Dårlige karakterer spænder ben for unge med kurs mod erhvervsuddannelser

For mange unge lever ikke op til kravet om mindst at få 2 i karakter i dansk og matematik i folkeskolen, lyder det fra EUC Nordvestsjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kravet om at få mindst 2 i karakter i dansk og matematik i folkeskolen giver problemer for unge, der gerne vil ind på en erhvervsuddannelse.

På EUC Nordvestsjælland var dumpeprocenten i år over 60 procent for dem, der har taget erhvervsskolens optagelsesprøve, fortæller P4 Sjælland. 

 - Vi ser, at eleverne fra folkeskolen har svært ved især matematik. Det er der, de er svagest. Og problemet er, at de ikke opfylder kriterierne for at blive optaget på en ungdomsuddannelse, siger Steffen Lund, der er direktør hos EUC Nordvestsjælland.

De unge skal have et godt liv

Når så få elever kommer igennem optagelsesprøven, så har det nogle helt tydelige konsekvenser, siger direktøren.

- Det betyder, at vi får færre elever, som vi kan tage ind. Det er vi kede af, for vi vil gerne løse den samfundsopgave, vi er sat i verden for, siger han.

quote Det er ikke for vores skyld, men for de unges skyld

Steffen Lund, direktør, EUC Nordvestsjælland

- Det er ikke for vores skyld, men for de unges skyld. Jeg ser gerne, at de unge får en ungdomsuddannelse, Om det er hos os eller andre steder er ikke vigtigt, men det vigtige er, at de unge får et godt liv. Og her er ungdomsuddannelserne vejen.

Skal arbejde målrettet med fagene

Derfor skal folkeskolen arbejde mere målrettet med opgaven, siger Steffen Lund.

quote Vi er glade for samarbejdet med folkeskolerne, og vi har en oplevelse af, at det her er noget, de er meget opmærksomme på

Steffen Lund, direktør, EUC Nordvestsjælland

- De skal arbejde mere målrettet med de fagligheder, der knytter sig til dansk og matematik, og de skal arbejde på at få flere uddannede lærere, siger han og tilføjer, at han ikke er i opposition til folkeskolen. 

- Vi er glade for samarbejdet med folkeskolerne, og vi har en oplevelse af, at det her er noget, de er meget opmærksomme på. Jeg er ikke i tvivl om, at de også gerne vil højne de unges kunnen på det her område.

Gør en stor forskel

For det vil kunne gøre en stor forskel, hvis der bliver sat ind, og de unge får styrket deres faglighed i dansk og især i matematik.

- Hvis flere får en ungdomsuddannelse, så vil det betyde færre på overførselsindkomster, og det vil betyde, at man kan servicere det lokale erhvervsliv bedre. Vi har en pænt stor ungdomsarbejdsløshed, og den vil man undgå, hvis vi kommer det her til livs. Det vil være til gavn for både kommunerne, lokalsamfundet og erhvervslivet, siger Steffen Lund.

EUC Nordvestsjælland dækker Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommuner. De har i alt 23 erhvervsuddannelser.

Karakterkravet, der betyder, at man skal have mindst 2 i dansk og matematik for at komme direkte ind på en ungdomsuddannelse, blev indført i 2015.