Der er fækale bakterier i Lammefjorden

Med øjeblikkelig virkning er der indført badeforbud i Lammefjorden ud for Strandlyvej og Plejerup Huse i Odsherred Kommune. Der er målt flere fækale bakterier, end grænseværdierne tillader.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Odsherred Kommune, Natur og Miljøafdelingen, har udstedt badeforbud i Lammefjord ud for Plejerup Huse og Strandlyvej.

I analyser af vandet foretaget 14. juli 2009, udtaget ved Plejerup Huse og Strandlyvej, var et indhold af enterokokker, som oversteg By- og Landskabsstyrelsens grænse for, hvornår der skal gives badeforbud.

Badeforbudet er udstedt efter samråd med embedslægen.

Natur og Miiljø har fredag den 17. juli bestilt nye analyser ved de to stationer. Prøverne udtages i starten af uge 30 og svaret forventes i slutningen af denne uge.

Man kan læse mere om enterokokker på http://www.blst.dk/Badevand/Saadan_foregaar_kontrollen hvor der blandt andetstår følgende:

Hvad er enterokokker og E. coli?
Når man måler efter enterokokker og E. coli, skyldes det, at de findes i tarmkanalen hos dyr og mennesker.

Derfor er de et godt tegn på, at der er sket fækal forurening af vandet - og dermed er der risiko for, at der er andre skadelige bakterier, såsom musetyfus- og dysenteribakterier.

Bakterierne kan også være tegn på virus i vandet.