Mystik om millionsalg af plantage

Var det sjusk og dårligt arbejde, eller var det helt andre ting, der lå bag det forgyldte salg af en granplantage, der betød at borgerne i Vestsjællands Amt blev snydt for 25,5 millioner kroner? Selvom det nu er 3 år siden at plantagen blev solgt, er rygterne vedholdende.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nogle gange vokser træerne ind i himlen.
Det gjorde de i hvert fald for den mand, der købte juletræsplantagen i Annebergparken i Nykøbing Sjælland tilbage i sommeren 2006. Sagen har nu vakt opsigt, idet Venstrebladet har gravet i den tre år gamle sag, og dermed har nye papirer set dagens lys.

- Folk heroppe er jo så fortørnede og forargede over det, at de taler meget om det, så vi følte, vi var nødt til at grave i sagen. Og nu kan vi simpelthen heller ikke forstå, at den har kunnet forekomme, lyder det fra journalist på Venstrebladet Marie Nyhus, der sammen med Povl Arne Petersen har gravet i sagen.

Plantagen var ejet af Vestsjællands Amt, der anvendte den til rekreative formål for beboerne på det nærliggende psykiatriske hospital. I 2006 blev grunden købt af Peder Davidsen. Han var ansat i amtet og arbejdede som overgartner lige ved siden af plantagen.

Han gav 622.000 kroner for de 80.000 kvadratmeter jord. En pris, som han gennem sin sagsbehandler i amtet, Kjeld Petersen, forhandler sig frem. Årsagen til prisen var blandt andet, at jorden efter sagsbehandlerens udsagn var forurenet og desuden svær at anvende til landbrugsformål, da der fortsat er træer på grunden, som vil være omkostningsfulde at fjerne. Og det var på baggrund af den vurdering, at amtet valgte at tage imod Peder Davidsens købstilbud.
Få måneder senere solgte Peter Davidsen grunden videre. Denne gang for en pris på 26 millioner kroner.
Han tjente dermed over 25 millioner kroner ved en enkelt handel.

Prisen var altså steget eksplosivt på meget kort tid. Årsagen er, at da Peter Davidsen købte jorden, var den klassificeret som landzone. Men få måneder efter Davidsens køb, omdannede Nykøbing-Rørvig Kommune området til byzone, og dermed blev grundens værdi mangedoblet.

- Det er et eksempel på rigtig dårligt købmandsskab fra amtets side, lyder det fra Vagn Ytte Larsen (A), tidligere borgmester i Nykøbing-Rørvig Kommune.

Amtet solgte i samme periode masser af grunde fra. Vagn Ytte Larsen undrer sig over, at Nykøbing-Rørvig Kommune efter hans erindring aldrig blev tilbudt at købe grunden, hvilket ellers var normal procedure, når amtet skulle sælge jord. 

Kommunen havde længe haft planer om at omdanne området til byzone, fortæller han. Også Hanne Pigonska (V), som dengang sad i både amtsrådet i Vestsjællands Amt og i byrådet i Nykøbing-Rørvig Kommune kendte til planerne om byudvikling. Derfor stemte hun også - som den eneste i amtsrådet - imod at sælge grunden til de 622.500 kroner.

- Jeg syntes simpelthen, det var for billigt. Men heller ikke jeg havde da forudset, at prisen ville stige så voldsomt, som den gjorde, forklarer hun i dag.

 At medarbejderne i amtet ikke skulle have kendt planerne om at udvide byzonen, er altså næsten helt utænkeligt.

- Man kan jo ikke planlægge på amtets område, uden at amtet bliver involveret i en eller anden udstrækning, beretter Hanne Pigonska.

Også Morten Egeskov (V), der sidder i økonomiudvalget i Odsherred Kommune undrer sig.

- På det tidspunkt var det alment kendt, hvad planerne med området var. Og det er jo borgernes, dine og mine, penge, som vi har mistet ved salget, forklarer han.

Amtet kontaktede normalt kommunen for at høre, om de er interesserede i en grund til salg. En grund skulle derefter efter reglerne udbydes offentligt til salg igennem den lokale presse. Men denne gang skete der noget underligt.
Den lokale Home ejendomsmægler satte et skilt op i sin forretning, men amtets mand sørgede ikke for at få sat annoncer i lokalpressen, som de skulle, så stort set ingen andre end gartneren fandt ud af, at grunden er var til salg.

Venstrebladets research viser nu, at der lå en salgsaftale klar og underskrevet mellem amtet og gartneren i marts 2006,
altså flere måneder inden grunden blev udbudt til salg i Homes lokaler.
Og pengene for grunden - de 622.000 kroner, de stod allerede på amtets konto.

I dag er der mange, der ikke har lyst til at tale om sagen.
Vi kan ikke komme i kontakt med Peder Davidsen, der købte grunden, og amtets tidligere sagsbehandler, der stod for salget, Kjeld Petersen, lægger røret på, når vi ringer. Ingen vil stå offentligt frem og bekræfte det, men flere kilder har uafhængig af hinanden i dag fortalt os, at de sagbehandleren og køberen havde haft et årelangt og tæt samarbejde.

Den tidligere kollega på byggekontoret i amtet, ejendomsmægleren, der stod for salget, tidligere amtsborgmester Hans Jørgen Holm, der underskrev skødet og en lang række tidligere amtspolitikere vil hellere ikke lade sig interviewe.

Den bemærkelsesværdige handel fik i 2007 Morten Egeskov til at bede Tilsynet om at se på sagen. Men efter at have undersøgt den konkluderede de, at der intet ulovligt havde foregået, og at der udelukkende har været tale om sjusk. Derfor blev sagen igen lagt til side.

- Tilsynet har jo konkluderet, at der ikke er så meget mere at komme efter. Men derfor kan man jo stadig synes, det er en underlig, underlig sag. Noget tyder i hvert fald på, at dem i amtet har snorksovet, hvis de ikke har forudset, hvad der ville ske, lyder det fra Morten Egeskov.