Flertal stemmer for omstridt fredningsplan i naturskønt område

Lodsejerne frygter, at en nu vedtaget fredningsplan vil tage livet af deres dyrehold og forstyrre husfreden. Borgmester medgiver, at ikke alle bliver glade.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Tirsdag aften var det afgørelsens time for lodsejerne i de naturskønne Veddinge Bakker, Odsherred. For her har byrådet taget stilling til et forslag fra Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening om en omstridt fredningsplan – hvilken 15 byrådsmedlemmer stemte for, i mens otte stemte imod.

Socialdemokratiet – med en enkelt undtagelse – mener sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at man bør gå videre med fredningsplanerne for et 468 hektarer stort, naturskønt område i Veddinge Bakker og Skamlebæksletten.

quote Processen har været under al kritik. Lige fra juni måned sidste år og indtil nu

Helge Fredslund (Nyt Odsherred), byrådsmedlem

Derimod mener Nyt Odsherred sammen med Venstre, Dansk Folkeparti samt Felex Pedersen (S), at man burde have fulgt et forslag, som ligger i tråd med de ændringer, lodsejerne har arbejdet for at gennemføre, hvilket der blev kvitteret for på tilhørerpladserne til aftenens byrådsmøde.

- Jeg synes, der er sket et fantastisk skred i byrådets holdning til det her. Inden det her møde har man haft en oplevelse af, at alle ville stemme for. Så jeg ser det som en sejr, at en pæn portion af byrådsmedlemmerne siger nej til det, som kommunen har besluttet, siger John-Erik Hørdum, der er lodsejer i Veddinge Bakker.

Hvis fredningen bliver gennemført, som Odsherred Kommune har lagt op til, kan John-Erik Hørdum blive nødt til at skaffe sig af med sine 50, langhårede, skotske højlandskvæg.
Hvis fredningen bliver gennemført, som Odsherred Kommune har lagt op til, kan John-Erik Hørdum blive nødt til at skaffe sig af med sine 50, langhårede, skotske højlandskvæg. Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

John-Erik Hørdum forudser, at han må skille sig af med sine 50, langhårede, skotske højlandskvæg, hvis de fredningsplaner, som Odsherred Kommune har lagt op til, bliver gennemført.

Fredningsplanen i sin nuværende form betyder nemlig, at dyrene ikke længere må tilskudsfordres om vinteren, hvilket er et problem, da dyrene sædvanligvis er drægtige netop om vinteren.

- Vi vil fortsætte med at oplyse byrådet om de fatale ting, der kan ske med det, de har besluttet. Jeg tænker, vi vil fremsende et alternativt forslag til Fredningsnævnet og underbygge det for at sige, hvad vi synes, der er bedst for borgerne, byrådet og for Danmark på den lange bane, siger John Erik Hørdum.

Under al kritik

Lodsejerne i det naturskønne område har de seneste måneder protesteret kraftig imod det fredningsforslag, som Danmarks Naturfredningsforening og Odsherred Kommune er gået sammen om. De frygter, at et planlagt stisystem vil slide på den sårbare natur og spolere lodsejernes privatliv.

- Processen har været under al kritik. Lige fra juni måned sidste år og indtil nu. Og jeg fastholder, selvom borgmesteren irettesætter mig, at sagen ikke har været fuldt oplyst. Det er derfor, vi har taget en anden holdning i dag, siger byrådsmedlem Helge Fredslund (Nyt Odsherred).

Her ligger Veddinge Bakker.
Her ligger Veddinge Bakker.

Sagen skulle have været afgjort for en måned siden, men efter borgernes protester blev sagen taget af et allerede planlagt møde for i stedet af blive udskudt til i dag.

Læs også
Fredning kan smide John-Eriks kvæg ud af naturskønt område

Borgmester Thomas Adelskov (S) fremhæver, at man ved at gå med i forslaget nu også har mulighed for at fortsætte dialogen med lodsejerne:

- Vi sidder med ved bordet, når der skal drøftes videre med lodsejerne om stiforløb, og hvad der ellers nu er af problemstillinger, siger borgmesteren og medgiver samtidig, at fredningen i sin endelige form måske ikke kommer til at falde i alles smag.

- Det er ikke sikkert, vi ender med, at alle bliver glade. For vi skal ud at lave nogle stier, og vi skal ud at pålægge forskellige ting for at sikre naturværdierne. Men vi er optaget af, at der bliver dialog med lodsejerne. Der er mange af dem, der gerne vil deltage konstruktivt i det her.

Thomas Adelskov
Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Forslaget går nu videre til Fredningsnævnet, som skal tage stilling til fredningsforslaget. I sidste ende er det Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer den endelige afgørelse, når Fredningsnævnet har afsluttet sit arbejde.

Den samlede proces frem mod en endelig fredning forventes at vare 5-6 år.

Video: Hør hvorfor landmand John-Erik Hørdum kæmpede imod planerne: