¨

Odsherred i gang med plan ved skybrud og stormflod

Foto: TV ØST

Tre arbejdsgrupper i Odsherred skal lægge en plan for beredskabet, hvis der igen opstår skybrud og stormflod.

 Odsherred Kommune er i gang med at lægge en plan for beredskabet ved stormflod og skybrud. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det er fremtidens klimaændringer, som får Odsherred til at udarbejde en plan for det tværgående samarbejde mellem Beredskab, administrationen og Odsherred Forsyning.

Overblik, viden og koordinering

Hvordan vil Odsherred Kommune, beredskabet og forsyningsvirksomheden tackle de forventede kommende klimaændringer med stigende havspejl, øget risiko for stormflod og skybrud? Hvordan og hvornår bliver borgerne informeret, og hvordan sikrer man, at de tre enheder samarbejder bedst muligt?

Svarene på disse og mange flere spørgsmål bliver givet i de tre arbejdsgrupper, som styregruppen fra de tre enheder netop har nedsat med miljø- og klimaudvalgets vedtagelse af klimatilpasningsplanen. Arbejdet koordineres af Center for Plan, Byg og Erhverv, og formålet med de tre arbejdsgrupper, som involverer medarbejdere fra både Odsherred Brandvæsen, den kommunale administration og Odsherred Forsyning, er at skaffe sig overblik og viden, videndele og koordinere indsatsen i tilfælde af skybrud, stormflod og lignende situationer som følge af klimaændringer.

Erfaringer fra Bodil skal inddrages

Den ene arbejdsgruppe beskæftiger sig med koordinering og opdatering af kortgrundlaget i kommunen, den anden med praktisk udførelse af koordineret beredskab og forsyningsvirksomhed og den tredje med kommunikation til borgerne.

- Vi havde en ekstrem situation med højvande i Isefjorden efter stormen Bodil den 6. december 2013, hvilket de fleste formentlig vil huske, og her ydede beredskabet en eksemplarisk indsats for at forsøge at afværge skader på bygninger og materiel som følge af højvandet. Alligevel er der en god læring fra denne oplevelse, som kan bruges til fremtidige situationer, blandt andet omkring oplysning og advarsel til beboere i områder med risiko for oversvømmelse og andre områder, hvor vi gerne vil være endnu bedre og dygtigere til at håndtere situationen, siger formand for miljø- og klimaudvalget Morten Egeskov (V).

Samarbejder med Greve og Solrød

Arbejdsgrupperne fungerer gennem det meste af 2015, og ved årets slutning skal der være udarbejdet en form for manual for et koordineret beredskab. Undervejs bliver der etableret et samarbejde med Greve og Solrød Kommuner, som allerede har etableret et samarbejde med beredskabet og forsyningsvirksomhederne for at videndele og få erfaringer fra dette samarbejde.

Projektet i Odsherred skal give et overblik over eksisterende kortmateriale, afprøve nye løsninger inden for håndtering af beredskabssituationer, inddrage borgere og undersøge muligheder for et eventuelt varslingssystem samt formidle ansvarsfordelingen mellem beredskab og borgere – herunder en formidling af hvad borgerne selv kan gøre for at forebygge mod skaber fra stormflod og skybrud.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi kan nå ud i tide og advare borgerne om et eventuelt skybrud eller stormflod, og at beboere i sådanne udsatte områder får klar besked og viden om, hvordan de skal forholde sig, siger Morten Egeskov.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App