Efter massiv kritik: Skoler får deres ledelse og gamle navne tilbage

Politikerne i Odsherred skrottede tirsdag aften den bare fem år gamle skolestruktur. Byrådet vil sende en helt ny plan for skolerne i høring.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det blev for fjernt for forældre og elever med knudrede skolenavne som Nordskolen afdeling Højby. Og der blev for langt til ledelserne på de store sammenlagte skoler. Sådan har kritikken lydt i Odsherred - og nu har politikerne lyttet. På byrådsmødet tirsdag aften besluttede politikerne at sende en ny plan for skolerne i høring. Den betyder blandt andet, at skolerne får deres gamle navne igen, og flere får selvstændig ledelse.

- Nu lægger vi op til en mere decentral struktur. Mere økonomisk og ledelsesmæssig kompetence ude på skolerne. Det giver ejerskab og motivation. Dermed styrker vi også trivsel og læring, sagde formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Og han blev suppleret af Leif Egholm (Odsherred Listen).

- Det er her et bevis på, at politik er det muliges kunst. Det var faktisk et kunststykke at lande den her aftale. Nu får vi fire skoler. Der bliver givet øget kompetence ud til skoleledelserne. Den enkelte skole får større selvstændighed. Målet er større engagement, sagde han.

To bliver til fire

Det var i 2013, at politikerne i Odsherred Kommune besluttede at samle økonomi og ledelser i bare to store skoler, Sydskolen og Nordskolen. Det betød samtidig, at der kun var to store skolebestyrelser i hele kommunen. Men efter flere protester bliver der nu etableret fire selvstændige skoler. Og borgmester Thomas Adelskov (S) slog fast, at det havde krævet lange og seje forhandlinger at få den nye skolestruktur på plads.

- Vi er nu nået til en milepæl. Det har været forhandlinger, der, i hvert fald i forhold til mit temperament, trak lidt lang tid ud. Men jeg vil gerne sige tak for den villighed, der har været hos partierne til at strække sig mod hinanden. Det er svært, når man brænder så stærkt for noget, som man gør i denne sag, sagde han.

De fire nye skoler med selvstændig ledelse:

De 4 skoler består alle af mindst en indskoling, et mellemtrin, en overbygning og SFO.

Forlod forhandlingerne

Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF og Odsherred Listen, der står bag forslaget. Den nye struktur var en hård fødsel. Venstre valgte at forlade forhandlingerne til allersidst. Efter partiets mening burde også Bobjergskolen i Asnæs have fået selvstændig ledelse.

- Venstre ønsker en struktur med fem skoler – og ikke blot de fire, som flertallet vil sende ud i høring. Vi mener også, at Bobjergskolen i Asnæs skal være en selvstændig skole. Vi har svært ved at se, hvorfor det decentrale element ikke skal gælde i den sydlige del af kommunen, sagde Helge Fredslund (V).

Heller ikke Enhedslisten er begejstret for den nye skolestruktur. Ligesom Venstre forlod partiet skoleforhandlingerne kort før, de nåede i mål. Partiet foreslog i stedet en struktur med ni selvstændige skoler.

- Enhedslisten har deltaget i processen, og vi har også haft indflydelse på det færdige høringsdokument. Når vi alligevel ikke er med i forliget, og hellere vil sende en model med ni selvstændige skoler i høring, skyldes det vores overbevisning om, at hverken fire eller fem skoler retter op på skolevæsnets svagheder de kommende år. Det er fundamentalt for Enhedslisten, at skolerne får så meget frihed som muligt, sagde Clark Pratt (EL).

Der måtte hele tre afstemninger til, før forslaget til ny skolestruktur kunne sendes i høring. Og under afstemningen opstod der en sjælden alliance mellem Enhedslisten og Venstre. Begge partier stemte nemlig for Enhedslistens forslag om at sende en model med ni skoler i høring. De stemte også begge for Venstres forslag om en fem-skole-model. De to forslag blev nedstemt.

Og så endte et enigt byråd – også Venstre og Enhedslisten – med at sende forslaget om de fire skoler i høring – dog med en mindretalsudtalelse fra Venstre og Enhedslisten.

Forslaget skal i høring i otte uger. Den nye skolestruktur skal gælde fra næste skoleår.