¨

Ingen skal føle sig overvåget – kommune ønsker dialog i stedet for kontrol

Områdeleder i Odsherred Kommune, Troels van Dijk, kan ikke kommentere på den konkrete sag, men understreger, at kommunen ønsker dialog med borgerne. Foto: Jacob Bagge - TV ØST

Hvis en borger på offentlig forsørgelse i Odsherred føler sig forfulgt af kommunen, skal vedkommende henvende sig. Kommunen ønsker dialog, lyder det.

Juan Mahmoud, syrisk flygtning på kontanthjælp i Odsherred Kommune, søger praktikplads, og i mellemtiden bruger han sin fritid på at fotografere. Han uploader blandt andet sine billeder til Facebook. Billeder, han tager mange forskellige steder i Danmark.

Det har kontrolgruppen i Odsherred Kommune fået øje på, og de har nu bedt ham om at informere dem, hvis han forlader kommunen, og om hvad han i øvrigt laver i sin fritid. Det fremgår af en partshøring med Odsherred Kommune i februar måned, som TV ØST har set et referat fra.

Det får Juan Mahmoud til at føle sig systematisk overvåget af kommunen.

Kan ikke gå ind i enkeltsager

Vi har talt med Troels van Dijk, områdeleder i Odsherred Kommune, om sagen og spurgte, om Juan Mahmoud har misforstået beskeden fra kommunen:

- Jeg kan ikke gå ind i enkeltsager, men jeg kan sige, at der er ikke nogen borgere i Odsherred Kommune, der skal informere deres sagsbehandler, hvis de forlader kommunen.

Jeg kan ikke gå ind i den pågældende sag, men hvis der er nogen borgere, der har en oplevelse af, at de skal informere hver gang de krydser kommunegrænsen, så er det i hvert fald helt forkert

Troels van Dijk, områdeleder i Odsherred Kommune

Så vil det sige, at Juan Mahmoud har misforstået det her?

- Jeg kan ikke gå ind i den pågældende sag, men hvis der er nogen borgere, der har en oplevelse af, at de skal informere hver gang de krydser kommunegrænsen, så er det i hvert fald helt forkert.

Opfordring til dialog

Men det er jo jeres ansvar at mødenotatet, hvor der står skal, er korrekt. Hvad vil I gøre for at rette op på misforståelsen nu?

- Vi opfordrer altid alle borgere, der oplever, at der er sket en fejl, om at gå i dialog med os, og så vil vi altid lave en berigtigelse.

Men hvad vil I gøre i forhold Juan Mahmoud?

- Uanset hvilken borger, det måtte dreje sig om, og som oplever, at der er brug for en dialog, så er vi altid åbne for en dialog.

Der kan være andre borgere, der er i samme situation. Hvordan vil I sørge for, at det her ikke sker igen?

- Det er svært at rette op en enkelt fejl, som måske beror på en menneskelig fejl. Men vi vil altid gøre det, vi altid gør, nemlig at opfordre enhver til dialog. Vi er ikke ude på andet end at gå i dialog med vores borgere om at hjælpe dem i den kontekst, de befinder sig i.

Hvis man som borger har en følelse af at være forfulgt, så er det også noget, vi gerne vil i dialog omkring. Det er ikke meningen, man skal føle det

Troels van Dijk, områdeleder i Odsherred Kommune

Ingen skal føle sig forfulgt

Juan siger, at han føler sig fængslet sin bolig på grund af jeres krav til ham sådan generelt. Hvad siger du til den kritik?

- Borgere hos os skal kun forholde sig til rådighedsforpligtelsen. Hvis man som borger har en følelse af at være forfulgt, så er det også noget, vi gerne vil i dialog omkring. Det er ikke meningen, man skal føle det.

Hvor går grænsen for, hvornår I overvåger folk i forbindelse med mistanke om social snyd?

- Vi forholder os stramt til ikke at overskride lovgivningen. Og vores kontrolopgave er forbundet med et stort ønske om dialog fra vores side. Når vi har en dialog på baggrund af vores kontrolfunktion, så handler det sådan set mest om at rette op på fejl, fordi der er borgere, der har brug for vejledning. Og det er vejledning, vi er mere interesserede i end kontrol.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App