¨

Besparelser i Odsherred - børnehaver skal holde sommerferielukket

Børne- og Uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune har vedtaget besparelser for 6,7 millioner kroner. Det er blandt andet daginstitutioner og specialundervisningen, der må holde for. Foto: TV2

Flere børn skal inkluderes i folkeskolen, og daginstitutionerne skal holde lukket to uger om sommeren, har Børneudvalget i Odsherred Kommune vedtaget.

Forældre til små børn i Odsherred Kommune kan lige nu aflevere deres børn i deres vante institution i alle uger i sommerferien.

Men fra sommeren 2021 er det slut.

Så bliver der nemlig indført to lukkeuger i 12 ud af 14 daginstitutioner. De sidste to institutioner vil have åbent for såkaldt nødpasning, hvor børn fra alle kommunens institutioner samles.

I dagtilbuddene har vi nogle uger hver sommer, hvor der kun er et til to børn at passe

Søren With (S), formand, Børne- og Uddannelsesudvalget

Sådan lyder en af de beslutninger, Børne- og Uddannelsesudvalget traf på et møde tirsdag aften.

- Det er aldrig sjovt at sidde og beslutte, hvor der skal spares penge, men de steder, vi sparer, er på forslag, der gør mindst ondt på borgerne, siger formanden for udvalget, Søren With (S).

-  I dagtilbuddene har vi nogle uger hver sommer, hvor der kun er et til to børn at passe, så det er et af de steder, medarbejderne har peget på, at man kan spare. Et langt værre scenarie havde været, hvis vi for eksempel havde skullet lukke institutioner eller skoler.

Underretninger presser økonomien

Lukkeugerne vil ifølge kommunen give en besparelse på 1,35 millioner kroner om året gældende fra 2021.

Samlet set skulle udvalget tirsdag aften finde besparelser for 6,7 millioner kroner - og det skulle gerne være nogle besparelser, som ikke kun gælder i år, men som også peger fremad.

Odsherred Kommune er nemlig presset på økonomien på børneområdet, fordi et stigende antal børn får specialundervisning, og fordi kommunen får flere underretninger om familier, hvor der er mistanke om mistrivsel eller omsorgssvigt af børn.

Vi bruger rigtig mange penge på specialområdet - også markant flere end kommuner, som Kalundborg og Vordingborg

Søren With (S), formand, Børne- og Uddannelsesudvalget

Udover lukkeuger vedtog udvalget derfor også at reducere i dagtilbudenes åbningstid med halvanden time om ugen svarende til en besparelse på en million kroner årligt. En besparelse på unge uden job eller uddannelse ventes at spare kommunen for 750.000 kroner årligt, fordi de unge nu går på den nye, forberedende grunduddannelse, FGU.

Desuden regner kommunen med, at man kan hente to millioner kroner ved at inkludere flere børn i folkeskolen. En øget inklusion vil samtidig betyde, at færre børn skal køres til specialskoler, hvilket kommunen regner med vil give en besparelse, som i første omgang er anslået til at være 60.000 kroner om året.

Bruger mange penge på specialundervisning

Netop specialundervisningen er noget af det, Odsherred Kommune bruger mange penge på hvert år.

For mens 93 procent af børn på landsplan går i en almindelig grundskole, så er det samme kun gældende for 89 procent af børnene i Odsherred Kommune.

- Vi bruger rigtig mange penge på specialområdet - også markant flere end kommuner, som Kalundborg og Vordingborg, som vi normalt sammenligner os med. Så vi skal have flyttet nogle børn og nogle ressourcer fra specialområdet over i normalområdet, siger Søren With (S).

Selvom der altså følger nogle pædagoger og lærere med over i folkeskolen, så er det stadig noget, der forventes at give en besparelse. Den er sat til at være to millioner kroer i år, 6,5 millioner kroner i 2021 og 12,5 millioner kroner fra 2022. 

Der er kun et enkelt af de i alt 11 spareforslag, udvalget ikke har vedtaget. Nemlig en yderligere besparelse på folkeskolerne på to millioner kroner.

Du kan se alle spareforslagene her.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App