¨

Klager stopper udvidelse af medicinalgigant ved sommerhuse

Lundbecks planer om at udvide fabrikken i Lumsås er foreløbig stoppet. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Der er sat en foreløbig stopper for medicinalvirksomheden Lundbecks planer om at udvide fabrikken i Lumsås.

De mange modstandere af planerne om at udvide medicinalvirksomheden Lundbeck i Lumsås har fået en foreløbig sejr.

Der er nemlig sat en stopper for en fabriksudvidelse af virksomheden, som ligger nær kyster og sommerhuse i det nordvestsjællandske landskab.

Det oplyser Planklagenævnet til TV ØST.

- Det handler grundlæggende om, at virksomheden ligger i en kystnærzone, og den er noget udfordret af, at de bliver ramt af kystnærzoner på begge sider, fordi landskabet ikke er særlig bredt, siger Carsten Munk-Hansen, formand for Planklagenævnet.

Det er ikke småting, der er klaget over

Carsten Munk-Hansen, formand for Planklagenævnet.

- Derfor er der en række restriktioner, og det indebærer blandt andet, at kommunen skal begrunde nogle beslutninger omkring lokalplanen for eksempel at bygge i en bestemt højde. Et andet forhold var et flertal af den opfattelse, at lokalplanen var i strid med kommuneplanen, og lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, forklarer Carsten Munk-Hansen.

Begge forhold betyder derfor, at medicinalvirksomheden på nuværende tidspunkt ikke får lov til at udvide.

- Udvidelsen er meget stor i landskabet. Og så er det et kystområde, og Lundbeck vil gerne udvide ned ad en bakke mod vandet. Ud mod kystskrænten. Det synes vi er et stort problem, sagde Nora Tams, formand i Danmarks Naturfredningsforening afdeling Odsherred, til TV ØST den 11. maj 2017.

Lokalplanen skal genvedtages

Planklagenævnet peger på to forhold, der gør, at lokalplanen skal genvedtages:

 

- Kommunen skal i lokalplanforslaget anføre en begrundelse for en bygningshøjde på over 8,5 m, jf. planlovens § 16, stk. 3. (Et enigt Planklagenævn).

 

- Kommunen skal ændre kommuneplanens generelle rammer for erhvervsområder, så der ikke henvises til Miljøstyrelsens anbefalede mindsteafstande, eller så det fremgår udtrykkeligt, at disse ikke er bindende. (Stemmelighed i Planklagenævnet, hvor formandens stemme var udslagsgivende).

 

Planklagenævnet gør derudover opmærksom på, at når lokalplanen skal genvedtages, skal kommunen være opmærksom på, at Lundbeck – efter den hidtidige lokalplans vedtagelse – er omfattet af reglerne om risikovirksomheder.

 

På baggrund af afgørelsen i nævnene vil kommunens administration i Center for Miljø og Teknik nu holde et møde med Lundbeck for at få bekræftet, om virksomheden forsat ønsker en lokalplan med mulighed for udvidelser.

 

Hvis det er tilfældet, vil Miljø- og Klimaudvalget på deres møde i december behandle resultatet af de to nævns afgørelser med indstilling om ny lokalplan for Lundbeck og tilhørende kommuneplantillæg samt høring af risikomyndigheder.

 

 

Kilde: Planklagenævnet, Odsherred Kommune.

Se mere

Ifølge den tidligere plan ønskede Lundbeck at udvide et stykke frem over en mark og op til 17 meter i højden. Derfor frygter virksomhedens naboer, at den vil være umulig at abstrahere fra, når de er i sommerhus.

Kan stadig få lov til at udvide

Kampen mod medicinalvirksomheden er dog ikke vundet.

- Kommunen har stadig mulighed for at tage en ny beslutning, hvor man lovliggør en lokalplan for området. Det er ikke udelukket, at man gør det, så Lundbeck får udvidelsesmuligheder, siger Carsten Munk-Hansen.

Hvis kommunen ønsker at give medicinalvirksomheden lov til at udvide, skal kommunen iværksætte en større sagsbehandling, som ifølge Carsten Munk-Hansen minimum tager flere måneder at gennemføre.

En omfattende sag

Carsten Munk-Hansen betegner sagen fra Lumsås som en omfattende sag, hvor der er meget på spil i forhold til miljøregler.

- Der er nogle klagere, som har klaget over alt muligt i forhold til miljølovgivning, og det får de ikke medhold i - det er blandt andet forskellige grupper af naboer og Danmarks Naturfredningsforening. Det er ikke småting, der er klaget over, men de er de to førnævnte forhold, sagen er faldet på, siger formanden.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App