¨

Styrelse giver hjemmesygepleje påbud: Patientsikkerheden er i fare

Foto: Pixabay

Hjemmesygeplejen i Odsherred har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet på grund af manglende journalføring.

Et it-system i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune vækker igen problemer. Det gjorde det også for et år siden, efter det nye it-system Cura var blevet taget i brug.

Her var sygeplejersker bekymret for patienternes sikkerhed på grund af fejlmedicineringer og forkerte kørelister.

Vi giver et påbud, når vi mener, der er noget, der udgør en risiko for patientsikkerheden

Karsten Bech, overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Nu er Styrelsen for Patientsikkerhed atter bekymret for patienternes sikkerhed og har den 27. november 2018 udstedt et påbud på baggrund af et tilsynsbesøg i april.

- Det tager vi selvfølgelig alvorligt, siger Susanne Andersen, afdelingsleder for sygeplejen. Ifølge hende blev personalet ikke uddannet godt nok til de store forandringer, og så var der massive problemer med at overføre patientjournaler til det nye system.

Mangelfuld journalføring er en risiko for patientsikkerheden

I rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed står der blandt andet: ”Mangelfuld journalføring samt systematisk, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden”.

- Vi giver et påbud, når vi mener, der er noget, der udgør en risiko for patientsikkerheden, og her har der været en forudgående sagsbehandling, som har gjort, at vi har bedt om en redegørelse fra kommunen, og på den baggrund, er vi endt op med at give et påbud, siger overlæge Karsten Bech fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for patientsikkerhed foretog under deres tilsynsbesøg en række stikprøver. I rapporten står der: ”Der var ikke overensstemmelse mellem de beskrevne aktuelle og potentielle problemer og den aktuelle pleje og behandling. Eksempelvis var der ikke oplysninger om, at en patient havde sår, var svært overvægtig, havde betydelige kroniske smerter og var i dialyse.”

Styrelsen for patientsikkerhed har udstedt et påbud  til hjemmesygeplejen om at sikre tilstrækkelig journalføring.

Påbud falder syv måneder efter tilsynsbesøg

Påbuddet falder i november 2018 syv måneder efter tilsynsbesøget fandt sted.

- Der går lang tid fra besøget i april til vi får det udmøntede påbud, og den periode har vi selvfølgelig brugt på at se på, hvad vi kan optimere. Da vi så fik det konkrete påbud og vidste, hvad det drejer sig om, lavede vi selvfølgelig en plan for at komme i mål, siger afdelingsleder Susanne Andersen fra hjemmesygeplejen.

Men ifølge overlægen hos Styrelsen for Patientsikkerhed er det ikke attypisk, at processen godt kan trække lidt ud:

- Jeg skal da komme med en beklagelse over, at det har taget så lang tid. Men det der sker, når vi formulerer et påbud, er at vi gennemgår sagen meget grundigt; Hvad er det for nogle punkter, der skal rettes op på. Så bliver den sendt i høring til kommunen, som kommer med en respons. Og derefter kommer vi med en endelig udmelding, siger overlæge Karsten Bech.

Det er ikke vores oplevelse, at patienternes sikkerhed har været i fare

Susanne Andersen, afdelingsleder for sygeplejen

Ifølge afdelingsleder i sygeplejen har de brugt den mellemliggende periode på at rode bod på problemerne.

- Vi er rigtig godt i gang med at følge op på det. Vi har afsat nogle ressourcepersoner, som arbejder med dels at få it-systemet Cura til at fungere rigtig godt i forhold til vores organisation, som underviser personalet. Og så bruger personalet meget tid på at arbejde med at gøre det bedre. Det er selvfølgelig ressourcekrævende, siger Susanne Andersen.

Afdelingsleder: Det er ikke vores oplevelse, at patienterne har været i fare

Ifølge afdelingslederen i sygeplejen har hverken hun eller personalet haft en oplevelse af, at patienternes sikkerhed har været i fare.

- Selvfølgelig skal Styrelsen bekymre sig om patienternes ve og vel. Vi har også fokuseret rigtig meget på, at det ikke er borgerne, der skal lide last under det her. Men det er ikke vores oplevelse, at patienternes sikkerhed har været i fare, siger Susanne Andersen fra hjemmesygeplejen.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed skriver efter deres tilsynsbesøg, at der har været mulighed for, at patienternes sikkerhed kan være i fare?

- Der er forskel på, at der er mulighed for det, og at patienterne er i fare. De påpeger, at der kan være en potentiel risiko. Men jeg er sikker på, at den måde sygeplejerskerne har forvaltet deres arbejde på, har gjort, at patientsikkerheden ikke har været i fare, siger Susanne Andersen.

Hjemmesygeplejen får snart et tilsynsbesøg igen

Social- og Forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune blev onsdag eftermiddag orienteret om påbuddet og den følgende handleplan.

I første kvartal af 2019 vil Styrelsen for Patientsikkerhed igen aflægge sygeplejen et uvarslet besøg for at tjekke op på, om de har fået orden i tingene:

- I første omgang har vi lavet et påbud, hvor der detaljeret står beskrevet, hvad det er for nogle ting, kommunen skal gå ind og rette op på. Så kommer vi på et tidspunkt uvarslet og beder om at se på tingene igen, og så prøver vi at finde ud af, om der er rettet op på det, vi har skrevet om, siger overlæge Karsten Bech.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App