Kommune registrerer naturen tidligt i år

På grund af den milde vinter er Odsherred Kommune allerede i gang med at registrere den beskyttede naturei år. Registreringen vil komme borgerne til gode.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sidste år indledte Odsherred Kommune en omfattende registrering af den beskyttede natur i kommunen. Da denne vinter har været særlig mild, er det allerede muligt for kommunens biologer at genoptage arbejdet og registrere resten af naturen. Det skriver Odsherred Kommune i en pressemeddelelse.

Det er både naturarealer som søer, moser, enge og overdrev, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, der skal registreres, men også nogle arter af frøer, salamandre, tudser og krybdyr, som er internationalt beskyttet.

Registreringen giver kommunen opdateret information om, hvor de beskyttede naturtyper ligger, og samtidig hjælper det kommunen til at ekspedere borgersager hurtigere. Resultaterne af registreringen vil også være et redskab for kommunen i den fremtidige planlægning af kommunens naturplejeindsats.