentielt farligt, siger Michael Kappendrup Bay.

- I sin yderste konsekvens kan man sige, at hvis der ikke er ordentlige oversigtsforhold, så kan det betyde, at der sker en ulykke, siger han,

Politiet skulle have været inddraget

Ifølge centerchefen har kommunen forsømt at inddrage politiet, da vejene er blevet anlagt.

 - Det er vores ansvar at inddrage politiet, så de har mulighed for at vejlede os i det. Det har vi ikke fået gjort i tilstrækkeligt omfang, siger Michael Kappendrup Bay.

Politiet har nu givet en dispensation, så de eksisterende 2 minus 1-veje kan bevares i videst mulig udstrækning.

Det vil kræve, at hastigheden nedsættes til 40 kilometer i timen på strækningerne, at steler fjernes flere steder, og at 2 minus 1-markeringen helt fjerenes ved for eksempel bakketoppe og andre steder, hvor det vurderes farligt for trafikanter.

På tirsdag skal det nye Klima- og Miljø udvalg tage stilling til problematikken, og for formanden handler det først og fremmest om at få bragt orden i forholdene.

- Hvis jeg skal bruge min tid mest hensigtsmæssigt, og afdelingen også skal bruge sin tid mest hensigtsmæssigt. Det handler ikke om at slå hinanden i hovedet med tingene, siger Claus Starup (K), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Odsherred Kommune.