Den officielle pressemeddelelse

Biskop Peter Fischer-Møller og Annette Berg har i fællesskab sendt denne pressemeddelelse ud:

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat Annette Berg har været til en tjenstlig samtale hos biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde, den 20. november 2015, fordi sognepræst Annette Berg den 17. november 2015 valgte at offentliggøre en meddelelse, benævnt "Korrektion" til den af hende og mig underskrevne fælles pressemeddelelse af 11. november 2015 og dermed igen rejste en berettiget tvivl om, hvorvidt hun som præst i den danske folkekirke ved sin brug af begrebet reinkarnation forkynder reinkarnation.

Sognepræst Annette Berg beklager dybt over for mig, at hun udsendte sin egen pressemeddelelse og at hun ikke henholdt sig til den fælles pressemeddelelse af 11. november 2015.

Sognepræst Annette Berg henholder sig fremover til ordlyden i den fælles pressemeddelelse og tilkendegiver, at hun ikke vil forkynde reinkarnation hverken i eller uden for kirken.

Sognepræst Annette Berg tjenestefritages fra embedet som sognepræst i Vig-Nr. Asmindrup Pastorat fra og med i dag til og med den 31. december 2015 med henblik på at videreføre de ved de tjenstlige samtaler påbegyndte teologiske drøftelser.

Roskilde, den 20. november 2015

Peter Fischer-Møller  Annette Berg