Kommune åbner op for anonyme tip om grove fejl og forsømmelser

De ansatte i Odsherred Kommunen skal anonymt kunne meddele mistanke om grove fejl og forsømmelser i kommunens administration og borgerbetjening.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Hvis du som pædagog i Odsherred Kommune oplever fusk med regnskabet i den lokale børnehave eller har set kollager på plejehjemmet behandle demente borgere dårligt, så kan du fra den 1. januar anonymt tippe kommune om sagerne.

Fra nytår får alle ansatte i kommune nemlig mulighed for anonymt at tippe om kritisable forhold.

Ordningen, der kendes under begrebet whistleblowerordning, giver de ansatte samt kommunens samarbejdspartnere mulighed for at meddele om sager, som ifølge dem indeholder grove, væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser.

quote Der er således ingen grund til at antage, at der foregår noget bevidst ulovligt

Claus Steen Madsen, kommunaldirektør 

Formålet er ifølge Odsherred Kommune selv ikke at opfordre kolleger til at sladre om hinanden eller deres chefer, men at forebygge og afværge ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Ordningen er anonym for at beskytte den medarbejder som anmelder mod eventuelle ansættelsesmæssige konsekvenser.

- Vi er en organisation med over 2500 ansatte, og selvfølgelig begår vi også fejl, men langt de fleste fejl bliver opdaget og rettet, og jeg har ikke noget kendskab til, at nogen bevidst foretager pligtforsømmelser eller begår grove fejl, udtaler kommunaldirektør Claus Steen Madsen i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Der er således ingen grund til at antage, at der foregår noget bevidst ulovligt, ukorrekt eller uregelmæssigt i den kommunale organisation, og det er derfor ikke min forventning, at ordningen vil give mange henvendelser. Men selvom der så kun kommer et par årlige henvendelser, vil vi naturligvis se alvorligt og grundigt på dem og eventuelt tage handling på baggrund heraf.

Åbenhed og ytringsfrihed for alle ansatte

Helt konkret foregår ordningen ved, at medarbejderen anonymt skriver sin bekymring på en ekstern whistleblowerportal, som på den måde sikrer anonymitet, og som kun kommunens borgerrådgiver har adgang til.

- Vi gør det her for at understrege, at Odsherred fortsat ønsker at være en åben og troværdig kommune, som har fokus på værdier og ordentlighed, og som administrerer korrekt og vil arbejde for at stoppe grove fejl og forsømmelser, siger Claus Steen Madsen. 

Kommunaldirektøren understreger dog, at kommunen både i dag og fremover vil fremhæve åbenhed og ytringsfrihed for alle ansatte. Ordningen skal ifølge ham ses som et supplement og ikke en erstatning for den almindelige tillidsbaserede dialog mellem arbejdsgiver og ansat.